Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Velddag in de Esmarke

Vrijdag 13 oktober zijn we het veld in geweest met stichting Stalesch en verschillende organisaties die zich inzetten voor natuurbehoud. Stalesch is een lokale stichting opgericht door boeren in de Esmarke.  Zij zetten zich gezamenlijk in voor het behoud en beheer van landschapselementen in de Esmarke.  Deze stichting vond haar oorsprong na de aanleg van de N35, die het landschap versnipperde. In het kader van de toen ingestelde landinrichting kwam er ook ruimte voor natuurlijke elementen vrij, die de boeren graag zelf in beheer wilden houden. Door het vormen van een stichting werd dit mogelijk gemaakt. Destijds een unieke constructie in Nederland. We zien nu na 28 jaar nog steeds de mooie resultaten van de combinatie boeren en natuurbeheer. Stawel is betrokken geweest bij de oprichting van Stalesch en sluit jaarlijks aan als adviseur bij de velddag.

Vrijdag 13 oktober konden we de resulaten met eigen ogen zien. De jaarlijkse velddag is niet alleen een inspectieronde, maar ook educatief en heel gezellig! Tijdens de rondgang werd duidelijk hoe zorgvuldig het beheer door de lokale boeren heeft bijgedragen aan een zichtbare verbetering van de natuurkwaliteit en daarmee het leefgebied van de boomkikker. Dankzij een combinatie van boerenverstand en ecologische inzichten boekt de stichting goede resultaten. Tijdens de tocht werden diverse interessante plekken bezocht, zoals poelen met zoomvegetatie die een ideale leefomgeving vormen voor de boomkikker, en verschraalde stukken waar heide, zandblauwtje, muizenoor en hazenpootje gedijen.

Stalesch dient als een voorbeeld van effectieve samenwerking en doelgericht beheer, wat aantoont dat met de juiste inspanningen de natuurlijke pracht van de Esmarke behouden kan worden. Dit succes inspireert de stichting om blijvend te streven naar een gebalanceerde en duurzame toekomst voor de gemeenschap en het milieu in de Esmarke.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan