Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Gebiedsagenda Broekheurne

Gebiedsagenda Broekheurne aangeboden aan de drie opdrachtgevers

Op 9 juni 2023 heeft gebiedsregisseur Erik Back de Gebiedsagenda Broekheurne aangeboden aan de drie opdrachtgevers:
Niels van den Berg (wethouder gemeente Enschede), Koen Hobbelt (bestuurslid buurtkring Broekheurne) en Gerrit Meutstege (namens Stawel).

De Gebiedsagenda bestaat uit een kerndocument, toelichting, maatregelenbundel en procesverslag. Die stukken zijn te vinden onder ‘berichten’ – geplaatst op 12 juni 2023.

Toelichting

Buurtkring Broekheurne, Stichting Stawel en gemeente Enschede hebben in 2021 een onafhankelijke verkenner, Gert Jan te Gronde, gevraagd een verkenning uit te voeren in de Broekheurne. Zijn advies was om een gebiedsgerichte aanpak te starten. Hierover is twee keer een gebiedsbijeenkomst gehouden. Met de drie genoemde partijen als opdrachtgever is een gebiedsproces gestart. Inwoners van en betrokkenen bij het gebied krijgen een belangrijke rol bij het opstellen van de Gebiedsagenda Broekheurne. Erik Back geeft als onafhankelijk gebiedsregisseur leiding aan het gebiedsproces.

Communicatie

Op deze website vindt u alle informatie over het Gebiedsproces Broekheurne. Daarnaast wordt er een paar keer per jaar een nieuwsbrief uitgebracht met alle updates over het gebiedsproces Broekheurne. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen stuur dan een mail naar:  n.tienstra@enschede.nl. Bekijk hier de nieuwsbrief van voorjaar 2024.

Beslisnota's

Hieronder vindt u belangrijke beslisnota's over het Gebiedsproces Broekheurne:

Agenda Gebiedstafel 17 maart (1)

Agenda Gebiedstafel 17 maart (2)

Agenda BAC 21 maart 

Bijlage 1 Notulen BAC 21 december 2022

Bijlage 2 Thema duurzame energie

Bijlage 3 Thema leefbaarheid 

Bijlage 4 Thema landbouw, natuur en landschap

Bijlage 5 Vraag en antwoord windenergie 

Bijlage 6 Opzet gebiedsagenda versie 0.3

Bijlage 7 Ingekomen stuk brief Edwin Stokkers 14-3-2023

Bijlage 8 Ingekomen stuk brief omwonenden aan gebiedstafel 

Blijf op de hoogte via ons Orgaan