Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Inzamelen Landbouwplastic
  • Rondleidingen melkveebedrijven
  • Kampeer'n
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Vakantie

Van 9 tot en met 27 augustus heb ik vakantie. Voor dringende zaken: stuur een sms naar 06-513725588.

Gerrit Meutstege

Landbouwplastic inzameling

Aan de leden van: Buurtkring Boekelo Rutbeek, Buurtkring Broekheurne en Buurtkring Twekkelo;

Ook dit jaar vindt er weer plastic inzameling plaats. Aan de hand van het gewicht wordt later een factuur per email naar iedereen gestuurd, zodat het ook op papier staat wat je afgevoerd hebt.  De kosten van de inzameling zijn € 9,- per 100 kg ex BTW. Dit geldt voor zowel landbouwplastic als stretchfolie. Mocht alle kosten meevallen dan kan het zijn dat het 1 á 2 euro/100 kg  goedkoper uitvalt.

Het plastic dient bezem/veegschoon en gebundeld aangeleverd te worden (dit scheelt in de aangeleverde kg). Stretchfolie kan ook aangeboden worden mits het strikt gescheiden is van het andere plastic en er mogen geen netten bij de stretchfolie. Alles kan wel in één keer gewogen worden. Ook big bag zakken willen ze niet hebben. De inzamelaar accepteert anders het ingezamelde plastic niet.

De inzamelactie wordt dit jaar gehouden op:
Datum:        zaterdag 21 augustus
Tijd:            10.00 - 13.00
Waar:          Jan Dalenoord Leppeweg 201 te Broekheurne

Eerst wegen bij ’t Kippenboertje (schuin tegenover Jan Dalenoord). Hier worden de naam adres woonplaats en e-mail gegevens genoteerd, t.b.v. de digitale factuur (voor snelle afwikkeling graag dit op een blaadje meenemen). Na het lossen kan leeg gewogen worden en worden de geleverde kg erbij vermeld. Er is iemand aanwezig  voor het laden (met voorlader, verreiker of kraan).

Voor vragen kan contact opgenomen worden met:
-  Herman Luunk – 06-50670011
-  Remco Waanders – 06-27072740

Rondleiding melkveebedrijven

Vekaansie

Wi’j hebt now in de vekaansie
met ’t hele hoesgezin kampeerd.
En wi’j hebt der allemoale
’t Een en aander van e-leerd.
De schoonmoor zeg: “nooit van mien leamn
goa’k wier in ne teante ligg’n;
Almoal op nen hoop in ’t stroo.
Net nen koppel jonge bigg’n.
Dat behelp’n met dat kokk’n,
En dee kaans op braandgevoar,
dat gesop met den petrollie;
De tuffel smaakt der smiddaagns noar;
En zo vaak a’j gung’n ett’n
knersken alns kloar van ’t zaand.
‘k Heb nog wal ne haalve schup vol
in den énen holl’n taand.
En dan koomp der nooit gin kraante;
Alle niejtjes goat ow mis.
Iej weet niche es wee der geet trouw’n,
en wee of der geboor’n  is”.
De vrouw zeer: “ik goa ok nich weer heur,
hele daag’ he’k loop’n vang’n
dat der nich ene zol verdreenk’n,
of in ’t takkedroad bleef hang’n.
’s Morns dan mos i’j ow goan wasken,
amoal in ’n zölfden bak.
Oonze haanddeuk leek’n zachjes
Biekaans op nen tuffelzak.
Aj is efkes in de hei leejt,
meestieds daj gejök vernemt.
Heel vaak kröp oe dan nen spinkop
of ne miegeamp achter ’t hemd.
’t Is ja leam net as weeld’n!
Kippen halfgaar oet ’n pot.
En dan ’s nachens möj goan sloap’n,
met nich eens ne dure op slot.
Beeste kroep oe op de snoete.
Ik krieg gin groond wier in de kleer,
straks mö’k wa ne wek an ’t wasken;
Neum i’j dat dan mar plezear!
En dan zunne lekke teante,
’t Hef der mangs duur hen e-gött’n;
De helfte van de tied hew ’s nachens
met de pareplu op zötten”.
‘k Zegge: “joa, ’t is wa behelp’n;
Doarvuur bi’j in de natuur.
En dan zeej ok ’s morns de zunne
opgoan as nen bal van vuur.
De keender vunn’n ’t wa reusachteg;
Dee woll’n nog wa ne wekke vedan.
Meer de vrouw is baas en doarum
gung’n wi’j weer noar ’t hoes op an”.
Too’w weer in de kökk’n wann’
zeer de vrouw: “gelukkeg man,
now wi’k mi’j is fijn goan röst’n.
‘k Nem ’t der is ne wekke van”.

oet de bundel Pottuffeln van Graads,
(Lex Meuris)

Vrouwen van NU

Logo Vrouwen van nu - Van de Fiets- en Wandelcommissie
- Bezoek aan Beeldentuin Mariënheem

Verenigingskalender

Zaterdag 21 augustus; gezamenlijke buurtkringen
Inzamelen landbouwplastic tussen 10.00 en 13.00 uur
Locatie: Dalenoord Leppeweg 201 Broekheurne
(zie artikel elders)

Dinsdag 24 augustus; Vrouwen van Nu
Fietsroute Buurse, Haaksbergerveen
Start 10.30 uur bij Gerda Rosink, Berenbroeksweg 40
Opgave voor 22 augustus bij de commissieleden

Zondag 12 september; Wageler Samen
Nationale Open Monumentendag
Van 13.00 uur tot 17.00 uur in het Abraham Ledeboerpark/Wageler

Dinsdag 21 september; Vrouwen van Nu
Bezoek aan de Beeldentuin in Mariënheem


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan