Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Kunnen we boeren in Enschede ondersteunen in hun zoektocht naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering, op welke manier doen we dat dan en met wie. Dat was de uitdaging waarmee we samen met partners en gestimuleerd door de gemeente aan de slag zijn gegaan. Doel is o.a. de agrarische ondernemer te steunen en te stimuleren zodat hij de keuzes kan maken die passen bij zijn ambities en die aansluiten bij (toekomstige) opgaves. Daarbij werken we vanuit de drie V’s; verduurzamen, verbreden en verbinden.

De brede coalitie bestaat uit vier organisaties, te weten Stawel, LTO, Landschap Overijssel en Landschapsfonds Enschede. Vanuit deze organisaties is een stuurgroep geformeerd van 4 personen. (Gerrit Jan van der Veen namens Stawel). Deze samenstelling doet recht aan het feit dat het buitengebied van Enschede met name bestaat uit landbouw, landschap en natuur en dat we een rijke schakering aan landgoederen hebben. Bij de uitvoering wordt Stawel ook ingeschakeld en deze ligt op het bordje van beide werknemers (Fraukje en Gerrit).

Het project dat we nu starten heeft tot doel om samen nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en gerichte steun aan te bieden op het agrarische erf. Op vrijwillige basis willen we begeleiding aanbieden en daar waar mogelijk een bijdrage leveren aan direct in te zetten maatregelen. En daarvoor hebben we ook middelen gekregen van de gemeente Enschede die de Brede Coalitie zo praktisch mogelijk wil gaan inzetten. Hoe het plan van aanpak er verder uit ziet? Klik hier.

Een voorbeeld van wat er mogelijk is vanuit deze aanpak, is het opstellen van een bedrijfsplan. Als een individuele agrariër hiermee aan de slag wil, stellen we een voucher van € 1000,- euro per bedrijf beschikbaar. In combinatie met de mogelijkheden die de provincie Overijssel aanbiedt, kan dat betekenen dat de ondernemer zonder kosten een plan kan laten opstellen.

 

Thema's uit het plan van aanpak Brede Coalitie:

Mestvergisting

Eiwit van eigen land

Precisielandbouw

Waterkwaliteit en waterkwantiteit

Lokale keten 

Samenwerking boeren onderling

Samenwerking TBO en agrariër

Telen van biobased gewassen

Zon op dak

Twentse erven

Kruidenrijke akkerranden

Natuur & Landschapsplan


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan