Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Aanleiding

Gemeente Enschede heeft in zijn Visie Landelijk gebied aangegeven zicht te geven op concrete bijdragen voor de verbetering van de kwaliteit in het buitengebied. Een voorbeeld van een van de opgaven is de afzet van streekproducten. Via een korte keten landbouwproducten afzetten aan de stedelijke consument. De korte transportafstanden zijn duurzaam, de korte keten maakt hogere opbrengsten voor de producent mogelijk en versterkt de onderlinge betrokkenheid van stad en land. De stedeling krijgt ook meer kennis en begrip voor de agrarische sector. De verkorting van de ketens vraagt om samenwerking tussen de agrarische bedrijven. Het is echter niet aan de gemeente om deze keuzen te maken. Dat is aan de agrarische ondernemer zelf. (Visie landelijk gebied)

Netwerkbijeenkomst korte keten

In 2022 zijn we bezig geweest met een inventarisatie hoe de korte keten leeft onder producenten en afnemers door middel van verschillende interviews. Hieruit kwam naar voren dat vraag en aanbod behoefte had elkaar te ontmoeten om nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Om dit te faciliteren hebben we 11 juli een netwerkbijeenkomst DOEMEE dialoog diner georganiseerd om vraag en aanbod vanuit de korte keten bij elkaar te brengen. Wij kijken terug op een geslaagde avond vol positieve energie en waardevolle ontmoetingen bij Café Coberco in de Melkhal, georganiseerd door Stawel met medewerking van Eeckhof, Stimuland, De Blikopeners, de Innovatiesocioloog. Gespreksleider was Heleen Lansink van De Melktapperij.

Tijdens deze bijeenkomst werden vraag en aanbod van streekproducten samengebracht om de voordelen en mogelijkheden van de korte keten te verkennen. We zijn dankbaar voor de ondersteuning van de Gemeente Enschede, die dit mede mogelijk heeft gemaakt. Aan tafel genoten we van een heerlijk 4-gangen diner met mooie Twentse producten, terwijl we spraken over lokale verbindingen en duurzaamheid. Samen zetten we ons in voor een toekomst waarin regionale smaken behouden blijven. Na afloop van het diner werden direct al afspraken gemaakt om met elkaar in verbinding te komen. Dank aan alle aanwezigen die hun passie en betrokkenheid hebben gedeeld. Samen bouwen we aan een sterke korte keten en een bloeiende lokale economie!


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan