Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Bezoek wethouder van Houdt
  • Twentse Landdag nat maar toch ook geslaagd!
  • Twentsen Landdag in ’t water völlen
  • Niejs oawer de Streektaal
  • Lonneker Molen
  • Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Bezoek wethouder Van Houdt

Dit voorjaar waren er gemeenteraadsverkiezingen en na een periode van onderhandelen is er een nieuw college geformeerd. Op 16 juli zijn de wethouders geïnstalleerd en is de portefeuilleverdeling bekend geworden. Wethouder Jurgen van Houdt heeft het buitengebied in zijn portefeuille gekregen. Het is zijn tweede periode in het college van B&W Enschede.
Stawel heeft de wethouder direct uitgenodigd om samen met hem te praten over de onderwerpen die spelen in het buitengebied. In overleg met hem hebben we een bezoek gepland op 20 september waarbij we op 2 bedrijfslocaties een toelichting hebben gegeven en een rondrit door het buitengebied hebben gemaakt. Verzamelpunt was de nieuwe uitvalsbasis van Stawel, het Lammerinkswönner.

Na een korte kennismaking zette het busje koers naar Zorgboerderij De Rökker in Lonneker waar een korte presentatie werd gegeven op de activiteiten van Stawel en een doorkijkje naar de toekomst. Daarna gaf Henk Kiewik een toelichting op zijn bedrijf en vertelde over de toekomstplannen op De Rökker.

Vanuit Lonneker vertrok het gezelschap richting de Esmarke waar de volgende halte was. Op het bedrijf van de familie Roerink kwamen de plannen rondom zonnevelden aan de orde en wat dat betekent voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven. Ook werden de zonnepanelen op het dak bekeken. Een tweede onderwerp dat in deze omgeving speelt is de ontwikkeling van het Natura 2000 gebied Aamsveen.

Tijdens de tocht door het buitengebied die begon en eindigde bij het Lammerinkswönner werd de wethouder over diverse onderwerpen bijgepraat. Hij toonde zich in de korte tijd die hiervoor stond bijzonder betrokken en geïnteresseerd en gaf aan de samenwerking met Stawel belangrijk te vinden. We kijken uit naar een volgend werkbezoek van college en/of raad.

Twentse Landdag nat maar toch ook geslaagd!

Lekker onder dak in het droge stro! De koeien en de kalfjes hadden het deze zondag nog het best voor elkaar. Maar regen of niet, iedereen had goede zin deze zondag in het Abraham Ledeboerpark. Het terrein lag er weer keurig bij met dank aan de mensen van Onderhoud Enschede. De deelnemers en standhouders hadden weer hun beste beentje voorgezet om alles mooi aan te kleden. En die regen, och dat mag de pret niet drukken. En dan was er die mysterieuze gast, Lonneker Jan.

Deze fokstier was meer dan een eeuw geleden actief. Geboren in Friesland maakte hij in 1908 de overstap naar, toen nog, gemeente Lonneker. Na zijn dood vond zijn geprepareerde skelet een plek in het landbouwonderwijs. Eerst bij de middelbare landbouwschool in Hengelo en via het AOC in Almelo kwam Jan uiteindelijk terecht in Lochem. En nu is hij weer terug in de plaats waar hij ooit een fenomeen was als het ging om goede nakomelingen waaraan de boer in die tijd veel plezier beleefde.

De onthulling van Lonneker Jan als opening van de Twentse Landdag werd verricht door Leon Buiting, stadsdeelmanager Noord, Gerrit Jan van der Veen, voorzitter van Stawel en Mark Nijenmanting directeur van het Zone.College Enschede (voorheen het AOC). De laatste maakte het mogelijk dat de verhuizing van Lonneker Jan  werd gemaakt. En nu zijn we samen op zoek naar een mooie plek in Enschede waar hij definitief geplaatst kan worden.

Inmiddels begon de bezoekersstroom aardig op gang te komen. Bij de keuring op de voorweide werd gestreden om de kampioenstitel. Na weken van oefenen, een knip- en wasbeurt was het eindelijk zover. De juryleden bekeken de kalfjes zorgvuldig en maakten uit de bijna 40 aanwezige dieren een keuze. De titel ging naar Jeltje 451 van Albertine Haarman uit De Lutte.
In het park deed iedereen zijn uiterste best om de mensen naar de kraampjes te lokken. De diversiteit van het aanbod was heel groot. De natuurverenigingen waren aanwezig maar ook lokale verantwoord geproduceerde producten zoals vlees, groente en zuivel. De Rabobank Enschede-Haaksbergen was als sponsor prominent aanwezig.


Nieuw was dit jaar de indeling op het weiland bij het Lammerinkswönner. In een kring rond de tent waar de drankjes gehaald konden worden stond hier nu ook fraai aangeklede kramen en voortuigen met mooie producten. Bijzonder was de mobiele kippenschuur van Zuuver waar de kuikentjes veel bekijks kregen, maar ook de gerookte vis uit de foodtruck van Dinkelstroom viel op. En de stand van “Koeien van Jelle” waar hamburgers en kroketjes werden gemaakt met vlees van Lakenvelder koeien.

De dag eindigde eerder dan bedoeld vanwege de aanhoudende regen, maar desondanks kijken we terug op een natte maar toch geslaagde zevende versie van de Twentse Landdag!

Twentsen Landdag in 't water völlen

Bun ieleu ok noar ’n Twentsen Landdag west? Nee, dan bu’j biej ’n kachel blieven zitten en hebt de hoed dreuge hoolden. Noh, ikke nich, reagenjas en learzen an en doar gung ’t hen. ’t Veul met, bienoa oaveral in ’t Ledeboerpaark was wal wat te doon, mar dee leu in de maarktkröame harren der niks te völ an en ik har ok beklag met de keender dee metdeuden an de jongveekuring. Der stunden ok vrouwleu in nen kroam en dee zaten de leu an ’t weark, zee mossen nen kwis doon met Twentse weure en gezegden, mar gin meanske har alns good. Dat gaf mangs ’n heel gedissel, mar allemoal kregen de leu ne troostpries, ne pepieren placemat of ’t Twentse Volksleed in ’t Twents. Feijlik zollen wiej as echte Tukkers dee Twentse versie oet ’n kop mötten kennen en doarum he’k ’t leed hieroonder ofdrok. De leu van de organisatie hebt eur best doan en alle komplemeanten verdeend, ’t zal oe mar geburen, ’t hele lange zommer is ’t good weer en dan net den énen zundag reagent ‘t met bakken oet de loch. ‘t Volk leut ’t ofweten en um dree uur was ‘t gebuurd en mochen leu eurn kroam ofbrekken en op hoes an goan. ’t Is te hoppen dat der oaver dree joar wier nen Landdag keump met völ zun.

Beste leu, völ wille met ’t Twentse volksleed.

Leida van ’n Danngoarn

Niejs oawer de streektaal

De Twentse Taalpries is 28 september oetreikt an Gerrit Kraa en hee hef ‘t dik verdeend, tjonge jonge wat hef den man nen hoop skreven in ’t Twents en in ’t Hollaands. En wat was ’t nen mooien oavend, ik heb doar ok heel wat kunnigheid zeen.

10 oktober: In ’t Provinciehoes in Zwolle is ’t Convenant oondertekend dat de Nedersaksische talen meer status gif en liek wördt trokken met ’t Frees.
20 oktober: in ’t Kulturhus biej de Johanneskeark in Twekkel wördt nen bookenmaarkt hoalden woaras heel wat beuke nich allenig in ’t Twents, mar ok in aandere Streektalen  te koop bunt. Van 11.00 uur tut 13.00 uur vuur leden van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak en van 14.00 uur tot 16.00 uur is ’t vuur alleman.
1 en 2 november: In theater Het Punt in Hardenberg bunt twee vuurstellingen oaver de Weenterkraaien. ’n Woargebuurd indrukwekkend verhaal oaver oonze vuuroalders dat is optekend duur Aar van de Werfhorst en noe met völ suukses wördt noaverteld duur Thea Kroese. Kaarten kost € 18,50 en köj bestellen biej klaas@dragtmail.nl.
17 november: Gewoon Aans brengt ‘Volk’ in de Reggehof in Goor. Buj doar nog nich hen west, griep dee kaans en beleaf nen oavend met mooi dialect vol Twentse humor.

A’j nog vroagen hebt of iej weet dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090, Alie van der Veer.

Alie van der Veer.

Dôar lig tusschen Deenkel en Regge ’n laand,
oons mooie en nerige Twente.
‘t Laand van ’t weark en ‘t laand van natuur,
wie priest doarum stöarig oons Twente.
Doar zee’j ôp de esschen de rowwe nog stoan,
döt ’t stearkstromend bekske ’t möllenrad goan.
Doar lig nog ’t heed in ’t pearsrode kleed
Dat is oons zo leeflike Twente. (2 moal)

Woar Twickel zien teurn oet ‘t ekenloof stek,
de Lutte zien’ bearge löt bleenken,
woar ‘w boakens zeet braanden in boerschôp en stad,,
den hoorn um Mirweenter loatt kleenken.
Doar kroonkelt de Deenkel nog aait duur ‘t laand,
duur bussche en veald langs ‘t Losserse zaand.
Doar röst d’r oons oog vanof boav’n ôp den berg,
op ’t vreadige laandschôp oons Twente. (2 moal)

Den rook van ’t fabriek kö’j van wiedten a zeen,
den wis oons ’t ievriege leaven,
met leu, dee wilt wearken en degelik zint,
de pielers dee steun oons hebt geaven,. 
Mear boeten in boerschôp ôp heed en in ‘t veald,
doar wördt nog van vroger en speuke verteald. 
Doar röst de Tubanter in ’t eeuwige graf,
‘t oalde nöast ‘t nieje van Twente. (2 moal)

En brech oons ’t lot ok oet Twente mangs vôt, 
wie bliewt d’r toch aaltied an deanken.
Gen aandere laandstrek, hoo mooi ze ok is,
kan ‘t zölfde as Twente oons scheanken. 
Wie doot aanderweggens mekaander de haand,
gedeankt dan oons klean, mear zo leeflike laand,
En zol d’r oons hoes in den vrömden ok stoan,
oons herte blif aaltied in Twente. (2 moal)

(Kreenk Twentse Sproak)

De Lonneker Molen

Vrouwen van NU:

Logo Vrouwen van nu - Nieuws van de fiets- en wandelcommissie
- Cabaretavond 30 oktober 2018
- Boerinnendag 13 november
- Museumbezoek 16 november
- Lezing Rouw en Trouw 20 november
- Doemiddag
- Kerstbijeenkomst

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Zaterdag 20 oktober; Stawel
Ouderenmiddag m.m.v. Martin ter Denge
Verenigingsgebouw Usselo, aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur.


Dinsdag 23 oktober. Vrouwen van Nu
Wandelen in de Lutte.
Vertrek:13.30 uur in De Lutte vanaf de parkeerplaats bij het Arboretum
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Dinsdag 30 oktober. Vrouwen van Nu
Cabaretavond verzorgt door onze eigen cabaretgroep.
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: De Jaargetijden.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Dinsdag 13 november. Vrouwen van Nu
Themadag voorheen Boerinnendag
Aanvang: 09:30 uur. Locatie: Zalencentrum “Het Bonte Paard” in Holten.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Vrijdag 16 november. Vrouwen van Nu
Museumbezoek
Aanvang 13:30 uur. Locatie: Het Rijksmuseum Twenthe.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Dinsdag 20 november. Vrouwen van Nu
Lezing door Marleen Bode over rouw en trouw.
Aanvang: 19:30 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Dinsdag 11 december. Vrouwen van Nu
Doemidda in kerstsfeer.
Aanvang 13:30 uur. Locatie: Kulturhus in Twekkelo.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Donderdag 13 december. Vrouwen van Nu
Kerstbijeenkomst
Aanvang: 17:00 uur. Locatie: Restaurant de Broeierd.
Nadere informatie volgt.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan