Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

 • Bijeenkomst voor ondernemers 29 november
 • Planning aanleg glasvezel in Enschede
 • Bijeenkomsten Energiecoöperatie 21 en 28 november
 • Aait wat te nöalen
 • De Lonneker Molen
 • Niejs oawer de streektaal
 • Berichten Vrouwen van Nu
 • Verenigingskalender

Bijeenkomst voor ondernemers

Op initiatief van de gemeente Enschede wordt in samenwerking met STAWEL een ondernemersbijeenkomst gehouden op woensdag 29 november a.s. vanaf 13.30 uur in het Verenigingsgebouw in Usselo. Deze bijeenkomst voor ondernemers in het buitengebied wordt door ons georganiseerd in samenwerking met Stawel (Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede). Graag horen wij van u wat er speelt in uw branche of vakgebied en hoe de gemeente u (nog beter) zou kunnen faciliteren. Ook willen we u inspireren en samen kansen verkennen door een tweetal sprekers te vragen om hun visie op de ontwikkelingen in de sector te schetsen.

Gespreksleider is Gerrit Jan van der Veen (voorzitter Stawel)

Programma;
13.30 uur Inloop en ontvangst
14.00 uur Aftrap door Wethouder Patrick Welman
14.10 uur SPREKER 1: Marijn Dekkers is sectorspecialist melkveehouderij bij Rabobank Nederland. Hij  schrijft ook blogs over actuele thema’s
14.30 uur gelegenheid tot vragen aan Marijn Dekkers
14.40 uur SPREKER 2: Alex Datema is veehouder in Groningen. Zijn bedrijf kenmerkt zich door modern ondernemerschap gecombineerd met agrarisch natuurbeheer.
15.00 uur gelegenheid tot vragen aan Alex Datema
15.10 uur PAUZE
15.30 uur INTERACTIEVE sessie aan de hand van stellingen
16.15 uur terugkoppeling plenair en proberen te komen tot afspraken
16.35 uur afsluiting door Wethouder Hans van Agteren
16.45 uur Hapje en een drankje

Om een indicatie te krijgen van het aantal deelnemers en een effectieve bijeenkomst te organiseren verzoeken wij u vooraf uw aanwezigheid kenbaar te maken door een mailbericht te sturen naar info@stawel.nl of te bellen met Stawel, Gerrit Meutstege, tel.nr. 06-51372588. Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk vrijdag 24 november a.s.

Planning aanleg glasvezel in Enschede

De werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Zuidoost Twente zijn gestart en worden uitgevoerd door de aannemer Allinq. De inwoners ontvangen van de aannemer informatie over de graafwerkzaamheden en de plaatsing van de glasvezelaansluiting thuis. Voordat de aannemer aan de slag kan met de graafwerkzaamheden, start hij eerst met schouwen. Dit betekent dat de aannemer bij u langskomt om te kijken waar de aansluiting precies moet komen. Hieronder kunt u een planning van de graafwerkzaamheden en huisaansluitingen vinden. Deze planning is onder voorbehoud.
 

Plaats Postcodes Graafwerkzaamheden Huisaansluitingen
Enschede
ES-01
7534-7535-7536-7542-7544 week 48 2017 t/m 03 2018 week 09 t/m 15 2018
Enschede West
ES-02
7544-7546-7548 week 09 t/m 14 2018 week 19 t/m 24 2018
Enschede West
ES-04
7481-7546-7548 week 12 t/m 17 2018 week 23 t/m 28 2018
Hengelo
ES-03
7521-7522-7531-7545-7552-7558 week 15 t/m 20 2018 week 23 t/m 28 2018
Hengelo
HGL-01
7547-7552-7554 week 15 t/m 20 2018 week 16 t/m 22 2018
Overdinkel
ES-05
7532-7581-7582-7585-7586 week 18 t/m 24 2018 week 25 t/m 31 2018
Hengelo Zuid
HGL-02
7547-7548-7554 week 31 t/m 39 2018 week 41 t/m 45 2018
Haaksbergen Noord
HKB-04
7482-7548-7554 week 37 t/m 42 2018 week 44 t/m 49 2018


De verwachting is om eind 2018 het hele gebied afgerond te hebben, zodat alle bewoners van het buitengebied, die een abonnement hebben afgesloten, gebruik kunnen maken van hun glasvezelaansluiting.

Aannemer Allinq
Allinq maakt een afspraak met u om de huisaansluiting te realiseren. U kunt gebruik maken van de diensten binnen 7 werkdagen na de goedgekeurde huisaansluiting.
Heeft u gedurende het aanlegproces klachten of zijn er storingen? Dan kunt u hierover contact opnemen met de aannemer Allinq. Ze zijn op werkdagen tussen 08.30 en 16.00 uur bereikbaar via 088-6007107 of glasvezelbuitenaf@allinq.nl

Bijeenkomsten Energiecoöperatie

De Energie Coöperatie Buitengebied Enschede (ECBE) nodigt u graag uit voor de bijeenkomsten op 21 en 28 november. De avonden zijn bedoeld om de stand van zaken rondom duurzame energie toe te lichten. Op initiatief van de stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede STAWEL is de coöperatie augustus jongstleden opgericht met als doel duurzame initiatieven op dit gebied in het buitengebied van Enschede te stimuleren. Om u te informeren worden twee bijeenkomsten gehouden.


Dinsdag 21 november; Hotel Restaurant Savenije, Dorpsstraat 149 te Lonneker
Dinsdag 28 november; Verenigingsgebouw, Haaksbergerstraat 821 te Usselo
Inloop met koffie/thee 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Afgelopen voorjaar heeft de stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede STAWEL een enquête gehouden onder bewoners van het buitengebied van Enschede. Doel van de enquête was om op te halen hoe u als bewoner van het buitengebied denkt over duurzame energie. De uitslag van de enquête gaf aan dat er kansen liggen voor ‘zon op dak’ en ‘kleinschalige zonneveldjes’. Inmiddels heeft de ECBE een subsidiebeschikking gekregen van de provincie waardoor het mogelijk word om een eerste project te starten. Graag willen we u informeren over de stand van zaken.

Aait wat te nöalen

Doar bunt wiej, Nederlaanders, mer ok Tukkers, wal good in, in nöalen. ’t Wördt oons ok dagelijks biej brach, der geet ginnen dag vuurbiej of der vaalt wier wat te nöalen. Noe geet ‘t wier oaver de aardbeien, doar zit völ te völ vergif in, völle meer dan mag, mien va zeai vroger aait “ ’t helpt der aait éne” en zo is ’t ok. Dee hebt wiej tehope al opgetten, zoonder doar iets van te vernemmen. Zölf he’k ok aardbeien in ’n hof, mer mangs koop ik ne deuze, zeet der better oet as de miene, niks mis met he’k aait dach.

Noe deank ik dat de leu dee ’t hier in ’t laand te vertellen hebt mangs domme dinge doot. ’t Kan joa ok nich aans a’j zeet dat de leu in de Tweede Kamer stöadig met eurn IPhone gangs bunt, hebt de gedachen der nich biej, dan wördt ’t köakelen, mer gin eier leggen. Nem noe boer Frans oet de Lutte, nen bekeanden Tukker, hef metdoan an “Boer zoekt vrouw”. Yvonne har doar heel wat met te stellen, mer heanigan is hee ziene weelde höare wal kwiet en hef hee ne vrouw en dree keender, dee miskien ok boer wilt wörden. ’t Zöt der noar oet dat de boeren tegenswoordig zölf an ’n lesten reppel stoat, ieder bod wier aandere regeltjes. Zo doot ze ’t melkkwotum der of en könt ze noagoan dat de boeren meer beeste nemt um vuuroet te boerken. Tot de weend wier oet nen aanderen hook waeit en ze hier ’n mestoaverschot hebt. Doar steet dan wier ne grote bote op, in ’n Haag hebt zee ok lever ’t vleis as de butte.

Mer Frans en nen helen hoop aandere boeren hebt noe ’t schoap an ’t drieten. Van ’n Rechter kregen ze geliek, mer ’t Gerechtshof pakken duur, nen hongerigen loes den bit schearp en Frans möt bote betalen en benoa de helfte van de beeste opruumen. ’t Lik meer op boeren opruumen, gin woonder dat Frans zien eagen stuk natuur dicht wil doon. Leida dech ok met en gif Frans ’n paar goeie tips.

 1. Organiseer vuur politici “bi-eenkömsten hersenschoeren” in de mooie natuur van De Lutte, doar kan Frans joa wal ’n mooi prieske van maken, zun € 2000,- de man.
 2. Of prebeert met “anti-stress-bi-eenkömsten” ne ekstra verdeenste binnen te halen, zagen en sneuischaeren met en dran in ’t Lutterse natuurgebied, helemoal in!
 3. Frans kan ok wal ’n optreden in ’n Haag verzoargen met zien leedje van “ik bun boer Frans, köm oet de Lutte en wil nich wat op de butte”. Nöast ’t Wilhelmus möt alman ok ’t Twentse volksleed oet ’n kop kennen en verplicht metzingen. Frans strik vuur zunnen “teambuildingsdag” ’n mooi bedrag van €  91.000,- op.

Eandelijk gerechtigheid!

Leida van ’n Danngoarn

De Lonneker Molen

Hoe vaak hoor je het niet zeggen: ’vroeger was alles beter’!’ Ik, als oude molen kan zeggen dat dat niet altijd het geval is. In de vele jaren dat ik op dat mooie plekje in Lonneker sta, heb ik al veel meegemaakt, veel gezien en veel gehoord. Soms is zwijgen beter dan spreken, dat heb ik ook geleerd. Maar over één ding wil ik zeker niet zwijgen, maar spreken, of liever gezegd schrijven. En dat is de prachtige traditie die we afgelopen week ‘in ere hebben hersteld’. Misschien heeft u er al over gelezen op facebook of mijn website. Grappig toch dat ik voor het bekend maken van al-oude-tradities een betrekkelijk nieuw communicatiemiddel kan gebruiken.
 
Eind oktober overleed de laatste beroepsmolenaar, de heer Fons Roetenberg, die vele jaren werkzaam was in de Lonneker Molen. Hij niet alleen, al vanaf 1912 was er ‘een Roetenberg’ bij de molen betrokken. Zo kennen we het verhaal dat vader en zoon Roetenberg in de oorlog clandestien graan maalden om vele gezinnen in Lonneker en omgeving van wat extra meel te voorzien. Zaterdag 4 november was de uitvaart van de heer F. Roetenberg en op weg naar het crematorium reed de rouwstoet langs de Lonneker Molen.
 
Wat was het indrukwekkend om deze korte plechtigheid ‘mee te beleven’. De huidige (vrijwillige)molenaars Theo Diepemaat en Frank de Bont namen afscheid van de laatste beroepsmolenaar van de Lonneker Molen door het  ‘kruien van de molen’ van west naar noord (als afscheidsgroet en eerbetoon) waarbij de stoet enkele ogenblikken stil stond.
 

Op die zelfde zaterdagmorgen mocht ik nog  iets anders beleven dat naar mijn idee ook wel een traditie mag worden. Ik heb sinds die zaterdag een stagiaire ‘in dienst’. Jongeren van de middelbare school moeten een maatschappelijke stage doorbrengen, met andere woorden zich nuttig maken in de maatschappij. En wat is het dan geweldig dat er iemand is die dan vraagt of ze dat bij mij mag doen. En laten we eerlijk zijn……er zijn bij mij altijd voldoende klussen te doen. 30 uur moet ze ‘volbrengen’ de komende tijd en het begin is veel belovend!

Zo was het een week van afscheid nemen en nieuwe mensen begroeten!

Niejs oawer de Streektaal

Gewoon Aans: De première hebt ze op 20 oktober al had biej de Reggehof.Zee hebt hartstikke mooi spöld en ’t nieje stuk “Volk” zit vol mooie Twentse oetdrukkingen, vlotte  vlotte leedjes en dito sketches. A’j nog gin geleagenheid harn doar hen te goan, kiekt dan eaven op eure webstea: www.gewoon aans, ’n agenda anklikken en dan zee’j vanzölf dat zee nog lang nich oetspöld bunt.

Op 15 november kömt Marga Kool en Jan Veenstra met eure gewealdig mooie verhalen en gedichten in ’t Dreants dialect op ’n Kreenkoavend biej ’t Hoogspel in Dealden. Leden könt doar vuur niks in, mer aanderen bunt ok welkom en betaalt dan € 5,- p.p. ’t Begeent um 20.00 uur en de koffie hebt ze al vanof 19.30 uur kloar. Mis ’t nich!

Op 25 november keump de groep Algerak in de Kappen. Met eur zessen maakt ze muziek en zingt mooie leedjes in oonze streektaal, allemoal op bekeande wiezen. Dee groep met bekeande muzikaanten as Bert Baarslag, John Gaasbeek, Maaike Fritz, Martin Robers, Theo Toenink en Marijke Waanders is al joarenlaank biej mekaa en in de wereld van het dialect bunt zee heel gewild. Mis ’t nich, ’t tillefoonnummer van De Kappen is: 5730250.

En op zundagmiddag 17 december koomp GertJan Oplaat en Henny Tijink in Twekkel in de Johanneskeark met eur nieje Mirreweenterverhaal,”De Kasklokken zwiegt”. Wil iej doar ok hen, dan köj al vast kaarten bestellen biej: de fam. Reef, tel. 074-2424414 of biej Alie van der Veer, tel. 074-2911090. De kaarten kost € 12,00 per stuk en doar zit ne komme koffie vuurof en ’n drankje noa de vuurstelling biej in. Wocht nich te lang want der bunt mer 100 plaatsen.

A’j nog vroagen hebt of iej weet’ dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090. Goodgoan!

Alie van der Veer

Vrouwen van NU:

Logo Vrouwen van nu - Centrale contributie-inning
- De fiets- en wandelcommissie
- De magie van het Twentse land
- Doemiddag in kerstsfeer
- Uitnodiging Kerstviering

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender:

Donderdag 16 november: Vrouwen van Nu
Boerinnendag
Aanvang: 10:00 uur. Locatie: “het Bonte Paard” in Holten


Dinsdag 21 november; Energiecoöperatie Buitengebied
Informatieavond over energieopwekking in het buitengebied
Hotel Restaurant Savenije, Lonneker; aanvang 20.00 uur; zaal open 19.30 uur 


Donderdag 23 november: Vrouwen van Nu
Kerstreis naar de Country en Christmas fair bij kasteel de Haar in Haarzuilens
Vertrek: 08:30 uur bij Diekman 


Dinsdag 28 november: Vrouwen van Nu.
Wandelen in Ootmarsum.
Vertrek: 13.30 uur vanaf de Parkeerplaats van het Openluchtmuseum in Ootmarsum.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Dinsdag 28 november; Energiecoöperatie Buitengebied
Informatieavond over energieopwekking in het buitengebied
Verenigingsgebouw Usselo; aanvang 20.00 uur; zaal open 19.30 uur


Woensdag 29 november; Stawel/gemeente Enschede
Informatiemiddag voor ondernemers in het buitengebied
Verenigingsgebouw Usselo: Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur


Woensdag 29 november: Vrouwen van Nu.
Diapresentatie met Jan Bornebroek over Boerenmagie.
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Sprakel in Lonneker.


Dinsdag 12 december: Vrouwen van Nu
Doemiddag in kerstsfeer
Aanvang: 13:30 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo 
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Donderdag 14 december: Vrouwen van Nu
Kerstbijeenkomst
Aanvang: 18:00 uur. Locatie: de Snippert op het Hoge Boekel
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave


Woensdag 10 januari 2018: Vrouwen van Nu.
Nieuwjaarsbijeenkomst met partner/vriend(in).
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: De Jaargetijden.


Donderdag 25 januari 2018: Vrouwen van Nu.
Commissievergadering voor bestuur en commissies.
Aanvang: 10:00 uur. Locatie: Kulturhus in Twekkelo.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan