Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Hoe staat de Enschedese landbouw ervoor? Wat is het toekomstperspectief? Wat is ervoor nodig dat we ook in de toekomst bedrijven hebben en houden in het buitengebied. En welke ontwikkelingen zijn daarop van invloed?

De gemeente Enschede is bezig met een strategische visie op het buitengebied. Daarbij wordt gekeken naar ontwikkelingen in het buitengebied in zijn totaliteit. Natuur, recreatie, nieuwe ontwikkelingen, biodiversiteit, etc. Daarnaast is de gemeente bezig met de voorbereidingen voor een gemeentelijke Energievisie.

Stawel heeft er bij de gemeente op aangedrongen om de positie van de landbouw in Enschede te onderzoeken en deze een belangrijke rol te laten spelen in de afweging. Daarom is afgesproken met de gemeente dat een landbouwvisie input moet leveren voor en onderdeel moet uitmaken van de strategische visie buitengebied.
De vraag is; hoe is de stand van zaken van de Enschedese landbouw op dit moment en welke toekomstige ontwikkelingen zijn er te verwachten. En niet onbelangrijk, welke effecten heeft dit op de grondmarkt/grondgebruik.

In samenspraak met Stawel is opdracht gegeven aan het Kadaster en Wageningen UR om dit in kaart te brengen. Belangrijk daarbij is hoe de boeren in Enschede denken over hun toekomst. Daarom is om te beginnen besloten om een twaalftal interviews te houden in de vorm van een keukentafelgesprek. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden op 4,5,6 en 11 februari. Ook zijn er gesprekken geweest met het Waterschap, LTO, OPG en Landschap Overijssel.
Naast deze keukentafelgesprekken is het belangrijk dat er ook breder informatie wordt verzameld over toekomstige ontwikkelingen. Daarvoor is Wageningen UR ingeschakeld.

De resultaten van de interviews, de verzamelde data en de kennis van Wageningen UR willen wij graag met direct betrokken bespreken. Daarom zal op 26 februari een bijeenkomst worden gehouden voor belanghebbenden in het Verenigingsgebouw te Usselo. Hebt u hierover vragen, neem dan telefonisch contact op of stuur uw vraag naar info@stawel.nl


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan