Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Gebiedsagenda Broekheurne

Buurtkring Broekheurne, Stichting Stawel en gemeente Enschede hebben in 2021 een onafhankelijke verkenner, Gert Jan te Gronde, gevraag een verkenning uit te voeren in de Broekheurne. Zijn advies is om gebiedsgerichte aanpak te starten. Hierover is twee keer een gebiedsbijeenkomst gehouden. Met de drie genoemde partijen als opdrachtgever is een gebiedsproces gestart. Inwoners van en […]

Meer informatie

Herinrichting Enschede Noord

De herinrichting Enschede-Noord ligt te midden van de steden Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Het gebied kent een grote afwisseling van essen, beekdalen, landgoederen, heideontginningen en natuurgebieden. Met de vaststelling van het inrichtingsplan is eind oktober 2008 het startschot gegeven voor de uitvoering van het plan. U vindt hier meer informatie over Enschede Noord. Inrichtingsplan Enschede […]

Meer informatie

Herinrichting Enschede Zuid

De herinrichting van het gebied ten zuiden van Enschede ligt binnen de gemeenten Enschede, Hengelo en Haaksbergen. Het gebied bestrijkt in totaal circa 5.000 hectare. In 2000 is het landinrichtingsplan voor Enschede-Zuid vastgesteld. U vindt hier meer informatie over Enschede Zuid. Inrichtingsplan Enschede Zuid (pdf bestand) Kaart (pdf bestand)

Meer informatie

Scholenproject & Kiekeboeren

Scholenproject Waar kunnen kinderen dit beter leren dan op een boerderij en met eigen ogen zien hoe het werkt? Wat is het scholenproject? Het scholenproject is een activiteit voor de bovenbouw van basisscholen in de gemeente Enschede. De leerlingen brengen een bezoek aan een melkveehouderij en krijgen daar een goed beeld van leven en werken […]

Meer informatie

Energie coöperatie Enschede

Energie Coöperatie Buitengebied Enschede Enschede wekt op stelt zich ten doel om het aandeel duurzame energie van het energieverbruik in Enschede omhoog brengen. Doelstelling is om in 2030 minimaal 12% duurzame energie in Enschede te produceren. Stawel is partner van Enschede wekt op en wil helpen om dit doel te realiseren. Stimuleren, motiveren en ondersteunen […]

Meer informatie
Blijf op de hoogte via ons Orgaan