Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Dinsdagavond 4 april organiseerde Stawel een informatiebijeenkomst over mestvergisting. Een 50tal boeren uit de buurt van Enschede kwamen bijeen in verenigingsgebouw in Usselo. Gerrit Meutstege was de gastheer van de avond. Door middel van deze bijeenkomst kregen boeren de gelegenheid zich te informeren over de mogelijkheden van mono-mestvergisting. Een drietal sprekers belichtten de verschillende kanten van mestvergisting uit eigen kennis en ervaring.

Ben Olde Keizer van HoSt trapte af. Zijn verhaal ging met name in op centraal vergisten. Technologieleider HoSt levert biogasinstallaties, biomassaketels, biogasopwerking, service en onderhoud. Bij centraal vergisten is het uitgangspunt voor Broekheurne een gezamenlijke vergister voor totaal 800 koeien, met gemiddeld 100 koeien per bedrijf. De mest wordt vanuit het bedrijf naar het centrale vergisting punt getransporteerd. De voordelen van centraal vergisten volgens Ben is een lagere investering, de aansturing is simpeler en toekomstige investeringen zoals een stikstofstripper zijn haalbaar.

Daarop aansluitend gaf Renee Roeleveld van Boerengas en IJskoud een presentatie over decentraal vergisten. Boerengas zorgt voor de begeleiding van het decentraal vergisten, zoals zorgen dat er onderhoud plaatsvindt en dat het netwerk wordt uitgerold. IJskoud is een coöperatie van boeren met allen een eigen vergister op het bedrijf die gezamenlijk biogas leveren aan twee afnemers in de buurt. Met een eigen mestvergister op het bedrijf is het makkelijker om met dagverse mest te werken. Je hebt geen mesttransport dus de mest hoeft niet gewogen en bemonsterd te worden. Verder beschik je over eigen digestaat en kun je de kringloop op eigen erf makkelijker sluiten.

Afsluitend deed Erik Back van Future Farm zijn verhaal vanuit praktijkervaring over mono-mestvergisting. Hij staat volledig achter mestvergisting, maar hij wil wel kritisch zijn op de “lessons to learn”. In het begin gaat het niet vanzelf en je moet het eerste jaar echt als ontwikkeljaar zien. Het is een uitdaging om de gasopbrengsten stabiel te houden.

Samenvatting 3 sprekers overeenkomende belangrijke punten

Kortom mono-mestvergisting zorgt ervoor dat boeren een belangrijke rol kunnen vervullen doordat het bijdraagt aan de energieopgave en het terugdringen van emissies. Daardoor worden we minder afhankelijk van gas uit het buitenland en van kunstmest. Na deze bijeenkomst hebben de boeren een beter beeld wat mono-mestvergisting in houdt en wat de voor- en nadelen zijn van decentraal of centraal vergisten. De presentaties zijn hieronder te downloaden.

Presentatie Boerengas 

Presentatie HoSt 

 

 


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan