Blijf op de hoogte via ons Orgaan

De officiële naam van STAWEL is (vanaf 2002) Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede. STAWEL is echter al opgericht in 1966 als Stichting Agrarisch Welzijn. Agrarische belangengroeperingen in Enschede hebben destijds in nauw overleg met de gemeente Enschede besloten tot de oprichting van STAWEL. Vanaf 1966 hebben het bestuur van STAWEL en de consulent zich ingezet voor de leefbaarheid en vitaliteit van het buitengebied van Enschede.

In de beginjaren was dit vooral gericht op de agrarische ontwikkeling. Geleidelijk hebben de werkzaamheden zich vanaf de jaren tachtig verbreed tot duurzame plattelandsontwikkeling. In 2002 is dit ook officieel vastgelegd in de statuten en stelt STAWEL zich ten doel om zowel de economische, ecologische en sociale ontwikkeling van het buitengebied te ondersteunen en te stimuleren. In haar onafhankelijke rol vormt STAWEL een brug tussen beleidsmakers, beleidsuitvoerders en de boeren, burgers en buitenlui die wonen en werken in het buitengebied van Enschede. Vertegenwoordiging in het bestuur van STAWEL vindt plaats door bestuursleden te benoemen die voorgedragen worden door verschillende plaatselijke organisaties zoals o.a.: LTO afdeling Zuid Twente, Buurtkringen, Plattelandsjongeren en Overijssels Particulier Grondbezit (landgoederen)


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan