Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

 • Zon of wind? De raad spreekt zich uit!
 • Buitengebied laat je horen!
 • Enquete hoe wordt het buitengebied bestuurd?
 • Wat ’n spil roond 1 april
 • Start aanleg glasvezel na de zomer
 • Seniorenmiddag SPU
 • Lonneker Molen (nieuw!)
 • Niejs oawer de streektaal
 • Berichten Vrouwen van Nu
 • Verenigingskalender

Zon of wind? De raad spreekt zich uit!

De gemeenteraad (stedelijke commissie) heeft zich 3 april over het voorstel van het college van B&W behandeld over de manier waarop we in Enschede 12% van het totale energieverbruik duurzaam willen opwekken. Verschillende groeperingen maakten gebruik van de mogelijkheid tot inspreken. Er werd door iedereen onderschreven dat het goed is om meer duurzame energie op te wekken in Enschede, maar over de manier waarop werd verschillend gedacht. 

De voorzitter van Stawel heeft op een duidelijke wijze aangegeven wat er uit de enquete naar voren is gekomen. In het kort:

 1.  Er is grote bereidheid onder de bewoners van het buitengebied om een bijdrage te leveren aan duurzame energie. 
 2.  Er is geen draagvlak voor windmolens en grootschalige zonnevelden.
 3. Het buitengebied wil actief participeren in het realiseren van de duurzaamheidsopgave. Er is inmiddels een werkgroep opgericht “buitengebied wekt op” om tot concrete invulling van het aanbod te komen. 
 4. We willen samen met onze partners, Enschede Energie en Groenberaad, de ruimte krijgen om in een open participatieproces hieraan invulling te geven. Een strakke keurslijf van een structuurvisie, past in onze optiek niet bij een dergelijk proces.

Na de inspreekreacties was het de beurt aan de raadsfracties om hun mening over het voorstel te geven. Maar daaruit bleek geen grote gemene deler te halen, anders dan dat elke partij ook aangeeft het belang van opwekking van duurzame energie te zien. Over hoe we dat moeten bereiken is men verdeeld. Maandag 10 april vergaderd de hele gemeenteraad en dan is dit opnieuw geagendeerd. Middels moties en amendementen zal geprobeerd worden het voorstel aan te passen. Of en hoe dat gebeurt is op het moment van schrijven van dit stuk nog niet bekend. Maar de krant zal er vast over berichten.

En inmiddels pakt Stawel de handschoen op om in ieder geval uitvoering te geven aan het opwekken van zonne-energie op daken in het buitengebied bij bedrijven en burgers. En daarnaast zal er op kleinschalige manier worden gekeken naar veldopstellingen van zonnepanelen. Daarmee geven we invulling aan wat burgers en bedrijven in de enquête hebben aangegeven.

Buitengebied, laat je horen!

ENQUETE, HOE GOED WORDT HET BUITENGEBIED BESTUURD?

De gemeente Enschede wil graag op een moderne manier de stad besturen. En dat wil zij doen op een manier waardoor burgers nog actiever betrokken worden bij het stadsbestuur. Om hiertoe een eerste aanzet te geven is het buitengebied als pilot gekozen. Gemeente Enschede wil graag weten van de inwoners van het buitengebied wat hun ervaring is met gemeentelijke onderwerpen zoals ruimtelijke ordening, milieuzaken, wegenonderhoud, grondbeleid, etc.

Om hierover informatie te verzamelen wordt in samenwerking met Stawel een enquête gehouden onder de inwoners van het buitengebied. Met deze enquête willen de gemeente en Stawel kijken hoe tevreden de inwoners van het buitengebied zijn over het bestuur van het buitengebied. Ook hopen we met de enquête op te halen hoe, hoeveel en waarom burgers wel of niet participeren en of men belemmeringen ervaart waardoor dit niet gebeurt.

De medewerking van Stawel is zowel inhoudelijk als faciliterend. Onze website wordt gebruikt om de enquête ook digitaal toegankelijk te maken. Daarmee hebben we inmiddels ervaring opgedaan met de enquête over duurzame energie. De link naar de enquête zal tussen Pasen en de Meivakantie op de site van Stawel worden geplaatst. Dus hou de site dus in de gaten en moedig zo veel mogelijk mensen aan ook van zich te laten horen!

Samen met de gemeente willen we graag de medewerking van de inwoners van het buitengebied vragen om zo het bestuur van het buitengebied te kunnen verbeteren. Uw mening telt! Dus vul de enquête in en geef aan waarom u wel of niet participeert, wat er anders moet en wat moet juist blijven.

Wat 'n spil roond 1 april

Gistern was ’t wier 1 april en mien’ kleinzön van 6 joar was nog mer net binnen of hee begun al, “oma, je hebt een gat in je broek”, ik netuurlijk dreks kieken en hee skaterden ’t oet, “1 april, domme oma”. Wiej waarn joa vroger niks better, op 1 april moch iej iederene vuur ’n gek hoalen en iej prakkezeerden oe van alns oet, hoo gekker hoo mooier. Al met al hef ’t grappen maken op 1 april al ne joarenlange traditie en de geleerden bunt der nog nich oaver eens woarat ’t precies vandan keump. Wat leu deankt dat ’t te maken hef met de invoering van ’n Gregoriaansen kalender, aandern bunt dervan oavertuugd dat ’t Romeinse Hilaria feest doarmet te make  hef en wier aandern zeit dat ’n oorsprong biej ’t Middeleeuws Narrenfeest lig. Völ leu oet ’t Westen goat der greuts op dat de Watergeuzen op 1 april 1572 de Spanjaarden hebt vötjag en Den Briel wierum hebt veroverd. Seend 1966 wördt dat joarlijks herdach en et ze hering met witte stoet. 
An ’t eand van de 19e eeuw begunnen de kraanten joarlijks vuur 1 april “leugenberichten” te plaatsen en ok toen heulden de leu van ’n verzetje en kwamen doar hele koppels op of.

Mer tegenswoordig löp ’t mangs oet de haand, ze wöllen de stress van ’t lange wochen biej de “spoedpost” in ’t zekenhoes meender maken. Ze zeit dat a’j ’n dear könt aaien de stress meender zöl wean en ze doarum biej ’t MST in de wochruumtes nen aai-hoond neer wöllen zetten en dan zöl de stress vanzölf oaver goan. ’t Hef duch miej, al één vuurdeel, alle leu dee bang bunt vuur nen hoond dee waart zich wal en kiekt de kwoal eers nog nen dag an en dan wördt ’t al oarig meender drok in biej de “spoedpost”. 

Mer biej ’t hoondenasiel in Hoksebarge können ze nich zo good legen en doar gung ’t hen, ’t MST kwam volop in ’t niejs, zee kregen interviewverzeuken, websites van vakblaa en kraanten stunden der vol van en de leu van RTV-Oost stunden ok al in de startblök.

En ik kan nog nich begriepen dat leu stress könt kriegen van laank wochen, vuural de jonge leu bunt joa urenlaank an ’t chillen en dat is ok niks doon of teumig zitten. En de leste daag met ’t mooie zunnige weer zaten de terrassen ok wier heupe vol, hef gin meanske last van stress en könt ze ’t zitten urenlaank volhoalden ok zoonder aai-hoond.

’t Wördt duch miej tied um ‘t van de aandere kaant te bekieken, want ’t zekenhoes- en ok ‘t ambulancepersoneel kriegt ok stress van alle leu dee dagelijks behaandeld möt wörden en zee möt eur weark slim genög zoonder aai-hoond doon.

Leida van ’n Danngoarn

Popfeesten Usselo

Ouderwets gezellige seniorenmiddag!

Wij heten alle senioren (ook buiten Usselo) op vrijdag 30 juni 2017 welkom.De zaal is geopend vanaf 13.00 uur. Het Programma start om 13.30 uur en eindigt om 16.00 uur. Dit jaar bestaat de popfeesten Usselo 25 jaar en dat vieren we met een middag vol verrassende acts.

U wordt hartelijk ontvangen met koffie/thee en een  heerlijke traktatie. Deze middag zal volledig verzorgt worden met hapje en een drankje. Dit alles voor € 10.-

Het onderstaande koor zal zeker aanwezig zijn: 
Shantykoor “Wrakhout”


Een enthousiaste groep van 50 ijverige zingende zeelieden die met passie en plezier in koorverband liederen zingen die gerelateerd zijn aan wel en wee van vroegere zeemansleven en de zeevaart. Met een breed repertoire van Nederlands, Duitse en Engelse (Ierse) liederen.

Locatie:
De tent van de Popfeesten Usselo bevind zich naast de Wissink’s Möl aan de Haaksbergerstraat in Usselo. Auto/taxi: adres is Helmerstraat 410. Vanaf deze straat kunt u het terrein oprijden. Parkeren is gratis en kan vlakbij de tent.

De Lonneker Molen

Een ei………hoort er bij!!!!!!

Leuk dat ik mij in het vorige nummer aan u mocht voorstellen.Ik ‘timmer’ tegenwoordig graag aan de weg sinds ik ‘ondergebracht’ ben bij de Stichting Erfgoed Lonneker. Mijn voorzitter zegt regelmatig dat ik moet zorgen voor voldoende inkomsten omdat ‘ik mijn eigen broek op moet houden’.

Op de vraag waar mijn broek dan wel moet zitten?  Dat laat ik even in het midden! Maar alle gekheid op een stokje: ik moet wel zorgen dat er geld in het laatje komt. Oude monumenten zijn nu eenmaal kostbaar.

Kijk om je heen, lees de kranten; daar wordt ook steeds genoemd dat de zorg voor de oudere mens  ‘de spuigaten uitloopt’. Ik zal u alle ellende besparen over het sluiten van verzorgingshuizen en te weinig tijd en aandacht voor de kwetsbaren in onze maatschappij. Dat geldt gelukkig niet voor mij. Ik word omringd door voldoende zorg en aandacht. Ook mantelzorgers, vrijwilligers die zich 100% of soms nog meer, voor mij inzetten. En daar kan ik op mijn oude dag van genieten.

De lente is gekomen; het jonge groen in de natuur is weer zichtbaar, de dagen worden langer, de temperatuur loopt op en dat alles maakt dat er nog meer belangstelling voor deze oude molen komt. Een nieuwe lente……..een nieuw geluid. Dat geldt ook voor mij.

Ik heb reeds gemeld dat u vaker bij mij op bezoek kunt komen. Dat we op bijzondere dagen iets extra’s willen doen en daar beginnen we mee op Tweede Paasdag. U bent dan van harte welkom van 11.00 – 16.00 uur.

De molenaar vertelt graag over mij en dat doet hij op een alleraardigste manier. Mijn producten zijn te koop en op mijn mooie terrein kunt u, hopelijk onder het genot van een heerlijk zonnetje, met allen die u lief en dierbaar zijn, EIEREN KOMEN ZOEKEN.

Her en der worden bijzondere eieren verstopt, waar u vervolgens iets mee moet doen en dan ook nog wat kunt winnen. Heb ik u nieuwsgierig gemaakt? Kom tweede Paasdag gezellig langs. We vertellen er ter plekke graag meer over.

Ook op Koningsdag en Bevrijdingsdag is er ‘reuring’ op mijn terrein. U kunt mij volgen via Facebook Erfgoed Lonneker en de website  www.lonnekermolen.nl voor meer informatie. U ziet, zelfs een oude molen doet mee aan de hedendaagse techniek.

Niejs oawer de Streektaal

De dialectmoand meert lig wier achter oons, jammer genog, der was wat vaker dan aans dialectmuziek op RTV-Oost, ok jammer dat de medewearkers allemoal Hollaands doot. Nem noe Bert Eeftink, hee hef met noaber en noaber heel völ suukses biej de jonge leu, pröt dan mooi Twents en zo leert ze toch spöllenderwies de Twentse taal kennen, mer hee döt as programmamaker biej RTV-Oost nog te vaak Hollaands.

 

Biej de finale van de schriefwedstried hef ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak ’n mooi book oetbrach vol met verhalen en gedichten in de Streektaal en de vertaling doarnöast.

’t Book het “Greun en gel oargern” en is te koop biej ’n antal bookweenkels o.a. de Read shops in Eanter en Goor, ’n bookhaandel in Riessen en biej Broekhuis Eanske, Hengel en Almelo. Of iej könt ’t bestellen biej ’n Kreenk v.d. Twentse Sproak, (074-2911090) 

Schrief ‘t eamn op; Zunnewende is dit joar op 23 juni en wördt wier hoalden op ’t landgoed Schuilenburg in Hellendoorn. Doar tref iej heel völ volk en doar is vuur alleman genög te kieken en te luusteren.

Op ’n aandere stea köj meer leazen oaver de Vriendschap, möj ok nich missen.

Op 2 juli wördt in Oatmöske ’t Twents Streektaalfestival hoalden, o.a. is doar ’n optreden van Algerak en de Nostra Dames, beide groepen bunt zeker de meuite weerd. Meer biejzeunderheden en niejs oaver de Streektaal tref iej in ’t voalgende nummer.

A’j nog vroagen hebt of iej weet’ dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090. Goodgoan!

Alie van der Veer

Vrouwen van Nu!

 

Logo Vrouwen van nu - Fiets- en Wandelcommissie
- Eerste bijeenkomst kerstavond
- Bezoek Huize Verwolde
- Stekjesmorgen

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Maandag 17 april: De Lonneker Molen
Lonneker Molenweg 80; Open van 11.00-16.00 uur
Kom naar de molen en zoek de eieren op mijn erf.


Dinsdag 25 april: Vrouwen van Nu.
Fietsen in de omgeving van Oele en Ambt Delden.
Vertrek 13:30 uur vanaf de parkeerplaats in Oele aan de Olde Meulenweg.


Woensdag 26 april: Vrouwen van Nu.
Dagtocht Keukenhof
Vertrek: 08:30 uur bij het “Diekman” Terug: 21:00 uur


Donderdag 27 april: De Lonneker Molen
Lonneker Molenweg 80; Open van 11.00-16.00 uur
Bij de molen wordt ook Koningsdag 'gevierd'.
Onze producten zijn ook te koop op de Braderie in Lonneker


Dinsdag 2 mei: Vrouwen van Nu.
Bespreking kerstavond 2017. Dames Zuid Esmarke, Hoge Boekel en Stroinkslanden.
Aanvang 20:00 uur. Locatie Bertine Varvik


Woensdag 3 mei. Vrouwen van Nu.
Bezoek Huize Verwolde in Laren Gelderland.
Vertrek: 13.00 uur met eigen vervoer vanaf de carpoolplaats aan de Afinkstraat.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Vrijdag 5 mei: De Lonneker Molen
Lonneker Molenweg 80; Open van 11.00-16.00 uur
Vier de vrijheid, dat kan ook op een bescheiden manier bij de molen.


Donderdag 11 mei: Vrouwen van Nu.
Stekjesmorgen.
Aanvang 10:00 uur. Locatie: Hermieke Voogd.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Zaterdag 13 en zondag 14 mei: De Lonneker Molen
Lonneker Molenweg 80; Nationale Molendagen. Kom en bekijk dit oude monument (maar springlevend) De molenaars vertellen graag het verhaal door.
zaterdag open van 10.00-16.00 uur, zondag van 11.00-16.00 uur


17 en 18 mei: Vrouwen van Nu.
Tweedaagse fietstocht in de omgeving van Holten en Rijssen.
Voor meer informatie zie vorige editie


7, 8, 11, 14 en 15 juli: Toneelvereniging de Vriendschap
De Vriendschap speelt het openluchtspel " De Deserteur"
Nadere info volgt. Zie ook: www.devriendschap.com


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan