Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Houtwallen, houtsingels, knotwilgen, meidoornhagen, struwelen, kleine bosjes, sloten en poelen zijn karakteristieke elementen in het Overijsselse landschap. Om landschapselementen aan te leggen, te herstellen of te beheren is tijd en geld nodig. De Provincie Overijssel biedt subsidiemogelijkheden voor grondeigenaren en erfpachters. 

Het subsidieplafond voor 2019 is € 750.000,- met een maximum van € 200.000,- per aanvraag en maximaal € 20.000,- per landbouwonderneming, waarbij de subsidie:

  1. Voor aanleg en herstel maximaal 90% bedraagt van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, en;
  2. voor beheer maximaal 25% bedraagt van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Meer informatie en uitgebreidere documentatie zijn te vinden op de site van Provincie Overijssel


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan