Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Geachte bewoner van het buitengebied,

Op 5, 13 en 15 februari hebben wij bijeenkomsten georganiseerd ter voorbereiding op een strategische visie op het buitengebied. Op de goed bezochte avonden zijn dankzij u veel waardevolle ideeën opgehaald. Met dank aan de ondersteuning van de gemeente zijn alle ideeën die opgeschreven zijn op de Post-it blaadjes uitgetypt en gerubriceerd.
Al met al veel waardevolle input voor de vervolgstappen die genomen gaan worden.

Het bestuur van Stawel wil dit aanbieden aan de wethouder van het buitengebied, de heer Hans van Agteren. We doen dit nog voor de gemeenteraadsverkiezingen zodat het huidige college dit kan overdragen aan haar opvolgers.

Nadat de overdacht aan wethouder van Agteren heeft plaatsgevonden, informeren wij u per mail over de vervolgstappen.

Met vriendelijke groeten,
Gerrit Meutstege

 

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Geef u dan op door te mailen naar m.ottenhof@enschede.nl


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan