Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • “Kom uit de stad!”
  • Het verzet kraakt
  • Rondleidingen op de boerderij zomer 2017
  • Ouderenmiddag 2017
  • N2000 Aamsveen
  • De Lonneker Molen, 10 september Oogstfeest
  • Niejs oawer de streektaal
  • Berichten Vrouwen van Nu
  •  Verenigingskalender

Kom uit de stad!

De jaarlijkse fietstocht “Kom uit de stad” is dit jaar gehouden op zondag 27 augustus in de omgeving van Lonneker. Bij “Kom uit de stad” fiets je niet alleen een mooie route door het buitengebied, maar kijk je ook achter de schermen bij boerenbedrijven. Daarnaast waren dit keer een glasatelier en de Lonneker Molen opgenomen in de route. Organisatie van “Kom uit de stad!” is in goede handen van de werkgroep die voortkomt uit de Commissie Voorlichting van Stawel.

Op deze stralende zondag in augustus was het ’s ochtends een drukte van belang bij het startpunt; Landschaps- en zorgboerderij De Rökker aan de Beuvinkweg in Lonneker. De eerste voorbereidingen waren al op zaterdag gestart, maar ook deze zondagochtend viel er nog genoeg te doen voor de organisatie en de familie Kiewik. O.a. broodjes en krentewegge smeren, koffie zetten, tafels klaarzetten, en het verkooppunt van de routeboekjes klaarzetten. Ook enkele “hulpboeren” zijn deze zondag paraat om de gasten te ontvangen op hun boerderij.

De eerste deelnemers arriveren per fiets al voor half elf en daarna wordt het al snel drukker. De meesten komen per fiets en hebben er dus al een tochtje opzitten. Maar er zijn ook mensen die verder weg wonen en met de fietsen achterop de auto arriveren. Bij de inschrijving ontvangen de deelnemers een routeboekje en een consumptiebon voor koffie/thee en een plak krentewegge. En zo ontstaat er een gezellige drukte op het erf.

De route voert over het ingerichte natuurgebied bij het vliegveld richting Oldenzaal en van daaruit naar het Haagse Bos. Daar is de volgende halte bij Glasatelier Bulthuis. Betty Bulthuis behoort tot de kleine groep vakmensen in Nederland die een eeuwenoud ambacht uitoefenen. Glaskunst en vakmanschap komen samen in dit mooie ambacht. Voor in indruk kijk op de website  http://www.glasatelierbulthuis.nl

De route voert nu naar Dressuurstal Punte aan de Welmanweg. De bijzondere architectuur (naar voorbeeld van een Vlaamse hoeve) trekt vanaf de openbare weg de aandacht van vele voorbijgangers. Deze zondag is het dus ook mogelijk om dit mooie bedrijf van dichtbij te bekijken. Op http://www.dressuurstalpunte.nl/ vindt u meer informatie.

De volgende stop is een bekende locatie; de Lonneker Molen. Bij deze molen waarover vaker bericht wordt in deze nieuwsbrief was het ook een drukte van belang, vooral bij de pannenkoeken die gebakken werden van meel dat in de molen gemalen is. Velen vervolgden de route met een pak pannenkoekenmeel in de fietstas, gekocht in het winkeltje van de molen. Ook over de Lonneker Molen kunt u informatie vinden op de website www.lonnekermolen.nl

Via Lonneker voerde de route verder richting het Zuidkamp en van daaruit naar de boerderij van de familie Strootman waar de route eindigde. De familie Strootman heeft een modern melkveebedrijf. Hier viel goed te zien hoe de hedendaagse melkveehouderij functioneert. De vrijwilligers en de familie Strootman waren aanwezig om tekst en uitleg te geven. Ook waren er informatieborden geplaatst die beschikbaar gesteld waren door de zuivelcoöperatie Friesland Campina en For Farmers

Een fietstocht maakt dorstig en ook hongerig. Ook hieraan was gedacht. Er waren melkproducten en frisdrank te verkrijgen en de broodjes hamburger vonden gretig aftrek. Het mooie weer nodigde ook uit om even uit te puffen op het tijdelijke terras dat op het erf was ingericht.

De deelname aan de fietstocht stemde met 325 betalende fietsers tot tevredenheid. De route, het weer en natuurlijk de mooie locaties droegen bij tot een succesvolle editie 2017 van Kom uit de stad!

Het verzet kraakt!

De kraanten stunden der vol van en ok op radio Oost wörden ’t oe wal duudelijk maakt dat ’t ’n gewealdig en indrukwekkend spektakel zöl wörden doar in Almelo. ’t Is good dat alman en vuural de jonge leu ’n keer metmaakt hoo dat gung in dee oorlogsjoaren. Wiej harn dan ok al dreks de kaarten besteald, was wal luk an de pries, mer ’t etten zat der biej in en doar köj niks van zeggen.

Roem op tied kwamen wiej an biej ’t spoor in Almelo en wörden dreks noar de parkeergarage hen dirigeerd. Doar köj ’n auto wal kwiet wörden, doarnoa was ’t klean endke lopen en kwam iej an op het terrein woarat ’t geburen mös. Doar begun ik um miej hen te kieken, wat ’n volk en der kwamen der hoo langer hoo meer an. Tuskenduur leupen de spöllers, mooi oetdost in de kleare oet ’n oorlogstied. Ik wörden ansprökken duur ne vrouw met ne keenderwaag en zee fluustern of ik wal ne verzetskraante wöl kopen, “joa” zeai ik “dat wil ik wal” en zee har ze verstopt oonder de dekkens in de keenderwaag, dan zaggen de Duutsers ’t nich. Iej mössen biejkaans opzied springen vuur ’n paar kearls dee met spoorbiels leupen te sjouwen en den kearl met al dee koffers op ziene haandkoar har der ok niks te völ an. Op ’n moal können de leu noar binnen, doar stunden heel völ mooi gedekte toafels en wiej mössen ne eagen stea opzeuken.

Laurens ten Den hetten oons welkom en vertöl wat oons te wochen stun den oavend. ’t Begun met ne luxe oorlogsmoaltied, braandnettelsoep, köj wal good etten, tuskenduur  platte stoete met slaatjes dat aten ze nich ’n oorlog. ’t Belaangriekste was ‘n stamppot met rebeten en ’n soort hachee-achtig vleis, doar was ok niks mis met en sloat met eier en salata. Vuur ’t toetje mössen de leu zölf de slagroom kloppen, doar harn vuural de jonge leu völ meuite met, gelukkig harn de oolderen dat nog wal zo doan vroger. Tusken al dat etten duur kwamen de verhalen los en heanigan gung alman wierum in dee tied.

’t Etten was doan en de leu gungen noar de tribunes, muziek met leedjes van Vera Lyn wörden spöld en tusken duur heurn iej stöadig niejs van radio Oranje. ’t Kon beginnen en de verzetstrieders kwamen met eure gewoagde plannen woarat zölfs eure vrouwleu niks van of wussen, ’t was joa ok völs te geveurlijk, de moffen warn joa oaveral. Vaak ok wörden ne codetaal gebroekt en iej können mearken an ’t publiek dat ze ’t mooi vunden dat der ok Twents wörden kuierd. Wat möt dat toen ’n gewealdig geveul hemn west toen zee dee baanke leug hebt roofd en dee spanning roondum, ’t was moesstil op de tribunes. Mer ’t noodlot sleug too en zee wörden oppakt, éne oaverleamn en kon alns noavertellen.

Al met al knap weark van ’n schriever, ’n regisseur, de spöllers, de figuranten en al dee vriejwilligers dee oons met hebt nömmen in dee akelige  oorlogstied. Daankensweerd!

Leida van ’n Danngoarn

Rondledingen op de Boerderij 2017

Voor het 6e achtereenvolgende jaar organiseerden 5 boerinnen rondom Enschede weer rondleidingen op hun melkveebedrijf gedurende de zomervakantie. Aangezien men bij fam. Luttikhedde druk was met de verbouwing van de stal, hadden we Wilma Hobbelt bereid gevonden om Bertine’s plaats dit jaar in te nemen.

We mochten dit jaar maar liefst 426 bezoekers ontvangen, van jong tot oud, uit de stad en mensen van buitenaf, mensen uit de buurt en vakantiegangers, kortom een zeer divers gezelschap. Iedereen was erg enthousiast (en wij ook)!

Voor alle kinderen die deelnamen aan de rondleiding, was er een leuk rugzakje met inhoud.

Jenny, Bendine, Ans, Wilma en Hermieke

Ouderenmiddag 2017

Na een pauze van anderhalf jaar, omdat de ouderenmiddag van 2016 in het voorjaar was, wordt 14 oktober a.s. als vanouds de jaarlijkse ouderenmiddag gehouden. Nieuw is de locatie: de middag wordt gehouden in het Verenigingsgebouw, Haaksbergerstraat 821 in Usselo.

Het J.H.W. Robersfonds biedt deze middag aan. Alle leden en oud-leden van de landbouwcoöperaties, van 65 jaar en ouder, zijn van harte welkom.
De middag wordt verzorgd door ’t Noll’n koor uit Haaksbergen. De 7 breurs Morsinkhof oet Hoksebarge van “De Nolle” vermaakt oons met leedjes en humoristische teksten in ’t plat.
Om 13.30 uur staat de koffie klaar en is de zaal geopend. Het programma begint om 14.00 uur.

U kunt zich opgeven voor deze middag tot 9 okt. a.s. bij Hermieke Voogd 053-4351983 en Wilma Hobbelt 053-4761976

Commissie Voorlichting Stawel

Natura2000 Aamsveen

Dit voorjaar zijn de eerste gesprekken gevoerd rondom het Aamsveen. Aanleiding daarvoor waren vragen van eigenaren in het gebied over de betekenis van het Beheerplan Aamsveen en de gevolgen daarvan voor hun eigendom. Hierover bestond enige onduidelijkheid en STAWEL heeft toen een overleg met de provincie georganiseerd waar de plannen aan direct betrokkenen zijn uitgelegd door een vertegenwoordiger van de provincie.

In opdracht van provincie Overijssel is Landschap Overijssel nu gestart met de voorbereidingen. Op basis van het Beheerplan en de Gebiedsanalyse worden onderzoeken opgestart om duidelijk te krijgen met welke beheermaatregelen de nagestreefde doelen gehaald kunnen worden. Landschap Overijssel is bestuurlijk trekker en zij hebben een projectteam geformeerd. STAWEL is gevraagd om deel te nemen als vertegenwoordiger van LTO in dit project. Voorzitter Gerrit Jan van der Veen neemt plaats in de Bestuurlijke Advies Groep en ondergetekende neemt deel aan de overleggen van het projectteam. Voor vragen of een vertrouwelijk gesprek kunt u met mij contact opnemen.

Gerrit Meutstege

De Lonneker Molen

De zomervakantie zit er voor velen weer op. Als molen heb ik weinig vakantie gehad. En als ik hoor wat er allemaal nog op het programma staat, zit er deze maand ook nog geen vakantie in.

Het is druk geweest de laatste weken. Veel fietsers uit heel Nederland ‘deden’ een rondje Twente en kwamen ook bij mij op bezoek. Dat  kwamen soms hele leuke gesprekken uit met mijn enthousiaste vrijwilligers. Niet alleen ‘Nederland’ kwam op bezoek, we zien het aantal buitenlandse toeristen toenemen en veel kilo’s pannenkoekmeel gaat over de grens, soms vergezeld van een mooie houten klomp, als cadeautje of leuke herinnering.

Veel fietsers, laat ik zeggen…..heeeeeel veel fietsers kwamen ook ‘Uit de stad’ op zondag 27 augustus. Een mooie fietstocht langs 5 bedrijven in Lonneker. Rond het middaguur was er topdrukte in de molen en winkel en was er zelfs een wachtrij om een heerlijke pannenkoek te bemachtigen. Een super gezellige zondag mede dankzij het mooie weer.

We hopen ook op mooi weer op 8, 9 en 10 september. Het weekend van de Open Monumentendagen. Vrijdag komen er (in dit kader) al ca 65 schoolkinderen voor een educatieve excursie, zaterdag staan mijn trouwe molenaars van 10-16 uur weer paraat om aan alle bezoekers  ‘de geheimen’ van mijn lange leven met ups en downs te vertellen (op die dag wordt ook de Overijsselse molendag gehouden).

En op zondag 10 september wordt er op het molenerf het jaarlijkse oogstfeest gevierd. De dag begint met een oecumenische dankdienst om 10.00 uur in de RK kerk op het dorpsplein. In deze dienst staan de kinderen centraal; zij gaan met deeg aan het werk en de resultaten hiervan  gaan mee  in de optocht met muziekvereniging Excelsior en oude rijtuigen door het dorp richting Molenerf.  Omstreeks 11.15-11.30 uur zal men bij mij arriveren en worden de broodjes gebakken in de bakspieker. De molen is te bezichtigen en de molenaars geven u graag een kijkje in ‘mijn leven’ een  prachtige Erfgoed uit 1850. In de molenwinkel zijn onze producten te koop en op het molenerf worden de voedzame en lekkere molenpannenkoeken gebakken en zijn andere lekkernijen verkrijgbaar. Ook staan er op mijn erf oude rijtuigen tentoongesteld en worden er demonstratie graan dorsen gegeven.

Kraampjes met streekproducten ,kunstnijverheid en andere bezienswaardigheden ontbreken ook niet. Veel leuke activiteiten voor jong en oud, zoals springkussen, speurtocht, clown, schminken, een ritje met paard en wagen, broodjes bakken. De gehele dag zijn er op het podium diverse leuke optredens. De toegang is gratis en u bent van harte welkom vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur aan de Lonnekermolenweg 80 in Lonneker.

Na dat weekend moet ik even op adem komen en daarna gaan we weer met frisse moed over tot de orde van de dag. Tot een volgende keer

Niejs oawer de Streektaal

Op 20-9-2017 keump ’t Noll’nkoor oet Hoksebarge met zang en kotte sketsjes biej ’t Hoogspel in Deelden, ’t begeent um 20.00 uur en ’t kost € 5,- entree en leden van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak hebt vriej entree. Um 19.30 uur steet de koffie kloar. 

Op 5,6,7 en 8-10-’17 is der ’n groot spektakel te doon biej ’t Hulsbeek in Oldenzaal, “He’k wat van oe an” en ’t geet oaver oonze regionale vertelsels zoas b.v. Huttenkloas, de Witte Wieven, Heemännekes en wat der allemoal nog meer roond hef lopen hier. Kaarten kost € 19,50 (welkomstdrankje en drankje op de Boerenbrulfte zit biej de pries in) dee bunt te koop biej: de VVV Oldenzaal, Grotestraat 35, tel. 0541-514023 en biej: Stadstheater De Bond, Molenstraat 25, 0541-536300.

Gewoon Aans: Spölt in de Reggehof op vriejdag 20-10-‘17 en zoaterdag 21-10-‘17, zee doot vuur de eerste keer ’t nieje stuk “Volk”,en gezeen ’t succes van eur optreden van vergangen joar köj ok dit joar wier nen mooien oavend hebben in oons mooie Twents. Kaarten köj bestellen op: www.reggehof.nl. en per tillefoon op 0541-284888.

En schrief ’t vast op ’n kalender: op zundagmiddag 17 december koomp GertJan Oplaat en Henny Tijink in de Johanneskeark in Twekkel met eur nieje Mirreweenterverhaal. In ’n Niejs van oktober köj leazen wanneer aj de kaarten könt bestellen.

A’j nog vroagen hebt of iej weet’ dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090. Goodgoan!

Alie van der Veer

Vrouwen van NU!

Logo Vrouwen van nu Let op !! Wijziging datum diapresentatie Jan Bornebroek
- Rondleiding  bij Food Connect Maaltijdservice Almelo
- De fiets- en wandelcommissie
- Kookworkshop
- Kerstreis 2017

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Donderdag 21 september: Vrouwen van Nu.
Openingsavond seizoen 2017/2018
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw in Usselo


Dinsdag 26 september: Vrouwen van Nu.
Fietstocht: De Fliegerhorstroute.
Vertrek 13:30 uur vanaf Hermieke Voogd.


Dinsdag 3 oktober: Vrouwen van Nu.
Rondleiding, presentatie en proeverij bij Food Connect Maaltijdservice in Almelo.
Aanvang 14:00 uur. Nadere informatie volgt september.


Donderdag 12 oktober: Vrouwen van Nu.
Vrouwen van Nu Beurs in schouwburg De Lawei in Drachten.
Aanvang:10:30 uur. Einde: 16:40 uur


Zaterdag 14 oktober: Stawel
Ouderenmiddag m.m.v. het Noll’n koor
Verenigingsgebouw Usselo, zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur.


Woensdag 18 oktober: Vrouwen van Nu.
Kookworkshop. Nadere informatie volgt.


Woensdag 18 oktober: Vrouwen van Nu.
Kookworkshop met don Waslander.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Woensdag 29 november; Stawel/gemeente Enschede
Informatiemiddag voor ondernemers in het buitengebied
Nadere info volgt.


Woensdag 29 november: Vrouwen van Nu.
Diapresentatie met Jan Bornebroek over Boerenmagie.
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Sprakel in Lonneker.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan