Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

 • Uitnodiging Bijeenkomst Toekomstgerichte Landbouw
 • Ieder ziene meuge
 • Nieuwe contracten agrarisch natuurbeheer
 • Velddag Stalesch 
 • Duurzaamheidsroute A35
 • Terugblik Proef het Platteland 
 • Uitnodiging streekproducentenavond VisitTwente 

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie Overijssel en gemeente Enschede maken de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Uitnodiging Bijeenkomst Toekomstgerichte Landbouw

We nodigen jullie hierbij van harte uit voor een bijeenkomst over de mogelijkheden van ondersteuning die de Brede Coalitie biedt aan onze landbouwers. De Brede Coalitie bestaat uit LTO, Landschap Overijssel, Landschapsfonds en Stawel. De avond wordt georganiseerd door Stawel in samenwerking met de stuurgroep van de Brede Coalitie. De bijeenkomst zal plaatsvinden op:

Dinsdagavond 14 november om 20.00 uur in het Verenigingsgebouw Usselo.

Tijdens deze avond zullen we de diverse mogelijkheden van financiële ondersteuning voor boeren in de gemeente Enschede uitgebreid bespreken en verduidelijken. Jullie krijgen de kans om meer inzicht te krijgen in de praktische toepassingen van deze ondersteuning door middel van inspirerende praktijkvoorbeelden. Ontdek hoe je agrarische activiteiten kunt optimaliseren en toekomstbestendig kunt maken. Wil je het plan van aanpak van de Brede Coalitie al vast inzien, kijk dan op onze website.

Programma:

 1. Welkom
 2. Presentatie Brede Coalitie
 3. Pitch DLV
 4. Inspiratie uit de praktijk, Ellis Lugtenberg, Boerderij de Riet

De familie Lugtenberg heeft een melkveebedrijf met 150 melkkoeien van het Hollandse MRIJ-ras. Hun passie is: ‘Samen met de natuur mooie producten maken met onze dieren, waar iedereen van kan genieten.’ Ellis deelt graag hun ervaringen met verduurzamen, verbinden en verbreden in de praktijk.

Wij hopen dat je aanwezig kunt zijn om samen met ons de mogelijkheden naar een toekomstbestendig agrarisch bedrijf te onderzoeken. Er is voldoende ruimte voor vragen en interactie en we sluiten af met een borrel.

Graag zien we je op 14 november om 20.00 uur in Verenigingsgebouw Usselo -  Haaksbergerstraat 821 - voor een avond vol kennis en kansen!

Ieder ziene meuge

Zoaterdag 28 oktober, niks vermoedend stappen ik ’s oamnds in’auto um noar miene dochter in Eanske te goan. Et was a ’n luk drok op de stroate, mar ’t zol wa metvallen dachen ik, want F.C. Twente hooven nich te spöllen.
Mar et veul allerbarstends tegen, ik kwam bienoa vanoet Twekkel de Auke Vleerstroat nich op, ’t stoplech biej ’t bedieventerrein was a ’n paar moal op greun goan, mar ik kon der nich tusken kommen, et stun riejen dik met auto’s.
Nee, gin gewone heanige auto’s zoas den van miej, mar meest ampatte auto’s en ok dure BMW’s, en bienoa almoal met ne Duutse kentekenplaat. Toch he’k et woagd en dat leaveren miej a heel wat getoeter op, mar ik har ’t red.
De hele riege auto’s woarvan roem 900 Duutsen sleug of richting Grolsch Veste.

Um ’n uur of half 11 wo’k wier op hoes an, mar dat vreus miej op ’n emmer. Vlak vuur de brug op de Auke Vleerstroat was de stroate ofzat, der mog gin meanske meer de kaant van Twekkel op. Plietsie en ME stuuren alman wierum.  Doar scheut ik ok niks met op en oeteandelijk bun’k noar Hengel veurt tot ik biej ’n Kupersdiek leenksof kon sloan en he’k ’n paar kilometer umjach um in hoes te kommen. Mar ik leazen moandag dat der wat leu honderden kilometers harren jach um biej dee onmeunig oet de haand lopende car-meeting te wean.
’t Is biej zun spektakel ’n treffen van liek gestemden, auto’s kieken en zeen loaten wa’j met auto’s almoal könt, tot donuts draeien an too met völle herrie.

Noe is et de letste tied wa vaker raak doar op de parkeerplaatsen biej de Grolsch Veste. Der wördt wat ofsjeesd en zo te zeen döt de plietsie der weanig an, zee möt ze op heterdoad betrappen. Op mooie zommeroamnden kö’j in Twekkel zowat nich boeten zitten duur al dee herrie van gierende remmen, knalpiepen en nich te vergetten, nen onmeundigen oetstoot van CO-2, doar trekt ze zich niks van an. Zee hebt ok gin las van de hoge energiepriezen en doot dom verdan.

Der was den zoaterdagoamnd wa ne melding biej de plietsie kömmen, mar dee harren nich in de gaten dat et zo oet de haand zol lopen. Der was ok neargens ne vergunning anvroagd umdat et vanoet Duutslaand kwam en vandoar oet an is wakkerd op de Social Media. En dan he’j et schoap an ’t drieten.
Oonderwiel warren alle parkeerplaatsen bomvol en ok langs de weg stun et vol auto’s, meer as tweedoezend, der leek gin eande an te kommen.
’t Was de heugste tied dat Roelof Bleker ingreep en heanigan dreupen de meeste ‘autoleefhebbers’ of, deuze, blik, fleskes en sporen achterloatend. Vuur de Duutse bezeukers kon’oamnd nich meer kapot, ‘es war der Hammer’ vertöllen ze, dat harren ze oaver ’n poal nich terechte kregen.

’t Wördt de heugste tied dat oonze ‘overheid’ biej dat soort evenemeanten ok strabaanter geet optreden en aans is der wisse wa ne mooie stea oaver ’n poal te veenden vuur Car-meetings, wördt et eandelijk roond et stadion wier röstig.

Leida van’n Danngoarn

Nieuwe kansen voor agrarisch natuurbeheer in Midden Overijssel

In november en december 2023 vindt de voorintekening plaats voor nieuwe beheercontracten agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor de periode 2024-2028. Boeren en andere eigenaren van landbouwgrond in Midden Overijssel met belangstelling voor het uitvoeren van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) kunnen zich hiervoor aanmelden bij Collectief Midden Overijssel.

Het doel van het ANLb is het realiseren van geschikte leefgebieden voor kwetsbare boerenlandsoorten. Binnen de leefgebieden ‘Open Grasland’ en ‘Dooradering’ is er ruimte voor nieuwe beheercontracten en er is budget voor de doelen Klimaat en Water.Informatie over het beheer en de doelen vindt u via https://collectiefmiddenoverijssel.nl/anlb/hoe-werkt-het-anlb/.
Collectief Midden Overijssel is een samenwerkingsverband van boeren die werken aan meer biodiversiteit, goede waterkwaliteit, een gezonde bodem en een afwisselend landschap.

Als u interesse heeft voor het afsluiten van een ANLb-contract, kunt u een afspraak met het collectief maken voor een ‘voorintekengesprek’. Zij houden spreekuren in Heino, Hoge Hexel en Markelo op diverse data in november en december. Samen met u leggen zij dan vast op welke percelen u mee wilt doen en met welke pakketten en oppervlakte. Voor het inplannen van een afspraak kunt u contact opnemen via info@collectiefmiddenoverijssel.nl of telefonisch op 06-34497574

Velddag Stalesch

Vrijdag 13 oktober zijn we het veld in geweest met stichting Stalesch en verschillende organisaties die zich inzetten voor natuurbehoud. Stalesch is een lokale stichting opgericht door boeren in de Esmarke.  Zij zetten zich gezamenlijk in voor het behoud en beheer van landschapselementen in de Esmarke.  Deze stichting vond haar oorsprong na de aanleg van de N35, die het landschap versnipperde. In het kader van de toen ingestelde landinrichting kwam er ook ruimte voor natuurlijke elementen vrij, die de boeren graag zelf in beheer wilden houden. Door het vormen van een stichting werd dit mogelijk gemaakt. Destijds een unieke constructie in Nederland. We zien nu na 28 jaar nog steeds de mooie resultaten van de combinatie boeren en natuurbeheer. Stawel is betrokken geweest bij de oprichting van Stalesch en sluit jaarlijks aan als adviseur bij de velddag.

Vrijdag 13 oktober konden we de resultaten met eigen ogen zien. De jaarlijkse velddag is niet alleen een inspectieronde, maar ook educatief en heel gezellig! Tijdens de rondgang werd duidelijk hoe zorgvuldig het beheer door de lokale boeren heeft bijgedragen aan een zichtbare verbetering van de natuurkwaliteit en daarmee het leefgebied van de boomkikker. Dankzij een combinatie van boerenverstand en ecologische inzichten boekt de stichting goede resultaten. Tijdens de tocht werden diverse interessante plekken bezocht, zoals poelen met zoomvegetatie die een ideale leefomgeving vormen voor de boomkikker, en verschraalde stukken waar heide, zandblauwtje, muizenoor en hazenpootje gedijen.

Stalesch dient als een voorbeeld van effectieve samenwerking en doelgericht beheer, wat aantoont dat met de juiste inspanningen de natuurlijke pracht van de Esmarke behouden kan worden. Dit succes inspireert de stichting om blijvend te streven naar een gebalanceerde en duurzame toekomst voor de gemeenschap en het milieu in de Esmarke.

Duurzaamheidsroute A35

Gemeente Enschede is één van de vijf gemeentes die samen met Rijkswaterstaat duurzame energie gaat opwekken langs de rijkswegen A35 en A1. Dit noemen ze de duurzaamheidsroute. Het gaat hier alleen om zonne-energie. 

De gemeente heeft participatieavonden georganiseerd, waar omwonenden en geïnteresseerden konden meedenken en meepraten over de plannen. De Duurzaamheidsroute A35 valt niet onder de beperking voor het aanleggen van zonnepanelen op land, waarbij echter wel sprake moet zijn van initiatieven die binnen de grens van 250 meter aan weerskanten van de A35 vallen. Eigenaren die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich melden.

Het plan is vastgesteld door de stuurgroep en B&W en de planfase is bereikt. Aan de gemeenteraad wordt de scope van het project voorgelegd. Meer informatie

Terugblik Proef het Platteland

We blikken terug op een geslaagde ‘Proef het Platteland’ van zaterdag 14 oktober. Een proeverij op acht verschillende streekproductlocaties in de omgeving van Enschede, waar bezoekers de kans kregen om de smaken van streekproducten te ervaren en inzicht te krijgen in het productieproces en de mensen achter deze heerlijke producten. Dit in het kader van de Dutch Food Week.

Het was geweldig om zoveel bezoekers te zien genieten van de heerlijke lokale lekkernijen en het tonen van interesse waar hun eten vandaan komt. De streekproducenten kijken terug op een succesvol 'Proef het Platteland'
"Het was gezellig druk allemaal de stamppot ging er goed in. En wat een geluk met t weer - Bijzonder rundvlees
"Hier was het heerlijk druk, veel nieuwe gezichten!" – Landgoedwinkel Reef

Bedankt aan iedereen die deelnam en bijdroeg aan de sfeer van de dag! Het is duidelijk dat dit evenement voor herhaling vatbaar is! Het idee is om volgend jaar het idee groter op te pakken, zoals een bourgondische wandel/fietstocht. Hier moet nog verder uitwerking aan worden gegeven,  maar het idee is om 2 à 3 tochten te organiseren. Dit i.v.m. de afstand tussen de bedrijven en lengte van de tocht.

Uitnodiging streekproducentenavond VisitTwente

VisitTwente organiseert op 21 november een avond waarbij streekproducenten en agrofood ondernemers worden geïnformeerd over streekproducten in relatie tot de vrijetijdseconomie (toerisme & recreatie). Deze bijeenkomst sluit mooi aan op de Korte Keten bijeenkomst van 11 juli in de Melkhal, waar producenten en afnemers van streekproducten elkaar hebben ontmoet tijdens een Dialoogdiner. Daar kwamen veel marketing gerelateerde vragen naar voren, waar we op kunnen voortborduren tijdens deze geplande bijeenkomst van VisitTwente. De bijeenkomst richt zich voornamelijk op recreatie en toerisme, wat kansen kan bieden voor afzet van streekproducten. Je hoeft geen partner van VisitTwente te zijn om deze bijeenkomst te bezoeken. Meepraten en meedenken? Meld je hier aan. 

Datum: dinsdagavond 21 november
Tijd: Vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Pelle's Deurningen
Voor wie?  Streekproducenten, agrofood ondernemers, boerderijwinkels, boerderijbelevingen, dagrecreatie buitengebied, zowel partners als niet-partners van Twente marketing zijn welkom. Kortom: iedereen die zich inzet voor bezoekers en inwoners op het gebied van het echte Twente beleven en proeven

Programma van de avond
19.00 – 19.30 uur 
 Inloop en kennismaking met producten en diensten uit het buitengebied
19.30 – 19.40 uur  Korte terugblik wat Twente Marketing tot nu toe heeft gedaan met de streekproducten en agrofoodsector, wat de resultaten zijn en waar we naar toe willen (Jarno Vedders)
19.40 – 20.05 uur  Uitleg over de marketing, communicatie en profilering van Twente in relatie tot streekproducten (Geertje Oolbekkink)
20.05 - 21.00 uur  Brainstormrondes over de toekomst van streekproducten en agrofood in Twente in relatie tot de vrijetijdseconomie
21.00 – 21.25 uur  Centrale terugkoppeling
21.25 – 21.30 uur  Afsluiting + vervolgstappen Beleef en Proef Twente
21.30 – 22.00 uur  Netwerkborrel + proeven van Twentse streekproducten


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan