Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Stawel heeft in samenwerking met de gemeente Enschede in februari bijeenkomsten georganiseerd met als onderwerp “strategische visie buitengebied”. Met behulp van diverse doelgroepen (ondernemers, besturen plattelandsorganisaties, bewoners, stedelingen, jongeren, etc) hebben we in beeld gebracht wat er leeft.

Jan Jaap Bats leidde de drie inspiratiebijeenkomsten op 5, 13 en 15 februari (ondernemers, bewoners, stakeholders). Andere bijeenkomsten waren op 3 november 2017(vertegenwoordigers besturen) en op 29 november 2017 (ondernemers)

Kernvraag: Welke ontwikkelingen voorzien we op korte- en midden-lange termijn; welke wensen en ideeën hebben ondernemers, bewoners en stakeholders; en hoe kunnen we die vertalen in een strategische visie.

Doel 1; Stawel wil samen met ondernemers, bewoners en stakeholders invulling geven aan de strategische visie op het buitengebied.
Doel 2; Stawel wil het buitengebied op de agenda van de gemeenteraad en het college krijgen en houden.
Doel 3: Stawel wil graag aan het stuur blijven als het gaat om de verdere uitwerking en acties.

Naar aanleiding van bovenstaande zijn de resultaten van alle bijeenkomsten uitgewerkt, geïnventariseerd, gerubriceerd en vervolgens samengevat in een korte, bondige Strategische Visie. De strategische visie zijn aan het einde van dit bericht toegevoegd als bijlage.

Maar ook alle input die is geleverd door de deelnemers aan de bijeenkomsten kunt u terug vinden als los document bij het hoofdrapport. In het document (BIJLAGEN) is de verslaglegging van de bijeenkomsten terug te vinden, maar ook de uitwerking van alle geplakte Post It’s op de bijeenkomsten van 5, 13, 15 februari. Een ieder kan dus opzoeken of zijn/haar inbreng een plek heeft gekregen.

Inmiddels is het rapport aangeboden aan de wethouder buitengebied Hans van Agteren. Nu de politieke partijen met elkaar spreken over een nieuw te vormen coalitie is het belangrijk dat ook het buitengebied gehoord wordt. Wij hebben er vertrouwen in dat de Strategische visie buitengebied er voor zorgt dat er aandacht is en blijft voor ons mooie buitengebied.

Bijlagen:
Strategische visie
Strategische visie (bijlagen bij visie)


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan