Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Onderzoek mono mestvergisting Broekheurne

In het kader van het gebiedsproces Broekheurne onderzoeken we nu samen met adviesbureau Ekwadraat de haalbaarheid juridisch, technisch en financieel van mono mestvergisting bij zeven geïnteresseerde boeren. Mestvergisting biedt kansen om meerdere doelen tegelijk te combineren.

We willen met mono mestvergisting werken aan een beter verdienmodel voor de ondernemer door het leveren van duurzame energie en gelijktijdig bijdragen aan de opgave voor minder uitstoot van stikstof en methaan. De uitstoot van emissies kunnen ook worden gezien als financieel verlies. Door de mest zo snel mogelijk uit de stal in de vergister te krijgen, wordt de uitstoot van ammoniak beperkt (stikstof) en de biogasopbrengsten nemen toe.

Vergisting van mest voorkomt methaan uitstoot en levert energie in de vorm van biogas. Er is een mogelijkheid om het ruwe biogas op te werken naar groen gas, zodat het gas op het aardgasnetwerk kan worden geïmplementeerd. Biogas was eerst aanbod gedreven, inmiddels groeit de vraag naar groengas en dat biedt kansen.

Nadat het gas uit de mest is gehaald, blijft er nog digestaat over. Dat is een goede meststof. Met als extra voordeel dat het later moet worden toegediend. Zo kan het water ook wat langer in het voorjaar worden vastgehouden omdat je minder vroeg het land op moet.

Aan de hand van de businesscase die Ekwadraat nu uitwerkt, word bekeken of mono mest vergisten haalbaar is en in welke vorm. De kosten van deze haalbaarheidsonderzoeken worden betaalt vanuit budget dat nog beschikbaar was vanuit de Gebiedsagenda (IBP vitaal platteland) en een bijdrage van 50% door de gemeente Enschede.

Beon

Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan