Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Uitgangspunten visie landelijk gebied en energievisie aangeboden aan de gemeenteraad

Enschede wil een aantrekkelijke en leefbare gemeente zijn voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt. Nu en in de toekomst. Daarom maken we ons sterk voor maatregelen die de opwarming van de aarde beperken. In het coalitieakkoord ‘Enschede 2018 – 2022’ staat dat Enschede in 2050 klimaatneutraal is. In de Energievisie werken we uit wat er daarvoor moet gebeuren. We richten ons daarbij op de periode 2020 – 2030, maar bieden ook een doorkijkje naar de periode die daarop volgt. Hiervoor is inmiddels de nodige informatie verzameld, die de input vormt voor een politieke afweging die de gemeenteraad zelf moet maken.

Over de Energievisie kon de afgelopen jaren op verschillende momenten worden meegedacht. In dit verband kunnen worden genoemd:

Ook deze contacten hebben veel informatie opgeleverd. De rode draad die daarin te herkennen valt is dat er bij inwoners commitment bestaat voor het lokaal opwekken van hernieuwbare energie, maar dat er tegelijkertijd zorgen zijn over de effecten van duurzame energieopwekking. Zo wordt gevreesd voor een ontsiering van het landschap, de aantasting van het woongenot, de gezondheid en flora en fauna als ook de gevolgen voor negatieve gevolgen voor de landbouw en de recreatiesector.

Save the dates! 18 en 24 februari
Op 18 en 24 februari organiseert Stawel een bijeenkomst over de nota van uitgangspunten. Deze nota, samen met de uitgebreidere versie “Uitgangspunten Energievisie” is onderaan het artikel te vinden.

18 februari 20.00 uur Hotel Restaurant Savenije Lonneker

24 februari 20.00 uur Verenigingsgebouw Usselo

 


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan