Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie

  • Steun voor Stawel
  • Buitengebied wekt op!
  • Riedende Rechter in Twekkel
  • Glasvezel? TwenteGlas boos!
  • Niejs oawer de streektaal
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Steun voor Stawel

Afgelopen woensdag werd de afsluitende avond gehouden van “Enschede wekt op”. In een De Wereld Draait Door opzet werden betrokken partijen geïnterviewd. Aan tafel schoven verschillende betrokkenen aan. O.a. wethouder Eerenberg, Jeroen Jansen van Enschede Energie, maar ook onze voorzitter Gerrit Jan van der Veen.

 

De avond kwam tot stand door een samenwerking van TC Tubantia en TV Enschede FM. In de krant hebt u hier vast al een en ander over gelezen. De woorden van de afsluitende woorden van de wethouder bieden wat dat betreft houvast “overheid pak de regie maar doe alsjeblieft niets zonder draagvlak.

En in dat draagvlak passen geen windmolens in het buitengebied. Dat bleek ook duidelijk uit de enquete die we hebben gehouden in het buitengebied. Of zoals de kop in TC Tubantia een dag later luidde “Zorgen vanuit het buitengebied gehoord: geen windmolens en geen zonneparken”.

Wilt u de uitzending terugkijken, klik dan hier

Buitengebied wekt op!

De informatieavonden die Stawel afgelopen week organiseerde over het opwekken van duurzame energie in het buitengebied waren een groot succes. Over twee avonden verdeeld mochten we bijna 200 belangstellenden verwelkomen op dinsdag 7 februari in Lonneker en op donderdag 9 februari in Usselo. De positieve en opbouwende sfeer van de avonden geeft ons het vertrouwen dat we samen met bewoners en ondernemers in het buitengebied een flinke stap kunnen maken in de transitie naar duurzame energie.

In Enschede zijn de laatste maanden veel bijeenkomsten gehouden met als onderwerp opwekken van duurzame energie. Het gaat dan voornamelijk over de discussie welke vorm van duurzame energie en waar wekken we die op. De gemeente is eind vorig jaar gestart met de campagne Enschede wekt op. In een aantal bijeenkomsten is met bewoners over dit onderwerp gediscussieerd. Met name de discussie over windmolens in het buitengebied die in de verkennende scenario’s worden genoemd lagen daarbij onder vuur. Omdat bewoners en ondernemers in het buitengebied het gevoel hadden niet serieus gekend te worden in deze discussie heeft Stawel in overleg met de 7 buurtkringen besloten om een eigen enquête te houden onder de bewoners van het buitengebied. Over het hoe en waarom van deze enquête en om uitleg te geven over de inzet van Stawel zijn daarom twee informatieavonden gehouden.

 

De enquête die we verspreid hebben is inmiddels door veel mensen ingevuld. Een eerste indicatie geeft aan dat de meeste mensen positief staan tegenover het opwekken van duurzame energie met behulp van zonnepanelen. En daarbij heeft het de voorkeur om vooral alle daken optimaal te benutten. Daarnaast geeft meer dan de helft van de mensen ook aan dat er mogelijkheden zijn voor kleinschalige veldopstellingen van zonnepanelen. Waar men niet warm voor loopt zijn grote zonnevelden (>5 ha) en windmolens. Dat kan niet op draagvlak rekenen.

Tot maandag 13 februari konden mensen nog de enquete invullen. De uitkomsten zullen op de website van Stawel bekend worden gemaakt. Daarna gaan we volop bezig om de uitkomsten om te zetten in concrete acties. Samen met de bewoners en ondernemers in het buitengebied gaan we dan aan de slag met de uitvoering. Een aanbod waar de gemeente Enschede niet omheen kan!

Riedende rechter in Twekkel

Heel oonverwocht kwam der nen mail binnen vuur de Johanneskeark of der op 3 februari ne meugelijkheid was vuur ne “heurzitting van ‘n Riedenden  Rechter”. ’t Bestuur wol doar ok dreks gin nee op zeggen, iej weet joa nooit woarat ‘t good vuur is en ’n betje klandizie können zee ok wal broeken. “Hej ’t ok al heurd” zearen de leu in Twekkel tegen mekaa “de Riedende Rechter keump biej oons in de keark, woar zöl ’t oaver goan, ’n Akzo  ’n Boeldershook of de Zuivelhoeve?” Bienoa nums wus ’t en dee ’t wal wussen wöllen ’t nich vuur ’t woord hebben dat zee ’t op ‘n diek harn brach.

Eandelijk was ‘t zo wied, de “verweerders” kwamen ’t earst binnen, zee zöllen nog ’n vroaggesprek kriegen, de “eisers” warn boeten biej de tuintjes an de buurt wes. 
Oonderwiel kwamen achter mekaa de cameraploeg en aandere hölptroepen binnen en in kotten tied wörden de keark umbouwd tot studio, ne zee an laampen en apperaten.
Doar kwam ’n rechter zölf an, mr. John Reid, hee mös zich nog aansum antrekken, dat kon hee joa boaven wal. Zien nieje jäske, met ’t prieskaatje der nog an, wörden good-keurd deur dree jonge vrouwleu, joa, hee kon ’t der wal met doon, zag der schier oet.
Noadat ’t hele gezelschop ’n breudje har getten, gung ’t noar boeten hen en hebt ze plestiek toetens um de schone hen doan, aans können zee ’t laand nich in. Dat gebuuren umdat met beide pertiejen ok op de stea de zaak good oonderzoch mös wörden. 
Heanigan kwamen de eerste gasten der ok al an, wie majt hier dan wal oons Tweants keteerken hebben, at der wat biejzeunders is of ’n feest, bunt alle leu good op tied.

Toen alman in de keark zat kon ’t speltakel beginnen en hetten mr. John Reid de leu welkom. De verweerders, dee de groond harn earfd wollen der nich zovöl oaver zeggen mear ok nich de achterboks antrekken. Zee harn vuur joaren al nen beheerder ansteald.
De eisers, bezitters van ‘n volkstuintje in Twekkel, houwen stoadig an ‘n kettel en ieder bod harn zee ‘t oaver de VBT (Vereniging Behoud Twekkelo) en ik begriep nog nich wat de VBT doar met van doon zöl hebben, dee bunt toch vuur ’t behoald van Twekkel? 
Mangs verstun ’n rechter de leu nich as der ’n Twents woord tusken zat, doar bunt wiej hier ok good in. ’t Wörden duudelijk da’j rechtevoort de groond ok good terechte möt hebben, op smerige groond köj nich boerken. Doarum harn de verweerders bodem-oonderzeuk loaten doon en doarnoa “ne schone groondverkloaring” kregen. Loat noe dee eisers ne wekke later doar zomear stukke asbest oet de groond hebben visked.

Bliekboar zit der meer vrömd grei in de groond in Twekkel, boeten ’n pekkel en ’n dieselöllie um, mear dat ’t in éne wekke van totaal niks oet kan greuien tot grote stukke asbest dee’j zo wier oet de groond könt halen………..?? ‘ t Geet miene pette te boaven.
’t Leup luk oet en de rechter maken ’n eande an de zitting, ’n oetsproak is eargens in meert in slot Zeist en doar möt beide pertiejen ’t dan veurleupig eamn met doon.
Dit was “de Riedende Rechter in Twekkel”.

Leida van ’n Dannengoarn

Glasvezel? TwenteGlas boos!

We waren al een mooi eind op weg en het leek er op dat we in het hele buitengebied voorzien zouden worden van snel internet. Maar er lijkt een kink in de kabel te zijn gekomen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Hengelo, Enschede, Losser, Haaksbergen, Ommen en Dalfsen.

Enkele weken geleden is er spoedoverleg geweest tussen de drie bewonersinitiatieven (Stichting TwenteGlas, Stichting Vechtdal Breed en Stichting Internet Breedband Buitengebied Dalfsen), de beoogde leverancier CIF glasvezel en de gemeenten Hengelo, Haaksbergen, Enschede, Losser, Dalfsen en Ommen.
Aanleiding voor het overleg was dat, ondanks een overeenkomst tussen de bewonersinitiatieven en CIF, CIF nu zegt het glasvezel niet te kunnen aanleggen onder de eerder afgesproken voorwaarden: bewoners in het buitengebied betalen een vergoeding van 9,95 euro per aansluiting per maand (exclusief de kosten voor de provider). 

Herman Asbroek (voorzitter TwenteGlas): “Wij zijn heel teleurgesteld in de opstelling van CIF. We hadden goede afspraken gemaakt, waarvan CIF nu eenzijdig afwijkt. Ons enige doel is en blijft een goede glasvezel aansluiting voor bewoners in het buitengebied. Dat dreigt nu vertraging op te lopen.”

Na een uitgebreid gesprek hebben de bewonersinitiatieven CIF glasvezel vanmiddag meegedeeld dat ze CIF onverkort houden aan de afgesproken voorwaarden. De gemeenten ondersteunen het standpunt van de bewonersinitiatieven. CIF is gevraagd op korte termijn te reageren. Tegelijkertijd wordt er gezocht naar alternatieven. Want op 1 paard wedden blijkt toch te kwetsbaar.

Niejs oawer de Streektaal

Gewoon Aans geet ok nog stöadig verdan met veurstellingen, zee goat ’t Gelderse in en stoat op 25 en 26 meert in Oldenzel in De Bond. Wat leu bunt doar oonderwiel al vuur de tweede keer of de dearde keer hen west. Iej möt doar oaver met können proaten. Op vriejdag 24 februari keump Daniël Lohues in de Kappen in Hoksebarge. Kaarten kost € 22,50 en ik deank da’j rap möt wean a’j doar hen weelt. (053-5730200). Zunnen oavend met ’n optreden van Daniël Lohues is ’t hengoan zeker weerd.

Op 4 meert keump de band Algerak ’n optreden doon in de Johannekeark in Twekkel. Disse band met o.a. John Gaasbeek spölt bekeande leedjes woarat Bert Baarslag, leedjeszanger,  vertalingen van hef maakt en ’t programma an mekaa pröt in ’t Twents. Zee spölt twee moal oaver dree keteer en der is ok ne pauze tuskenduur. ‘t Begeent den zoaterdagoavend um 20.00 uur en vanof 19.00 uur steet de koffie kloar in ’t nöastgeleagen Kulturhus.
Kaarten köj bestellen biej Ineke en Willy Reef – wreef@planet.nl (074-2424414) of Alie van der Veer (074-2911090), johanneskerk@twekkelo.nl .Kaartjes kost € 12,- en doar zit ne komme koffie biej in.
Geeft oe rap op want der bunt mear 100 plaatsen in de keark, en ’t is jammer a’j zunnen mooien oavend mist. A’j nog vroagen hebt of iej weet’ dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090

A’j nog vroagen hebt of iej weet’ dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090.

 
Goodgoan!
Alie van der Veer

Vrouwen van Nu!

Logo Vrouwen van nu- Fiets- en Wandelcommissie
- Moordverhaal met Nicolet Steemers
- Agrarische Excursie woensdag 5 april in Dalfsen
- Dagtocht Keukenhof

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Woensdag 22 februari: Gezamenlijke Buurtkringen
Kaartavonden, Spielehof Spieleweg 24 Boekelo
Aanvang 20.00 uur, Kosten € 3,- p.p. (per avond)


Dinsdag 28 februari: Vrouwen van Nu.
Wandelen in Boekelo.
Meer hierover in het volgende Ons Orgaan.


Woensdag 8 maart: Gezamenlijke Buurtkringen
Kaartavonden, Spielehof Spieleweg 24 Boekelo
Aanvang 20.00 uur, Kosten € 3,- p.p. (per avond)


Woensdag 8 maart: Vrouwen van Nu.
Moordverhaal door Nicolet Steemers.
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Dinsdag 14 maart: Vrouwen van Nu.
Streektaaldag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
Locatie: Multifunctioneel centrum “De Carrousel” in Ommen.


Woensdag 22 maart: Gezamenlijke Buurtkringen
Kaartavonden, Spielehof Spieleweg 24 Boekelo
Aanvang 20.00 uur, Kosten € 3,- p.p. (per avond)


4, 5 en 6 april: Vrouwen van Nu.
Agrarische excursie in Dalfsen bij Restaurant Het Roode Hert.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Woensdag 5 april: Gezamenlijke Buurtkringen
Kaartavonden, Spielehof Spieleweg 24 Boekelo
Aanvang 20.00 uur, Kosten € 3,- p.p. (per avond)


Donderdag 6 april: Vrouwen van Nu.
Paasbijeenkomst m.m.v Charlotte Glorie.
Zij vertelt en zingt haar eigen verhaal.
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw in Usselo.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan