Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Steun en Innovatie voor boeren in landelijk gebied Enschede

Kunnen we boeren in Enschede ondersteunen in hun zoektocht naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering, op welke manier doen we dat dan en met wie. Dat was de uitdaging waarmee we samen met partners en gestimuleerd door de gemeente aan de slag zijn gegaan. Doel is o.a. de agrarische ondernemer te steunen en te stimuleren zodat hij de keuzes kan maken die passen bij zijn ambities en die aansluiten bij (toekomstige) opgaves. Daarbij werken we vanuit de drie V’s;

 • Verduurzamen
 • Verbreden
 • Verbinden.

De brede coalitie bestaat uit vier organisaties, te weten Stawel, LTO, Landschap Overijssel en Landschapsfonds Enschede. Vanuit deze organisaties is een stuurgroep geformeerd van 4 personen. (Gerrit Jan van der Veen namens Stawel). Deze samenstelling doet recht aan het feit dat het buitengebied van Enschede met name bestaat uit landbouw, landschap en natuur en dat we een rijke schakering aan landgoederen hebben. Bij de uitvoering wordt Stawel ook ingeschakeld en deze ligt op het bordje van beide werknemers (Fraukje en Gerrit).

Het project dat we nu starten heeft tot doel om samen nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en gerichte steun aan te bieden op het agrarische erf. Op vrijwillige basis willen we begeleiding aanbieden en daar waar mogelijk een bijdrage leveren aan direct in te zetten maatregelen. En daarvoor hebben we ook middelen gekregen van de gemeente Enschede die de Brede Coalitie zo praktisch mogelijk wil gaan inzetten. Hoe het plan van aanpak er verder uit ziet?

boy plant seeds of carrots in garden bed. Sowing seeds in spring for ecological farming. Growing vegetables for healthy eating. Earth day concept

De voucher

Om duidelijkheid te creëren over de toekomst van jouw bedrijf, kan een nulmeting heel effectief zijn. Hoe wil je de komende jaren verder? Misschien wil je opschalen? Of nieuwe kansen en mogelijkheden zien? Stawel kan jou helpen met het vinden van antwoorden op deze en andere vragen. En wanneer het moment daar is, begeleidt Stawel jou ook bij het nemen de eerste innovatiestap.

Dankzij steun van de gemeente Enschede en partners, kun je op korte termijn toewerken naar de stip op de horizon die houvast geeft. Voor iedere boer in de gemeente Enschede is een voucher beschikbaar ter waarde van 1000 euro. Heb je een idee dat voldoet aan de drie V’s en wil je graag gebruikmaken van de voucher? Download dan hier het voucheraanvraagformulier.

Kennissessies en excursies voor gedeelde thema's

Naast het beschikbaar stellen van de vouchers, organiseren we ook excursies en kennissessies. Soms is het goed om bij elkaar in de keuken te kijken of je te laten informeren. Tijdens een kennissessie nodigen we deskundigen, voorlopers of ervaringsdeskundigen van duurzame landbouw uit. Zo kun je als boer kennis, kunde én ervaring opdoen.

Ook houden wij in de gaten wat er op gebiedsniveau speelt en hoe Stawel daar een verbindende rol in kan pakken. Zo onderzoeken we of het mogelijk is om lokale steun en samenwerking te organiseren

Vanuit de Brede Coalitie is het ook mogelijk om praktijknetwerken op te zetten en gezamenlijk aan de slag te gaan met het verduurzamen, verbreden of verbinden met de stad. Een voorbeeld hiervan is dat Stawel op dit moment samen met 7 boeren uit de Broekheurne de mogelijkheden voor een biogasnetwerk aan het onderzoeken is. Ook andere thema’s komen in beeld, zoals de teelt van Biosbased gewassen. Als er behoefte leeft in het gebied om met een bepaald onderwerp aan de slag te gaan, laat het ons dan weten. Elke input is van harte welkom.

Meer informatie

Op de drukbezochte avond van 14 november kwamen geïnteresseerden samen in Verenigingsgebouw Usselo voor een  bijeenkomst over steun en innovatie in het buitengebied van Enschede. Hierbij lichtte Fraukje van Stawel toe wat de Brede Coalitie voor de boeren van Enschede kan betekenen en hoe je hier als boer gebruik van kan maken. Vervolgens deed Tom, werkzaam bij DLV een pitch over wat zij kunnen betekenen voor de voucher, denk hierbij aan een quickscan van je bedrijf. De avond werd afgesloten door Ellis Lugtenberg met een praktijkvoorbeeld van verduurzaming, verbinding en verbreding op hun boerderij de Riet. Wil je haar presentatie terug zien? Klik dan hier.

Zo draag je bij aan verduurzaming, verbreding of verbinding met de stad

Bekijk hieronder welke thema’s bijdragen aan de drie gestelde doelen. Welke hiervan dagen jou uit om te werken aan een toekomstbestendig verdienmodel voor jouw bedrijf? Wil je meer informatie over de thema’s en mogelijkheden? Bel of mail naar Stawel.

Circulariteit

Klimaat

 • Precisielandbouw

Water

Voedsel

Sociaal

 • Samenwerking TBO's en agrariër
 • Samenwerking boeren onderling

Gewasdiversificatie

 • Telen van biobased gewassen

Energie

 • Zon op dak

Biodiversiteit

 • Twentse erven
 • Kruidenrijke akkerranden
 • Natuur & Landschapsplan

Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan