Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Op dinsdag 26 februari kwamen in Usselo ruim 30 agrariërs bij elkaar om in gesprek te gaan over de toekomst van de agrarische sector in Enschede. Ter voorbereiding waren 16 keukentafelgesprekken gevoerd met verschillende externe deskundigen en (agrarisch) ondernemers. De resultaten van deze keukentafelgesprekken en informatie uit andere gegevens werden voorgelegd aan de deelnemers van deze bijeenkomst. Dit onderzoek is een initiatief van Stawel en wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Enschede.

Landbouw in cijfers:

Energietransitie:

Boeren willen een bijdrage leveren aan de energieopgave. Maar zij vinden ook dat de burgers en de bedrijven in de stad ook meer mogen doen. Het mag niet zo zijn dat het buitengebied alleen verantwoordelijk wordt gesteld om de energie doelen van de stad te realiseren. Er is wel zorg dat de kwaliteit van het buitengebied door bijvoorbeeld zonnevelden wel gewaarborgd kan blijven. Daarbij werden in de keukentafelgesprekken ook vaak kleine windmolens, maar in enkele gevallen ook grote, genoemd als betere oplossing dan zonnevelden. Veel boeren geven aan dat agrarische grond schaars is en dat dit niet moet worden gebruikt voor zonnevelden maar voor voedselproductie.

De resultaten van deze middag worden betrokken bij het opstellen van de landbouwanalyse. Deze analyse wordt een van de bouwstenen voor de strategische agenda voor het buitengebied en de energievisie.

Handouts van de presentaties:

Analyse landbouwontwikkelingen t.b.v. buitengebied Enschede
Presentatie Landbouwanalyse Enschede 26-2-2019 – extern


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan