Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Visie landelijk gebied en energievisie

Aangeboden aan gemeenteraad, extra bijeenkomsten georganiseerd

Uitgangspunten visie landelijk gebied en energievisie aangeboden aan de gemeenteraad Enschede wil een aantrekkelijke en leefbare gemeente zijn voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt. Nu en in de toekomst. Daarom maken we ons sterk voor maatregelen die de opwarming van de aarde beperken. In het coalitieakkoord ‘Enschede 2018 – 2022’ staat […]

Meer informatie

Landbouwanalyse Enschede

Een onderzoek over de landbouwkundige situatie; nu en in de toekomst

Enschede is bij velen in eerste instantie bekend als grootste stad in het Oosten. Het gebied rondom de stad bestaat daarnaast uit een prachtig Twents landschap en is als werkgebied voor de actieve agrariërs ook een belangrijke economische ruimte. Dat blijkt als u zich verdiept in dit rapport over de landbouw in Enschede dat Wageningen Economic Research en Kadaster […]

Meer informatie

Subsidie Kwaliteitsimpuls voor het landschap

Provincie Overijssel biedt subsidie voor landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen

Houtwallen, houtsingels, knotwilgen, meidoornhagen, struwelen, kleine bosjes, sloten en poelen zijn karakteristieke elementen in het Overijsselse landschap. Om landschapselementen aan te leggen, te herstellen of te beheren is tijd en geld nodig. De Provincie Overijssel biedt subsidiemogelijkheden voor grondeigenaren en erfpachters.  Het subsidieplafond voor 2019 is € 750.000,- met een maximum van € 200.000,- per aanvraag en maximaal […]

Meer informatie

Visie landelijk gebied en energievisie

Uitgangspunten visie landelijk gebied en energievisie aangeboden aan de gemeenteraad Enschede wil een aantrekkelijke en leefbare gemeente zijn voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt. Nu en in de toekomst. Daarom maken we ons sterk voor maatregelen die de opwarming van de aarde beperken. In het coalitieakkoord ‘Enschede 2018 – 2022’ staat […]

Meer informatie

Kom uit de Stad 2019

Op zondag 11 augustus 2019 wordt er weer een Familiefietstocht langs boerderijen georganiseerd: Kom uit de Stad!/Toer de Boer. Deze fietstocht in het mooie buitengebied van Enschede is  +  20 km lang en  is ook erg leuk voor kinderen. U kunt starten tussen 10.30 -12.00 uur bij het Melkgeitenbedrijf van fam. Wissink, Geessinkweg 403 in […]

Meer informatie
Bekijk alles

Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan