Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Uitnodiging 28 juni gebiedsbijeenkomst met werksessies

Beste inwoner(s) van Broekheurne, We zijn toe aan de volgende stap in het gebiedsproces Broekheurne! Tijdens de bijeenkomst van 12 april heb ik mij als gebiedsregisseur aan u voorgesteld. Wij hebben die avond met elkaar verkend wat er speelt in Broekheurne. In de weken daarna ben ik samen met omgevingsmanager Anne Dannenberg persoonlijk met u […]

Meer informatie

Impressie gebiedsbijeenkomst 12 april

Dinsdag 12 april 2022 | 20.00 uur aanwezig: +/- 45 personen Wat ging vooraf Buurtkring Broekheurne, Stichting Stawel en gemeente Enschede hebben in 2021 een onafhankelijke verkenner, Gert Jan te Gronde, een verkenning uit te voeren in de Broekheurne. Zijn advies is om gebiedsgerichte aanpak te starten. Hierover is twee keer een gebiedsbijeenkomst gehouden. Conclusie […]

Meer informatie

Op bezoek bij de koe

Kom kijken bij de koeien. Ga mee op rondleiding bij een melkveebedrijf en zie wat de koe daar allemaal doet. In de zomervakantie (week 29 t/m 34) kan je bij verschillende boerderijen op koeien bezoek. RESERVEREN is verplicht. Bel of app tot uiterlijk 10 uur op de dag van de rondleiding met het bedrijf. De […]

Meer informatie

Gebiedsregisseur Broekheurne gestart

Veehouder en consultant Erik Back is per 1 maart gestart als onafhankelijk gebiedsregisseur voor de gebiedsaanpak Broekheurne. De buurtkring Broekheurne, Stawel en de gemeente Enschede hebben in 2021 een onafhankelijke verkenner gevraagd in het gebied Broekheurne te inventariseren wat in het gebied leeft  en wat de mogelijkheden en wenselijkheden zijn van een gebiedsaanpak in de […]

Meer informatie

STAWEL heeft een vacature

Stawel werkt aan de leefbaarheid, vitaliteit en een veerkrachtig platteland rondom de grootste stad van de provincie Overijssel: Enschede. Dat doen wij samen met ondernemers en bewoners van het platteland en in harmonieuze afstemming met de gemeente Enschede. Onze uitdagingen liggen in een sterkere verbinding van stad en platteland en een inrichting van het platteland […]

Meer informatie
Blijf op de hoogte via ons Orgaan