Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Nieuwe kansen voor agrarisch natuurbeheer in Midden Overijssel!

In november en december 2023 vindt de voorintekening plaats voor nieuwe beheercontracten agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor de periode 2024-2028. Boeren en andere eigenaren van landbouwgrond in Midden Overijssel met belangstelling voor het uitvoeren van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) kunnen zich hiervoor aanmelden bij Collectief Midden Overijssel.

Het doel van het ANLb is het realiseren van geschikte leefgebieden voor kwetsbare boerenlandsoorten. Binnen de leefgebieden ‘Open Grasland’ en ‘Dooradering’ is er ruimte voor nieuwe beheercontracten en er is budget voor de doelen Klimaat en Water. Informatie over het beheer en de doelen vindt u via https://collectiefmiddenoverijssel.nl/anlb/hoe-werkt-het-anlb/.

Collectief Midden Overijssel is een samenwerkingsverband van boeren die werken aan meer biodiversiteit, goede waterkwaliteit, een gezonde bodem en een afwisselend landschap. Het werkgebied omvat de gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Raalte, Olst-Wijhe, Deventer, Twenterand, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden, Almelo, Hof van Twente, Haaksbergen, Borne, Hengelo en Enschede.

 

Digitaal informatie-uur op 2 november a.s. om 20.00 uur

Heeft u belangstelling? Dan nodigen wij u uit om onze digitale informatiebijeenkomst bij te wonen op donderdagavond 2 november 2023 om 20.00 uur. Hierin informeren we u over het Collectief, haar werkwijze en wat er komt kijken bij het uitvoeren van agrarisch natuurbeheer. Aanmelden kan via info@collectiefmiddenoverijssel.nl of telefonisch op 06 34 49 75 74. Na aanmelding ontvangt u een digitale link om de bijeenkomst bij te wonen. Kunt u niet op deze datum? Meld u dan toch aan; u ontvangt een link waarmee u de bijeenkomst later kunt terugkijken.

 

Persoonlijk gesprek met voorintekening

Als u na de bijeenkomst interesse heeft voor het afsluiten van een ANLb-contract, kunt u een afspraak met ons maken voor een ‘voorintekengesprek’. Wij houden spreekuren in Heino, Hoge Hexel en Markelo op diverse data in november en december. Samen met u leggen wij dan vast op welke percelen u mee wilt doen en met welke pakketten en oppervlakte. Voor het inplannen van een afspraak kunt u contact opnemen (zie boven). Bij het inplannen verzoeken wij u om uw adres- en contactgegevens te vermelden en aan te geven op welk moment u een afspraak wilt inplannen.

 

Toekenning beheercontract

Het Collectief bekijkt na de voorintekening welke van alle opgegeven percelen het meest bijdragen aan een efficiënt en effectief agrarisch natuurbeheer en of alle wensen van alle deelnemers gehonoreerd kunnen worden. De voorintekening geeft dus nog geen garantie dat u daadwerkelijk een contract aangeboden krijgt. Begin 2024 is duidelijk of u in de periode 2024-2028 mee kunt doen met een beheercontract.

Collectief Midden Overijssel is in 2016 opgericht om uitvoering te geven aan het subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. CMO initieert het afsluiten van passende agrarische natuurbeheer contracten in de aangewezen gebieden. Hiermee helpt CMO om de doelen te realiseren die zijn vastgelegd in het Natuurbeheerplan van de Provincie Overijssel.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan