Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Gebiedsagenda Broekheurne

Buurtkring Broekheurne, Stichting Stawel en gemeente Enschede hebben in 2021 een onafhankelijke verkenner, Gert Jan te Gronde, gevraag een verkenning uit te voeren in de Broekheurne. Zijn advies is om gebiedsgerichte aanpak te starten. Hierover is twee keer een gebiedsbijeenkomst gehouden. Met de drie genoemde partijen als opdrachtgever is een gebiedsproces gestart. Inwoners van en betrokkenen bij het gebied krijgen een belangrijke rol bij het opstellen van de Gebiedsagenda Broekheurne. Erik Back geeft als onafhankelijk gebiedsregisseur leiding aan het gebiedsproces.

Op deze website vindt u alle informatie over het Gebiedsproces Broekheurne.

Blijf op de hoogte via ons Orgaan