Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Rondleidingen in zomervakantie

Kom jij deze zomervakantie ook koeien kijken?
Kijk, voel, ruik en proef op onze boerderij en leer alles over het reilen en zeilen op een melkveebedrijf. Een leuk uitje voor alle leeftijden.

Op elke woensdag & vrijdag in de zomervakantie kun je langskomen op een van de zes deelnemende melkveebedrijven rondom Enschede. De rondleidingen starten om 14.00 uur en duren ongeveer een uur tot anderhalf uur.

Reserveren is verplicht, graag uiterlijk om 11 uur op de dag van de rondleiding! Je kunt je opgeven door te bellen of te appen.

De rondleiding kost 3 euro per persoon (kinderen t/m 2 jaar zijn gratis).

!Let op:  Honden zijn niet toegestaan & deelname is op eigen risico

rondleiding boerderij Enschede

Scholenproject


Waar kunnen kinderen dit beter leren dan op een boerderij en met eigen ogen zien hoe het werkt?

Wat is het scholenproject?
Het scholenproject is een activiteit voor de bovenbouw van basisscholen in de gemeente Enschede. De leerlingen brengen een bezoek aan een melkveehouderij en krijgen daar een goed beeld van leven en werken op een moderne melkveeboerderij.
De excursie wordt in de klas voorbereid m.b.v. een digitaal programma, dit bevat veel informatie en opdrachten over o.a. koeien, melk, melkproducten, dierverzorging, machines op het bedrijf, landschapsbeheer en milieumaatregelen.

Waarom doen we dit?
Veruit de meeste kinderen gebruiken dagelijks melk en zuivelproducten. De herkomst van deze producten kennen ze vaak niet, meestal omdat ze er gewoonweg niet mee in aanraking komen. Het is goed dat kinderen zien waar zuivelproducten vandaan komen, hoe ze geproduceerd worden en wie dit levert.
Zo’n dertig veehouders rond Enschede bieden een excursie aan en vertellen enthousiast over hun bedrijf. Ze laten de leerlingen zien hoe de koeien op een moderne boerderij leven. De boerderijbezoeken vergroten zo de waardering voor natuur en milieu en de betrokkenheid bij de leefomgeving.

Wie organiseert het?
Het scholenproject melkveehouderij is een samenwerkingsverband tussen Stawel, stichting voor duurzame plattelandsontwikkeling en de afdeling Duurzaamheids-Educatie van de gemeente Enschede.

Meer weten?
Neem contact op met DuurzaamheidsEducatie Enschede via de vereniging Wageler Samen: t.eitink@wageler.nl.

Kiekeboeren

Tijdens de belevingsles van Kiekeboer’n krijgen kinderen de antwoorden op deze vragen en leren zij alles over de boerderij.

Boerderijeducatie Kiekeboer’n is een activiteit voor alle groepen en niveaus van basisscholen in Overijssel. Op een 30-tal boerderijen in Twente kun je met de klas terecht voor een leerzame praktijkles over het boerderijleven. De educatieboeren nemen de klas mee in de beleving van de boerderij of tuinderij.
Voorafgaand aan het bezoek wordt overlegd welke invalshoek wenselijk is, welke onderwerpen aan bod komen en welke leerdoelen centraal staan.

Waarom doen we dit?
Een praktijkles op een boerderij voegt veel toe aan de theorie. Kinderen mogen meehelpen de dieren of planten verzorgen, krijgen een rondleiding, en kunnen doe-opdrachten doen. Op deze manier worden kinderen zich meer bewust van de producten die door de boeren bij hen in de buurt gemaakt worden. De educatieboeren hopen zo de waardering voor het werk van de boer te vergroten.

Wie organiseert het?
Deelnemende bedrijven vertegenwoordigen verschillende bedrijfstakken, waaronder de melkveehouderij, varkenshouderij en vleesveehouderij. De educatieboerderijen voldoen aan strenge eisen op gebied van veiligheid en hygiëne. Daarnaast bezitten zij over de juiste educatieve vaardigheden. Kijk op www.kiekeboeren.nl om een lijst te zien van alle deelnemende boeren.

Meer weten?
Lees meer informatie en meld de klas aan voor een boerderijles op www.kiekeboeren.nl. Omdat de Kiekeboer’n gecertificeerde Twentse educatieboeren zijn en deze activiteit een les betreft, zijn er kosten verbonden van 50 euro per groep.

Tijdelijke actie
Middels een bijdrage van Stawel en het J.H.W. Robersfonds, kunnen scholen in Enschede voorlopig gratis kennis maken met Kiekeboeren.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan