Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Excursie

Voor boeren kan de productie van biogas een mooie aanvulling zijn op hun inkomen
en het draagt tegelijkertijd bij aan de reductie van stikstof.

Maar hoe produceer je in de praktijk biogas?  Wat heb je ervoor nodig en wat levert het op?
En hoe breng je als boer de emissies van andere stoffen terug?

Wanneer: zaterdag 15 oktober 2022
Tijd: 11.00 - 14.00 uur
Waar: Lutteresweg 7c, Lutten
Vervoer: eigen vervoer

Aanmelden is nodig: stuur een email met jouw gegevens naar info@stawel.nl
en als je met meerdere komt ook de namen van de extra personen erbij.

Future Farm
Erik Back (‘Boer Back’) wil met zijn onderneming komen tot een zo circulair mogelijke bedrijfsvoering, waarbij zo veel mogelijk kringlopen op het bedrijf of in de omgeving worden gesloten. Tegelijkertijd probeert hij de emissies van schadelijke stoffen (ammoniak en methaan) zo veel mogelijk terug te brengen en wil hij bijdragen leveren aan natuur, landschap en biodiversiteit. Dit alles met een sluitend verdienmodel.

Vanuit de Future Farm ontwikkelt hij met hulp van engineers en onderzoekers nieuwe technieken of past bestaande technieken op een slimme manier, in nieuwe combinaties toe. Het unieke is dat dit in een levensechte bedrijfs-setting plaatsvindt, dus niet in een lab-context. Dit maakt dat collega-ondernemers eerder dan bij klassieke proefboerderijen vertrouwen krijgen om bepaalde succesvolle ‘modules’ ook op het eigen bedrijf toe te passen. Dit versnelt de duurzame transitie van de rundveehouderij.  https://future-farm.nl


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan