Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Akkerranden

Kruidenrijke akkerranden zijn stroken met kruiden, wilde bloemen en granen langs de randen van percelen. Ze zijn goed voor de biodiversiteit en maken het buitengebied aantrekkelijker. Burgers genieten daarvan als zij fietsen of wandelen in het buitengebied. Stawel werkt samen met Landschapsfonds Enschede aan het project Bloemrijke Randen. 

Meer informatie

Mono mestvergisting

In het kader van het gebiedsproces Broekheurne onderzoeken we nu samen met adviesbureau Ekwadraat de haalbaarheid juridisch, technisch en financieel van mono mestvergisting bij zeven geïnteresseerde boeren. Mestvergisting biedt kansen om meerdere doelen tegelijk te combineren. We willen met mono mestvergisting werken aan een beter verdienmodel voor de ondernemer door het leveren van duurzame energie […]

Meer informatie

Brede Coalitie

Kunnen we boeren in Enschede ondersteunen in hun zoektocht naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering, op welke manier doen we dat dan en met wie. Dat was de uitdaging waarmee we samen met partners en gestimuleerd door de gemeente aan de slag zijn gegaan. Doel is o.a. de agrarische ondernemer te steunen en te stimuleren zodat hij […]

Meer informatie

Korte keten

Aanleiding Gemeente Enschede heeft in zijn Visie Landelijk gebied aangegeven zicht te geven op concrete bijdragen voor de verbetering van de kwaliteit in het buitengebied. Een voorbeeld van een van de opgaven is de afzet van streekproducten. Via een korte keten landbouwproducten afzetten aan de stedelijke consument. De korte transportafstanden zijn duurzaam, de korte keten […]

Meer informatie

Gebiedsagenda Broekheurne

Gebiedsagenda Broekheurne aangeboden aan de drie opdrachtgevers Op 9 juni heeft gebiedsregisseur Erik Back de Gebiedsagenda Broekheurne aangeboden aan de drie opdrachtgevers: Niels van den Berg (wethouder gemeente Enschede), Koen Hobbelt (bestuurslid buurtkring Broekheurne) en Gerrit Meutstege (namens Stawel). De Gebiedsagenda bestaat uit een kerndocument, toelichting, maatregelenbundel en procesverslag. Die stukken zijn te vinden onder […]

Meer informatie
Blijf op de hoogte via ons Orgaan