Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Op woensdag 29 november organiseerden Gemeente Enschede en STAWEL  in het verenigingsgebouw Usselo een bijeenkomst voor ondernemers in het buitengebied.

Doel van deze bijeenkomst was om te inventariseren wat er speelt in de agrarische branche en hoe de gemeente haar (nog beter) zou kunnen faciliteren.

Als aftrap gaven 2 sprekers hun inspirerende visie op de ontwikkelingen in de sector. Als eerste sprak Marijn Dekkers, sectorspecialist melkveehouderij bij Rabobank Nederland. Hij schrijft ook blogs over actuele thema’s in de melkveehouderij.

Daarna presenteerde Alex Datema zijn activiteiten op het gebied van Boerennatuur.nl  Alex is veehouder in Groningen. Zijn bedrijf kenmerkt zich door  modern ondernemerschap gecombineerd met agrarisch natuurbeheer. Alex Datema gaf zijn visie op de “natuurinclusieve landbouw” en de uitdaging die de landbouw heeft om meer in balans te komen met natuurlijke processen en daarmee het maatschappelijk draagvlak te borgen.

 

Foto’s van de bijeenkomst zijn te vinden op:
Facebook: Ondernemersloket Enschede (ondernemen053)

Presentaties:
Marijn Dekkers; Melken in de Nieuwe Realiteit
Alex Datema; Natuurinclusieve landbouw

 


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan