Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Uitnodiging Bijeenkomst Landbouw

Voor boeren in Zuidoost Twente

Deze week hebben alle boerenbedrijven in gemeente Enschede een uitnodiging ontvangen voor de Bijeenkomst Landbouw: Toekomst voor boeren in Zuid-Oost Twente. In de begeleidende brief schrijft wethouder Niels van den Berg:

We hebben een prachtige gemeente en daar mogen we met zijn allen trots op zijn. U heeft als boer een essentieel aandeel. Denk alleen al aan voedselproductie, landschapsbeheer en – onderhoud, beleving van het groen/water en het werken aan de bodemkwaliteit.

Ons buitengebied verandert meer dan ooit. Het rijk en de provincie werken aan het Nationaal en Provinciaal Programma Landelijk Gebied (NPLG/PPLG). De gemeenten Hengelo, Borne, Enschede, Haaksbergen en Hof van Twente hebben hun krachten gebundeld onder de noemer ‘Zuid-Oost Twente’. Samen voeren wij het gesprek met de provincie, diverse andere organisaties in het gebied en met u. Zo werken we allemaal aan perspectief en ruimte voor landbouw, natuur, water én mensen. Hoewel het mooi en waardevol is om daar met deze buurgemeenten aan te bouwen, op een manier die past bij onze omgeving, is het is ook een complexe puzzel.

Daarom ben ik blij dat ik u uit mag nodigen voor de Bijeenkomst Landbouw van 6 oktober 2023. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis opdoen en uw kennis, ervaring en visie met ons delen. Na een gezamenlijke start zijn er kennissessies. De bijeenkomst wordt afgesloten met een kennismarkt waar ook ruimte is voor ontmoeting. U vindt de uitnodiging onderaan de pagina. Ik hoop van harte dat u zich aanmeldt en dat we elkaar 6 oktober ontmoeten.

Globaal programma:

12.30 – 13.00 uur Inloop
13.00 – 14.45 uur Algemeen programma met onder andere een panelgesprek
14.45 – 15.45 uur Kennissessie naar keuze
15.45 – 16.00 uur Afsluiting
16.00 – 17.00 uur Kennismarkt met een drankje

 

Bekijk hier de officiële uitnodiging.

U kunt zich hier aanmelden voor de kennisbijeenkomst.

Fotograaf Barabara Trienen

 

 


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan