Blijf op de hoogte via ons Orgaan

23 mei ’23 Concept Gebiedsagenda en Toelichting

De Gebiedsaanpak Broekheurne gaat richting het einde en dat is het aanbieden van een Gebiedsagenda. In de bijlage vindt u de eerste concept versie. Deze wordt besproken met de achterbannen en vervolgens met de “Gebiedstafel”. Daarna zal de Bestuurlijke Advies Commissie geïnformeerd worden over wat er besproken is aan de Gebiedstafel. Concept Gebiedsagenda en Toelichting

Meer informatie

Bijeenkomst mestvergisting

Dinsdagavond 4 april organiseerde Stawel een informatiebijeenkomst over mestvergisting. Een 50tal boeren uit de buurt van Enschede kwamen bijeen in verenigingsgebouw in Usselo. Gerrit Meutstege was de gastheer van de avond. Door middel van deze bijeenkomst kregen boeren de gelegenheid zich te informeren over de mogelijkheden van mono-mestvergisting. Een drietal sprekers belichtten de verschillende kanten […]

Meer informatie

Even voorstellen

Hallo! Ik ben Fraukje Roeleveld, 24 jaar oud en kom uit Beuningen. Je kunt me beschrijven als een nuchtere, ruimdenkende en creatieve boerendochter. Voorheen heb ik de opleiding Bedrijfskunde en Agrifoodbusiness in Dronten afgerond. Tijdens het afstuderen heb ik me verdiept in ondernemen met natuur, dairy processing, innovatieve landbouwmethoden en kruidenrijke akkerranden. Ik heb een […]

Meer informatie

Verkennende inloopbijeenkomst windenergie donderdag 23 februari.

Hierbij nodigen we u graag uit voor de inloopbijeenkomst over windenergie voor inwoners van Broekheurne. Deze vindt plaats op 23 februari 2023 bij Captain Jack in Buurse tussen 16.00 – 21.00 uur. In het gebiedsproces Broekheurne is het onderwerp windenergie naar voren gekomen. Een aantal mensen is zeer bezorgd over windturbines, anderen zien kansen. De Bestuurlijke […]

Meer informatie

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer; verdroging en vernatting

Periodes van extreme droogte of nattigheid zijn een gegeven. Door klimaatverandering zullen boeren en tuinders daar in de toekomst meer hinder van ondervinden. Hoe bereid je je voor op weersextremen? Wat werkt en wie helpt? Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) zijn er meerdere projecten en initiatieven om boeren en tuinders te ondersteunen. Kijk voor […]

Meer informatie
Blijf op de hoogte via ons Orgaan