Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Bijeenkomst voor ondernemers
  • Vekaansie
  • De Lonneker Molen
  • Niejs oawer de streektaal
  • Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Bijeenkomst voor ondernemers

Gemeente Enschede organiseert in samenwerking met Stawel een bijeenkomst voor ondernemers in het buitengebied. Wethouder Welman heeft, in overleg met collega wethouder van Agteren en ambtenaren van economische zaken, hiervoor het initiatief genomen. Op dinsdagmiddag 29 november wordt de bijeenkomst gehouden in het Verenigingsgebouw te Usselo.

Enschede, de grootste stad in de provincie Overijssel, kent een groot aantal bedrijven en bedrijventerreinen. Het economisch beleid van de gemeente richt zich vooral op deze bedrijven en binnen de afdeling economische zaken is er minder zicht op de bedrijvigheid in het buitengebied. Wel zijn er bijvoorbeeld regelmatig contactavonden met het bedrijfsleven om van elkaar te horen wat er speelt en hoe de gemeente haar faciliterende rol kan invullen.

Het gemeentebestuur van Enschede heeft vastgesteld dat de agrarische sector (in hoofdzaak melkveehouderij) in haar gemeente met, voor deze sector specifieke, problemen te maken heeft. De bijeenkomst heeft tot doel om met de agrarische ondernemers in de gemeente in gesprek te komen om zodoende rechtstreeks van de ondernemers te horen hoe de agrarische sector in de gemeente Enschede er voor staat en hoe zij tegen de rol van de gemeente aankijken. Maar tevens wil de gemeente de agrarische ondernemers ook inspireren door enkele sprekers te vragen om hun visie op de ontwikkelingen in de sector te schetsen.

Sprekers zijn  Marijn Dekkers en Alex Datema.
Marijn Dekkers is werkzaam als sectorspecialist bij Rabobank Nederland. Als specialist schrijft hij ook blogs over actuele thema’s in de sector.
Alex Datema is veehouder in Groningen. Zijn bedrijf kenmerkt zich door modern ondernemerschap gecombineerd met agrarisch natuurbeheer.

Over de verdere invulling van de middag zullen de ondernemers begin november een brief ontvangen. Maar noteer de datum al vast in de agenda.

Vekaansie

Wiej hebt ’n lesten dag van september a wier achter de ruw, wat geet de tied toch har. Miej duch ,’t zommer is vötvleugen met al dee koale en natte dage der tusken duur. Mer de leste wek van september hef ’t helemoal wier good maakt. En toovallig was ik net met ne vriendin in dee wek op vekaansie noar Luxemburg. Alns zat oons met, nen prima chauffeur dee oonderweg van alns te vertellen har en ne mooie nieje busse.

Vuur dag en dauw mössen wiej biej de opstapplaats wean en a’j deankt daj ’t eerste bunt, hej ’t kats mis, roem van tevuurten stunden der al leu te wochen. ’t Doeren nog roem aanderhaalf uur vuurdat wiej biej ‘t wisselpeunt warn en dan hej pas in de gaten dat de hele grieze golf op ’n trad is. Oet ’t hele laand kömt doar zön veertig bussen op of en al dee leu wördt rap noar ne zaal hen dirigeerd woar ze ne komme koffie könt dreenken um doarnoa wier nen heeln zet in de riege te stoan umda’j dee koffie dan wier kwiet möt. Op ‘n groot schearm zeej woar de bus steet met oene vekaansie bestemming. Iej möt wal zölf oen koffer doar neerzettenen en good kieken da’j ginne verkeerden hebt. Doarnoa is ‘t ne hele keunst um ne mooie stea in de busse te kriegen. ’n Chauffeur wocht tot hee vöt mag en dan wördt alle bussen noazwaaid duur de grote bazen van dee reisorganisatie, dat bunt hele kloke leu.

Noa twee moal oet de bus um te etten en de bene te strekken kwamen wiej in Clervaux. Wiej bunt der en ’t vekaansiegeveul haalt an, alman wil tegliek ’n koffer hebben en zo rap meugelijk ’n slöttel van eure kamers. De hele wekke lig vuur oons, mooie tochten duur ’t beargachtig laandschop met heanig beginnende hearfstkluren. Wieter goat wiej stadjes, kastelen en oale kearken bekieken, in stad Luxemburg en Trier met ne gids derbiej, de meuite weerd wat zee vertelt.

Alle keender kriegt de eerste twee joar les in ‘t Luxemburgs dialect, zee bunt wies met eure eagen sproak, ’n vuurbeeld vuur ’t Nedersaksisch taalgebied. Duuts en Fraans  kömt doar later biej en Engels pas in ’t vuurtgezet oonderwies.

Biej ’t paleis van ’n Hertog was’t ’n heel spektakel, doar warn belaangrieke leu op bezeuk zoas ’n Belgischen köning. Wal twintig plietsies, soldoaten en stoere kearls, strak in ’t pak en stöadig um zich hèn loerend, heulden ‘t volk in de gaten. Netuurlijk mössen wiej ok oetneudigende terrasjes preberen en vuural weenkels kieken, kaartjes kopen, foto’s maken en appjes versturen, tied zat toch? Oonze oavenden warn biejzeunder ofwisselend, van ’n bezeuk an ’t plaatselijk klooster noar ’n lesten oavend met nen “vrolijken muziekmaker” dee de stemming der in kreeg. Wiej goat wier op hoes opan, oonderweg sukela preuven en roonddolen in Valkenburg. Dan bunt wiej biej ’t wisselpeunt woar ’t etten vuur oons kloar steet. Met meuite kriegt wiej ’t gat op ’n stool, wat nen pierenpot en ’t vekaansiegeveul vlög rap vöt. De busse dee oons wierum breg noar de eagen regio wördt noazwaaid duur de kloke leu.

Leida van ’n Danngoarn

De Lonneker Molen

Heeft iedereen recht op een speciale dag…?

U kent het wel; moederdag, vaderdag, maar is het u bekend dat er bijna elke dag wel aandacht besteed wordt aan iets? Dag van de duurzaamheid, Nationale Kringloopdag, dag van de geweldloosheid, om er maar een paar te noemen die we in oktober hebben. Als je wilt kun je eigenlijk elke dag wel ‘iets’ vieren.

Natuurlijk geldt dat ook voor mij: ik heb er zelfs meerdere: de Nationale molendagen, de Overijsselse molendag en de Nationale Monumentendagen (want ik ben natuurlijk ook een prachtig monument). De afgelopen weken leerde ik ook dat er een Sint Michaël dag is en wel op 29 september.

Die dag kreeg ik bezoek van een kleutergroep die bij mij langs kwam ter gelegenheid van deze dag (feest). Als je de boeken er op na leest is het een oogstfeest; men dankt Sint Michaël voor de goede oogst zodat men de dorre en doodse wintermaanden door kan komen. Speciaal op dit feest wordt het Michaëlsbrood gebakken. En voor het bakken van dit brood kun je natuurlijk de ingrediënten heel goed in mijn molenwinkel kopen. Wilt u het proberen? Volg dan onderstaand recept:

500 gram bloem of een mengsel van volkorenmeel en bloem (ca 1:3),  2 1/2 dl lauwwarme melk, 1/2 eetlepel gist, 50 gram harde boter, 2 eetlepels honing, snufje zout, 1 ei. De bereidingswijze kunt u vinden op Internet; wanneer u zoekt bij St.Michaelsdag, komt u verschillende sites tegen die dit vermelden.

Er is nog een dag die ik niet snel zal vergeten, namelijk de dag van de leraar. Voor die dag kreeg ik de opdracht om maar liefst 555 zakken pannenkoekmeel te leveren; een presentje om de leraren van een scholengemeenschap in Enschede een hart onder de riem te steken. Een prachtige opdracht, waar met name mijn penningmeester weer erg blij mee was en dat met de hulp van vrijwilligers snel gerealiseerd kon worden.

De dag van de leraar: een dag om deze mensen even in het zonnetje te zetten. Dat hebben ze ook wel verdiend. Ze hebben het niet zo gemakkelijk, al het lijkt het wel mooi zoveel vakantie te hebben. Je zult maar de hele dag 30 koters in bedwang moet houden en ze gelijker tijd ook nog wat bij moeten brengen waaraan ze hun hele leven wat kunnen hebben. Ik ben daar af en toe getuige van wanneer er weer een groep op bezoek komt. Soms zeer gedisciplineerd, soms ook wel anders (!).

Als leraar moet je veel talenten hebben, pedagogisch onderlegd zijn, geduldig, aardig (maar niet te lief want dat kan je ook in moeilijkheden brengen), met boze ouders om kunnen gaan en vooral heel veel plezier in je werk hebben (want de verdiensten zijn nu niet om over naar huis te schrijven).

Een dag die ik nog mis is de dag om mijn bestuurders in het zonnetje te zetten. Je kunt ze soms met deze leraren vergelijken: ze moeten veel geduld hebben, goed met mensen om kunnen gaan, de schijnwerper staat voortdurend op hen gericht (ook al wil je dat niet), je kunt het nooit iedereen naar de zin maken, je moet het allemaal wel heel leuk vinden om te doen, want de verdiensten zijn nihil, het kost je veel van je vrije tijd etc. etc.

En ze doen het toch maar……voor mij, die oude molen, maar ook voor u (al zult u zich dat niet dagelijks realiseren). Ze proberen mij ‘in het leven te houden’ zodat u nog lang kunt genieten van dit mooie monument aan de rand van het dorp Lonneker. En daar hoop ik nog heel lang in goede staat te mogen staan op mijn mooie molenerf. Ter meerdere eer en glorie van elkaar.

PS:
gewijzigde openingstijden molenwinkel per 1 oktober 2017:
winterseizoen:
woensdagmiddag 13.30-16.30 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur.

Niejs oawer de Streektaal

't Spektakel “He’k wat van oe an” biej ’t Hulsbeek geet nich duur umdat de tribune nich bouwd kon wörden. Voalgens de kraant wilt ze dat token joar wierniejs preberen.

Gewoon Aans: Spölt in de Reggehof op vriejdag 20-10-‘17 en zoaterdag 21-10-‘17, zee doot vuur de eerste keer ’t nieje stuk “Volk”,en gezeen ’t succes van eur optreden van vergangen joar köj ok dit joar wier nen mooien oavend hebben in oons mooie Twents. Kaarten köj bestellen op: www.reggehof.nl. en per tillefoon op 0541-284888.

Op 15 november kömt Marga Kool en Jan Veenstra met eure gewealdig mooie verhalen en gedichten in ’t Dreants dialect op ’n Kreenkoavend biej ’t Hoogspel in Dealden. Leden könt doar vuur niks in, mer aanderen bunt ok welkom en betaalt dan € 5,- p.p. ’t Begeent um 20.00 uur en de koffie hebt ze al vanof 19.30 uur kloar.

En op zundagmiddag 17 december koomp GertJan Oplaat en Henny Tijink in Twekkel in de Johanneskeark met eur nieje Mirreweenterverhaal.Wil iej doar ok hen, dan köj al vast kaarten bestellen biej: de fam. Reef, tel. 074-2424414 of biej Alie van der Veer, tel. 074-2911090. De kaarten kost € 12,00 per stuk en doar zit ne komme koffie vuurof en ’n drankje in de pauze biej in. Wocht nich te lang want der bunt mer 100 plaatsen.

A’j nog vroagen hebt of iej weet’ dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090. Goodgoan!

Alie van der Veer

Vrouwen van NU:

Logo Vrouwen van nu - De fiets- en wandelcommissie
- Boerinnendag 16 november
- Uitnodiging Kerstviering
- Centrale contributie-inning

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Zaterdag 14 oktober: Stawel
Ouderenmiddag m.m.v. het Noll’n koor
Verenigingsgebouw Usselo, zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur.


Woensdag 18 oktober: Vrouwen van Nu.
Kookworkshop met Don Waslander.
Aanvang 16.30 uur; locatie ROC gebouw Dotterbloemstraat 75 Enschede


Dinsdag 31 oktober: Vrouwen van Nu
Wandelen in Beckum
Vertrek 13:30 uur vanaf de parkeerplaats bij Het Wapen van Beckum


Donderdag 16 november: Vrouwen van Nu
Boerinnendag
Aanvang: 10:00 uur. Locatie: “het Bonte Paard” in Holten
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 


Dinsdag 21 november; Energiecoöperatie Buitengebied
Informatieavond over energieopwekking in het buitengebied
Hotel Restaurant Savenije, Lonneker; aanvang 20.00 uur; zaal open 19.30 uur 


Donderdag 23 november: Vrouwen van Nu
Kerstreis naar de Country en Christmas fair bij kasteel de Haar in Haarzuilens
Vertrek: 08:30 uur bij Diekman 


Dinsdag 28 november; Energiecoöperatie Buitengebied
Informatieavond over energieopwekking in het buitengebied
Verenigingsgebouw Usselo; aanvang 20.00 uur; zaal open 19.30 uur


Woensdag 29 november; Stawel/gemeente Enschede
Informatiemiddag voor ondernemers in het buitengebied
Verenigingsgebouw Usselo: Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur


Woensdag 29 november: Vrouwen van Nu.
Diapresentatie met Jan Bornebroek over Boerenmagie.
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Sprakel in Lonneker.


Dinsdag 12 december: Vrouwen van Nu
Doemiddag in kerstsfeer
Aanvang: 13:30 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo 


Donderdag 14 december: Vrouwen van Nu
Kerstbijeenkomst
Aanvang: 18:00 uur. Locatie: de Snippert op het Hoge Boekel
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan