Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Kennisbijeenkomst Landbouw

Uitnodiging Bijeenkomst Landbouw Voor boeren in Zuidoost Twente Deze week hebben alle boerenbedrijven in gemeente Enschede een uitnodiging ontvangen voor de Bijeenkomst Landbouw: Toekomst voor boeren in Zuid-Oost Twente. In de begeleidende brief schrijft wethouder Niels van den Berg: We hebben een prachtige gemeente en daar mogen we met zijn allen trots op zijn. U […]

Meer informatie

Teelt Usseler Es

Door de regen lieten we ons niet uit het veld slaan Woensdagmiddag 2 augustus hebben we met boeren uit de buurt verschillende gewassen op de Usseler Es bekeken. Samen met een teeltadviseur van Agrowin bespraken we de voor- en nadelen van de verschillende teelten. Ook de mogelijkheden binnen het GLB werden besproken. Daarnaast deelden de […]

Meer informatie

Boomdeeldagen

De Boomdeeldagen komen er aan! En dat betekent dat ook inwoners in het buitengebied van Enschede weer bomen en plantmateriaal kunnen aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs. De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeente Enschede delen komende winter bomen en bosplantsoenplanten aan inwoners uit tegen een vergoeding van 25% van de totale […]

Meer informatie

12 juni ’23 Gebiedsagenda definitief

Definitieve documentenreeks voortkomend uit de Gebiedsagenda van Broekheurne. Gebiedsagenda Broekheurne _Kerndocument_spreads Gebiedsagenda Broekheurne _Maatregelenbundel_spreads Gebiedsagenda Broekheurne _Toelichting_spreads Gebiedsagenda Broekheurne_Procesverslag_spreads

Meer informatie

1 juni ’23 Gebiedsagenda kerndocument versie 2

In deze versie is het commentaar van de achterbannen en de gebiedstafel verwerkt. Na besluitvorming in de bestuurlijke advies commissie, wordt de gebiedsagenda voorgelegd aan het college van B&W. 230531 Gebiedsagenda Broekheurne Voorwoord en Kerndocument.docx

Meer informatie
Blijf op de hoogte via ons Orgaan