Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Gebiedsagenda Broekheurne

Buurtkring Broekheurne, Stichting Stawel en gemeente Enschede hebben in 2021 een onafhankelijke verkenner, Gert Jan te Gronde, gevraag een verkenning uit te voeren in de Broekheurne. Zijn advies is om gebiedsgerichte aanpak te starten. Hierover is twee keer een gebiedsbijeenkomst gehouden. Met de drie genoemde partijen als opdrachtgever is een gebiedsproces gestart. Inwoners van en betrokkenen bij het gebied krijgen een belangrijke rol bij het opstellen van de Gebiedsagenda Broekheurne. Erik Back geeft als onafhankelijk gebiedsregisseur leiding aan het gebiedsproces.

Op deze website vindt u alle informatie over het Gebiedsproces Broekheurne.

 

Beslisnota's

Hieronder vindt u belangrijke beslisnota's over het Gebiedsproces Broekheurne:

Agenda Gebiedstafel 17 maart (1)

Agenda Gebiedstafel 17 maart (2)

Agenda BAC 21 maart 

Bijlage 1 Notulen BAC 21 december 2022

Bijlage 2 Thema duurzame energie

Bijlage 3 Thema leefbaarheid 

Bijlage 4 Thema landbouw, natuur en landschap

Bijlage 5 Vraag en antwoord windenergie 

Bijlage 6 Opzet gebiedsagenda versie 0.3

Bijlage 7 Ingekomen stuk brief Edwin Stokkers 14-3-2023

Bijlage 8 Ingekomen stuk brief omwonenden aan gebiedstafel 

Blijf op de hoogte via ons Orgaan