Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Afsluiten abonnementen glasvezel voor 10 juli!
  • Debatavond “Pakhuis Oost”
  • Enquête goed bestuur buitengebied!
  • Zeumnblaa
  • Toneelvereniging “De Vriendschap” speelt De Deserteur
  • Lonneker Molen; Druk, drukker, drukst!
  • Niejs oawer de streektaal
  • 25-jarig jubileum Popfeesten Usselo (programma)
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Afsluiten abonnementen glasvezel voor 10 juli!

Een goed begin is het halve werk. Op dit moment heeft 5% van de inwoners uit Zuidoost Twente een glasvezelabonnement afgesloten. En dat is een mooie start volgens projectleider Daisy Meekes. “Ik ben tevreden met deze stand. Helemaal als ik het vergelijk met eerdere, succesvolle campagnes in andere gebieden. Dan doen we het zelfs net iets beter.”

Niemand ontkomt aan ‘glasvezel’ in het buitengebied van Zuidoost Twente. Overal duiken spandoeken op, wapperen beachflags in de wind en zetten ambassadeurs van Glasvezel buitenaf zich volop in. Daisy: “We horen veel positieve geluiden en merken het enthousiasme. Inwoners zijn ermee bezig en oriënteren zich. Vaak vinden ze het lastig om een keuze tussen de dienstaanbieders en abonnementen te maken. Daarom worden veel lokale aanmeldavonden georganiseerd door ambassadeurs. Met nog zes campagneweken te gaan en alle initiatieven die op dit moment plaatsvinden heb ik er het volste vertrouwen in dat we de 50% gaan halen!”

Hulp nodig?
Woont u in het buitengebied van Enschede en wilt u graag hulp bij het kiezen van het juiste abonnement? Bezoek één van de lokale aanmeldavonden, raadpleeg de keuzehulp of neem contact op met de dienstaanbieders. Voor persoonlijk advies kunt u ook terecht bij een lokale verkoper in de buurt of een ambassadeur van Glasvezel Buitenaf. Zij helpen u graag verder en kunnen u informeren en helpen bij het maken van een keuze. We zien u graag op één van onze aanmeldavonden! Samen gaan we voor de 50%.

Debatavond "Pakhuis Oost"

Op woensdag 14 juni wordt de eerste debatavond “Pakhuis Oost” bij Concordia aan de Langestraat gehouden. Gast en spreker die avond is Jorrit Kiewik. Jorrit is momenteel directeur van het Slow Food Youth Network (SFYN) Nederland. Dit is een internationale jongerenbeweging die zich inzet voor een eerlijker en gezonder voedselsysteem. Voedsel heeft namelijk meer impact dan je denkt: het heeft raakvlakken met vrijwel alle maatschappelijke en ecologische uitdagingen van deze tijd. Als onderdeel van het internationale Slow Food netwerk willen wij lekker eten dat zo duurzaam mogelijk geproduceerd wordt en waarvoor de boer een eerlijke prijs krijgt.

SFYN gelooft dat jongeren een belangrijke rol moeten spelen in de toekomst van de voedselproductie en -consumptie. Daarom brengen we jonge consumenten, producenten, boeren, koks en studenten dichter bij elkaar.
Gespreksleider is de voorzitter van Stawel, Gerrit Jan van der Veen. U bent van harte welkom. Aanvang 19.30 uur.

Enquête goed bestuur buitengebied

Na 4 weken online gestaan te hebben is de enquête nu gesloten. In deze 4 weken hebben we 87 reacties op de enquête gekregen. Nu is het tijd om de resultaten te analyseren en te kijken welke conclusies hier uit getrokken kunnen worden. Toch leek het ons wel aardig om voor geïnteresseerden alvast het tipje van de sluier op te lichten en te laten zien welke algemene constateringen we nu al kunnen doen. De enquête is hoofdzakelijk door mannen ingevuld, ongeveer 80%. Hierbij zijn vooral de leeftijdsgroepen 46 t/m 60 en 61 t/m 75 goed vertegenwoordigd; 80% van de respondenten valt binnen deze leeftijdsgroep. De meeste respons kwam uit de buurtkringen Boekelo-Rutbeek en Usselo; deze twee buurtschappen zijn samen verantwoordelijk voor 50% van de reacties. Opvallend is dat er vooral in Usselo meer vrouwelijke deelnemers zijn ten opzichte van de andere buurtkringen.

Van de respondenten woont 92% in het buitengebied, de meesten hiervan al meer dan 20 jaar. Daarnaast geeft de gemiddelde respondent aan zich heel verbonden te voelen met het buitengebied gemiddeld een 9/10! Wat tevredenheid betreft konden respondenten de gemeente scoren op waarden als communicatie, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid. Op een schaal van zeer ontevreden naar zeer tevreden ligt het gemiddelde bij al deze waarden in het midden van deze schaal. Waarbij bijna alle respondenten de waarden waarop ze de gemeente konden scoren heel belangrijk vonden met gemiddeld een 8,5 op een schaal van “niet heel belangrijk”(1) naar “heel belangrijk”(10).

Conclusies, aanbevelingen en de rest van de resultaten worden openbaar gemaakt na afronding van de analyse. Als er voor die tijd vragen zijn kan men natuurlijk altijd Debatavond “Pakhuis Oost” Concordia Langestraat Aanvang 19.30 uur m.m.v. Jorrit Kiewik, SFYN entree: vrije gift terecht bij Roel Takken of bij Stawel. Iedereen heel erg bedankt voor de medewerking!

Zeumnblaa

’t Is wier vuurjoar en dan krie’k mangs van dee vrömde kriebels en möt ’t geburen. Dreuge blaa en blomenstengels wilt good brannen en heanigan kaan’k met de schup in de groond en eerst möt ’n greuntenhof um en dat geet umsgelieks. ’t Meeste onkroed spit ik der wal oonder mer met dee zeumnblaa lukt dat nich, dat reuit alle kaanten oet.

‘k Kwam doar met éne oaver an de proat en den har ’n gewealdigen road: “a’j van zeumnblaa of wilt kömmen, möj ze opetten” zear hee. Ik heb den man minstens ’n paar minuten dom ankekken en vroagt of hee der miskien éne hen waterdösken har. Zeumnblaa opetten, hoo mös dat dan, köj dat as sloat kloarmaken en dan greun opetten? Nee, hoo a’j dee zeumnblaa kloar möt maken, dat wus hee ok nich, ik kon joa wal eamn op internet kieken of doar ’n recept te kriegen is. Völle wiezer wörden ik doar ok nich van, doar stun te leazen dat doar völ vitamine C, calcium, kalium, magnesium en kiezelzuur in zit. Ik kan nich zeggen dat miene etlust doar better van wörden, ’t groezelen miej too. Mer iej mössen doar ne stamppot van maken en de gedachte da’k ooit van ’t zeumnblad of zöl kömmen deu woonderen, dan hoomn ik miej ok nich meer naar te maken oaver alle onkroed en an ‘t leste went alns, de leu et joa ok paddensteule dee in peerdemest wast.

Aarmen vol he’k oet ’n hof haald, nich an te sleppen en ’t was wal ’n mooi gezichte, ne kruuiwaag vol met gezoonde greunte zoonder prieskaartje deran, wat ’n geluk toch da’k zovöl in ’n hof har. Ik begun in miene gedachten a luk oet te delen, de keender können wal ’n möalke broeken, hoomn ze ok ’n keer nich te kökken, nen bollen wors derbiej of ne speklap, dat mös können en heanigan begun ‘k met de earpel te schellen en ’t hele spul te wasken, joa dat möt wal, iej weet nich wat vun oongemak of doar nog tusken de blaa zit. Noe mös ik zoargen da’k ’t good terechte kon maken mear dat veul slim tegen. ’t Reuk toch luk aans as spinazie of rebeten, mer ik leut de moodveren noch nich zakken en heb ne pan völ gaar kökt, luk zoalt en nötmuskoad derbiej en fleenk duur mekaar staampen. Ze zeit wal mangs wat nen boer nich keant dat vret hee nich en zo veulen ik miej ok, met lange taande bugun ik heanigan ’n hepke te nemmen, ’t smaken miej niks en met ’n ekstra klöntje botter wörden ’t ok al nich better en toen he’k ’t mer loaten geworden.

En de zeumnblaa greuit stöadig verdan zolang dee akelige wortelstökke nog in de groond zit, token joar za’k ’t op ne aandere waag pakken, aans biet ik miezölf wier in ’n boek!

Leida van ’n Danngoarn

De Deserteur

Toneelvereniging “De Vriendschap” speelt komende zomer, in juli, een openluchtspel op waarheid gebaseerd en geschreven door Henk Krosenbrink.
De Deserteur speelt zich af in de tweede wereldoorlog op boerderij Brookmans.

Een vraaggesprek met de vroegere dienstbode Anna leidt tot het verhaal over de liefde tussen Alie en Benno welke danig op de proef wordt gesteld als Benno in grote problemen komt omdat hij de zoon is van een niet genaturaliseerde Duitser. Het is een zeer boeiend stuk over verraad, liefde, schuld en eer. Ingrediënten als humor, drama, romantiek, spanning, maken het tot een verhaal met een moraal. Daarnaast maken authentieke kleding zoals uniformen, militair materieel en levende have het geheel tot een boeiend spektakel.

De voorstellingen zijn op 7, 8, 11, 14 en 15 juli 2017.
Aanvang 20.30 uur.
Locatie: ‘t Teesinkbos, Landsteinerlaan 49, Boekelo.

Kaartverkoop start half mei 2017 via de website of bij Thuys, de dorpswinkel in Boekelo en Wildenborg, de dorpswinkel in Buurse. Kaarten zijn o.a. telefonisch te reserveren bij
Erna Roossink, tel: 053-4281595,
Riëtte Wissink, tel: 053-4773098,
Mia Gunneman tel: 053-4611345,
Johan ter Brugge, tel: 053-4761869,
Ine Wissink tel: 053-4331010.

Voor verdere informatie raadpleeg de website: www.devriendschap.com

Druk, drukker, drukst!

Wat je als oude molen toch allemaal kunt/mag/moet meemaken.
Ik verbaas me er steeds weer over. Heb ik u al verteld over het bezoek van een twintig tal Japanners die onlangs mij met een bezoek verrasten? Strak in het pak en met de aktetas in de hand beklommen ze mijn steile trappen. Helaas snap ik er helemaal niets van als ze met elkaar in gesprek zijn. Wat zou ik graag deel willen nemen aan hun conversatie. Hoe zouden zij over mij denken? En welke gedachte aan mij nemen ze mee in hun koffer naar dat verre land? Ik zal dat nooit weten. Wat voor mij genoeg is, is hun wijze van bedanken en knikken en buigen toen ze mijn erf weer verlieten. Daar kan menig Nederlander een voorbeeld aan nemen!

Het zijn niet alleen buitenlanders die verrast en verheugd zijn over deze mooie plek aan de rand van het dorp Lonneker.
Op Hemelvaartsdag kwamen ze in rijen dik op de fiets over de Lonneker Molenweg. Volgens insiders zijn er ongeveer 750 personen bij mij op bezoek geweest. Ik ken evenementen die het met minder moeten doen!

De Pinksterdagen komen er nog aan, daar kan ik nog niets over vermelden. De prachtige route van KunstenLandschap gaat ook over mijn erf. Daar worden onder anderen foto’s tentoongesteld die gemaakt zijn vanaf mijn draaiende wieken. Hoe kom je op het idee! Het moet vast iets moois zijn.
Even voor alle duidelijkheid: de fotograaf zat of hing niet aan mijn wieken hoor, zijn camera was er op gemonteerd en registreerde al datgene wat ik al draaiende meemaak.

Op zondag 11 juni is er weer een heel spektakel op mijn molenerf.
De voorbereidingen zijn al geruime tijd aan de gang, dat is ook wel nodig, want er hangt nogal wat aan vast. Studenten van het AOC in Almelo verzorgen die dag ‘Dier&Plezier’, een zeer verrassend programma voor jong en oud.
‘Dier&Plezier’ is voor hen een ‘overgangsexamen’ naar het volgende studiejaar. Het moet dus gewoon lukken; bij de beoordeling door docenten, maar ook door mensen ‘van de molen’ wordt naar meerdere factoren gekeken, zoals organisatie, veiligheid, aantrekkelijkheid, financiële haalbaarheid etc. etc. U als betrokkene bij het agrarisch welzijn wilt toch ook dat ze met goed gevolg dit project afronden? Dus laat ze niet in de kou staan, maar kom ook op mijn erf. U bent van harte welkom van 11.00-17.00 uur.

Daarna wordt het langzamerhand tijd voor mijn zomerreces en ga ik een iets rustiger periode tegemoet. Trouwe vrijwilligers gaan genieten van hun welverdiende rust om daarna weer met nieuwe energie ‘hun werkzaamheden’ op te pakken. Noteert u alvast: oogstfeest zondag 10 september ! Natuurlijk kunt u mij de hele zomer gewoon blijven bezoeken. Tot dan!

Niejs oawer de Streektaal

De nieje theatergidsen bunt wier oet en in ‘n noazommer bunt der wier mooie optredens in de Streektaal. Gewoon Aans döt ok wier met en zee bunt al drök gangs met ’t nieje stuk. In ieder geval kömt ze twee moal in Goor en 1 moal in De kappen.

Op 23 juni 2017: 11e Zunnewende festival op Landgoed Schuilenburg in Hellendoorn, de stea woar Streekcultuur en Streektalen mekaar tegenkömt, doar köj biej wean! Vanaf 16.00 uur begeent ’n programma vuur de jeugd en dat geet tot 19.00 uur verdan.
Ok is der ne pruuveriej vanof 16.00 uur en in in ’t programma steet as vanoalds nen kwis.
De IJsselacademie löt oons in ’n erfgoodshow “Vooruit – Boeren in Overijssel” de veraanderingen op het plattelaand vanof de joaren 50 zeen, alns zoas ‘t in ’t book steet van Ewout van der Horst, Martin van der Linde en Albert Bartelds. Op de hoofdtribune steet ‘t muzikaal geburen duur J.W. Roy, Nathalie Baartman, dokter Watjes en Juust op ’t programma. Op al dee aandere mooie stea’s dee’j op ’t laandgood antreft köj o.a. luusteren noar Jan Henk Groot, Harry Niehof, Margaretha Kleine, Herman Kampman, Dorothee Spijker, Sweet ’n Spicy, Handy Joe en the Boogie Kearls en al varend oaver de Regge goa’j wierum in de tied van de 80-joarige oorlog in Twente. Meer weten en kaarten bestellen, kiek noar de webstea: www.zunnewendefestival.nl .

Op 2 juli 2017: Vuur de 3e moal köj van 11.00 uur tot 17.30 uur biej ’t Openluchtmuseum in Oatmöske terechte um ’t Twents Kleinkunstfestival met te maken. Iej treft doar muziekmakers, dichters en stoaproaters an. In de verschiedene gebouwen bunt exposities, tipies Twentse tradities, zoas oetleg oaver ‘t klootschetenen en oale ambachten te zeen b.v. kloompen maken, dokken maken, midwinterhoorns maken, maanden vlechten en nog völle meer. In ’t Losse Hoes köj luusteren noar Ben Kleissen dee doar oale Twentse sagen geet vertellen. Ok ’t Kleinkoor Ootmarsum löt zich den dag meerdere moalen heuren en winnaars dreagt gedichten van de leste wedstried veur.
’t Plein in ’t museumpark is dissen dag “Theaterplein” wörden woar mooie optredens bunt van b.v. Sabine Uitslag en Bert Kamping, Algerak, Nostra Dames en Paul Wiefferink.
De keender könt met doon an oalderwetse Ot en Sien spelletjes zoas tollen en hoepelen mer ok bunt doar niejmoodse dinge as geurzakjes maken. ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak is der ok en doar köj Bodbreve, beuke , pleankskes en “placemats” kopen. Kiek ok eamn noar de webstea www.streektaalfestivaltwente.nl.

A’j nog vroagen hebt of iej weet’ dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090

Alie van der Veer

25-jarig jubileum Popfeesten Usselo

De Popfeesten Usselo vinden dit jaar plaats van donderdag 29 juni t/m zondag 2 juli op het feestterrein naast de Wissink's Möl aan de Haaksbergerstraat. Dit jaar is het helemaal één groot feest, want wij vieren ons 25-jarig jubileum! Tijdens dit weekend is er van alles te doen en te beleven. Voor jong en oud is dit een geweldig uitje en lekker dichtbij.

Speciale programmaonderdelen tijdens jubileumeditie
Om deze speciale editie extra met u te vieren, organiseren we op vrijdag 30 juni vanaf 19.00 uur een jubileumfeest: ’s fairpreum’n in Össel. In een sfeervolle tipitent kunt u genieten van verschillende culinaire hoogstandjes die worden verkocht door lokale ondernemers. De band Cartoon Puur verzorgt tijdens deze gezellige avond de achtergrondmuziek. De entree is gratis. Op zaterdagavond 1 juli treedt speciaal voor ons 25-jarig bestaan de bekende band Memphis Maniacs op. Deze populaire mash-up band zet overal de tent compleet op zijn kop! Zij spelen onder andere nummers van Guns ’n Roses, Queen, The Beatles, maar ook Britney Spears! Ze hebben al opgetreden op de grootste festivals en bijna alle zalen waar ze komen zijn uitverkocht. En nu komen ze dus speciaal naar Usselo om het jubileum vieren. Dat belooft een geweldig feest te worden! En bij een jubileum hoort weer eens de organisatie van ouderwets buikschuiven! Iedereen die het aandurft om de strijd aan te gaan kan zich op zondag 2 juli meedoen. Dat beloven hilarische taferelen te worden, dus ook leuk om naar te kijken! Als klap op de vuurpijl staat het grootste springkussen ter wereld op zaterdag- en zondagmiddag op ons terrein!

Programma

Donderdag 29 juni
19.30 uur: Bonte Avond OBS Molenbeek locatie Usselo

Vrijdag 30 juni
13.30 tot 16.00: Seniorenmiddag met optreden van Shantykoor Wrakhout. Entree: €10 incl. koffie/thee, hapjes en overige drankjes
18.30 uur: Vogelschieten voor sponsoren
19.30 uur: Vogelschieten voor iedereen vanaf 18 jaar. Deelname is gratis.
19.00 uur: Jubileumfeest ’s fairpreum’n in Össel met culinaire hapjes van lokale ondernemers en de band Cartoon Puur. Gratis entree.
21.00 uur: Tent open voor de GoFun Summertour met DJ ROB TOONEN en Black Light Showtechniek. Entree: €8

Zaterdag 1 juli
11.00 uur: Kinderactiviteiten en Kids Plaza met o.a. springkussens, blikgooien touwtje trekken en het grootste springkussen ter wereld!
13.00 uur: Zeepvoetbal. Opgeven kan t/m 19 juni via activiteiten@popfeestenusselo.nl.
21.00 uur: Tent open voor een groot feest met de band Memphis Maniacs en Blacklight Showtechniek. Entree €12,50

Zondag 2 juli (gratis entree)
12.00 uur: Kids Plaza met o.a. het grootste springkussen ter wereld, blikgooien, touwtje trekken, ponyrijden en nog een aantal verrassende kinderattracties
13.00 uur: Beachvolleybaltoernooi. Opgave via activiteiten@popfeesten-usselo.nl.
14.00 uur: Demonstraties van Jesse Drent (vrijheidsdressuur) en Luuk van Binsbergen (kettingzaag kunstenaar)
15:00 uur: Buikschuiven
17.15 uur: Afsluiting met de band Half um Half

Wilt u kans maken op gratis munten of entree? Houd dan onze Facebook pagina in de gaten! Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.popfeesten-usselo.nl

Vrouwen van Nu!

Logo Vrouwen van nu

De tweedaagse fietstocht in Rijssen op 17 en 18 mei was gezellig en is prima verlopen.

27 juni: We hopen dat het deze keer lukt om te gaan fietsen. De route die we hadden bedacht voor 25 april is zeker ook in juni de moeite waard. We fietsen in de mooie omgeving van Oele en Ambt Delden en we starten om 13.30 uur bij de Watermolen in Oele aan de Olde Meulenweg. Fiets je mee? Geef je even op bij één van onderstaande commissieleden, dan weten wij of er voldoende belangstelling is. Dus minimaal 4 deelnemers naast de commissie!, Hermieke Voogd (053-4351983), Thera Migchelbrink (053-4343711), Margriet Keizer (06-40712952) en Alie van der Veer (074- 2911090).

Verenigingskalender

Zondag 11 juni: Lonneker Molen
Dier & Plezier 11.00 uur tot 16.30 uur
Programma, zie elders in de nieuwsbrief


Woensdag 14 juni: Stawel
“Pakhuis Oost” debatavond; aanvang 19.30 uur
Gast; Jorrit Kiewik, Slow Food Youth Network
Locatie: Concordia, Oude Markt 15


Dinsdag 27 juni: Vrouwen van Nu.
Fietsen in de omgeving van Oele en Ambt Delden.
Starten om 13:30 uur bij de Watermolen in Oele.
7, 8, 11, 14 en 15 juli: Toneelvereniging de Vriendschap
De Vriendschap speelt het openluchtspel " De Deserteur" Nadere info volgt.
Zie ook: www.devriendschap.com


Zondag 27 augustus: Kom uit de Stad!
Fietstocht langs (agrarische) bedrijven in het buitengebied.
Nadere info volgt.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan