Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Brede Coalitie

Kunnen we boeren in Enschede ondersteunen in hun zoektocht naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering, op welke manier doen we dat dan en met wie. Dat was de uitdaging waarmee we samen met partners en gestimuleerd door de gemeente aan de slag zijn gegaan. Doel is o.a. de agrarische ondernemer te steunen en te stimuleren zodat hij […]

Meer informatie

Korte keten

Aanleiding Gemeente Enschede heeft in zijn Visie Landelijk gebied aangegeven zicht te geven op concrete bijdragen voor de verbetering van de kwaliteit in het buitengebied. Een voorbeeld van een van de opgaven is de afzet van streekproducten. Via een korte keten landbouwproducten afzetten aan de stedelijke consument. De korte transportafstanden zijn duurzaam, de korte keten […]

Meer informatie

Gebiedsagenda Broekheurne

Gebiedsagenda Broekheurne aangeboden aan de drie opdrachtgevers Op 9 juni heeft gebiedsregisseur Erik Back de Gebiedsagenda Broekheurne aangeboden aan de drie opdrachtgevers: Niels van den Berg (wethouder gemeente Enschede), Koen Hobbelt (bestuurslid buurtkring Broekheurne) en Gerrit Meutstege (namens Stawel). De Gebiedsagenda bestaat uit een kerndocument, toelichting, maatregelenbundel en procesverslag. Die stukken zijn te vinden onder […]

Meer informatie

Herinrichting Enschede Noord

In 1994 is de herinrichtingscommissie Enschede Noord gestart met een integraal plan voor het gebied Enschede Noord. De herinrichting Enschede-Noord ligt te midden van de steden Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Het gebied kent een grote afwisseling van essen, beekdalen, landgoederen, heideontginningen en natuurgebieden. Met de vaststelling van het inrichtingsplan is eind oktober 2008 het startschot […]

Meer informatie

Herinrichting Enschede Zuid

In 1988 is een aanvraag ingediend voor de herinrichting van het gebied ¬†dat ten zuiden en westen van de stad Enschede ligt. Delen van het herinrichtingsgebied vallen ook binnen de gemeenten Hengelo en Haaksbergen. Het herinrichtingsgebied bestrijkt in totaal circa 5.000 hectare. Na een lange voorbereiding is in 2000 het gewijzigde Herinrichtingsplan Enschede-Zuid vastgesteld. In […]

Meer informatie
Blijf op de hoogte via ons Orgaan