Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Een van de speerpunten van Stawel is het verbinden van stad en platteland. Dit is tegelijkertijd de reden waarom Stawel betrokken is bij het leiden van het debat over landbouw aanstaande zaterdag 18 november in Rijksmuseum Twenthe.

Op 18 november organiseert het Rijksmuseum Twenthe in samenwerking met Pakhuis Oost naar aanleiding van de publieksmanifestatie ‘Van wie is het (platte)land?’ een twee gesprek over de vraag ‘is kleinschalige biologische landbouw de toekomst?’. Sprekers zijn Thomas Oudman (bioloog en voedseljournalist) en zijn verre achterneef Freerk Oudman (melkveehouder).

Thomas Oudman is schrijver bij De Correspondent en auteur van het boek Uit de Shit waarin hij pleit voor een nieuw voedselsysteem met meer kleinschalige biologische landbouw om de relatie tussen het ecosysteem en landbouw te herstellen. Zijn voorstel, het dichtdraaien van de stikstofkraan door geen kunstmest en krachtvoer meer te gebruiken, minder vee maar meer boeren en zelf wat minder vlees gaan eten. Alleen zo zou de natuurschade kunnen worden hersteld, want ‘als je beseft dat je afhankelijk bent van die natuur, is het niet moeilijk er ook van te houden.’

Freerk Oudman is melkveehouder, heeft gestudeerd aan de Wageningen universiteit en deelt een over-opa met Thomas. Vanuit zijn praktische ervaring als boer ziet hij kleinschalige biologische landbouw niet als de oplossing maar juist het tegenovergestelde, namelijk alleen maar meer kaalslag onder de boeren. Ook voor het stikstofprobleem heeft Freerk een oplossing, niet de stikstofkraan dichtdoen maar juist vervangen door eigen gemaakte kunstmestvervanger gemaakt van rundveemest! ‘Dat zijn heel veel vliegen in één klap. Het bespaart ammoniakemissie vanuit de stal, bespaart aardgas bij de kunstmestproductie en het levert enorm veel gas op’.

Praktische informatie

Locatie: Gobelinzaal - Rijksmuseum Twenthe
Datum: Zaterdag 18 november 2023
Tijd: 14.00 uur
Toegang: Gratis toegankelijk (wel is een geldig toegangsbewijs tot het museum vereist)

Meer informatie, zie site van Rijksmuseum Twenthe 


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan