Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Kruidenrijke akkerranden zijn stroken met kruiden, wilde bloemen en granen langs de randen van percelen. Ze zijn goed voor de biodiversiteit en maken het buitengebied aantrekkelijker. Burgers genieten daarvan als zij fietsen of wandelen in het buitengebied. Stawel werkt samen met Landschapsfonds Enschede aan het project Bloemrijke Randen. 

Boeren en andere particuliere grondeigenaren kunnen gebruik maken van deze regeling. Deelnemers stellen een strook grond beschikbaar voor het inzaaien van een kruidenmengsel. Inzaaien en zaaigoed worden verzorgd vanuit dit project. De deelnemers moeten zelf zorgen dat de strook zaaiklaar ligt. Voor boeren geldt dat zij een tegemoetkoming kunnen krijgen om de misgelopen opbrengst van landbouwgewassen te vergoeden, zogenoemde inkomstenderving. Als er meer aanmelding is dan het budget toelaat, zal worden geselecteerd welke randen in aanmerking komen. Randen zijn 3 of 6 meter breed.

Meld je  aan als grondeigenaar. Dit jaar nog in aanmerking komen? Reageer dan voor 1 april.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan