Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Terugblik op een inspirerende kennissessie Bodem en Water in Verenigingsgebouw Usselo!

Op maandagavond 18 maart kwamen boeren, buitenlui en de gemeente samen in Verenigingsgebouw Usselo voor een kennissessie over Bodem en Water. Het was een avond vol inspiratie en inzichten, waarbij het doel was om agrariërs te inspireren en tegelijkertijd te peilen waar hun behoeften liggen op het gebied van bodem en water.

Deze bijeenkomst is voortgekomen uit de Visie Landelijk Gebied, waarvoor een 'Brede Coalitie' is gevormd, bestaande uit Stawel, LTO, Landschap Overijssel en Landschapsfonds Enschede. Gezamenlijk hebben zij een plan van aanpak opgesteld, waarin onder andere het thema bodem en water centraal staat. Om dit onderwerp kracht bij te zetten, hebben we Aequator benaderd, wat resulteerde in een boeiende avond.

Het thema van de avond was: "Wat komt er op de boer en zijn bodem af?" We begonnen met een mini-college bodem en water, verzorgd door bodemdeskundige Everhard van Essen vanuit Aequator. Daarbij werden voorbeelden genoemd zoals veranderingen in neerslagpatronen en temperaturen die invloed hebben op gewasopbrengsten en bodemkwaliteit, maar ook veranderende regelgeving waar de boer mee te maken heeft, innovatieve landbouwtechnieken, waterbeheer en economische druk. Daarna deelde Jan Reimer, melkveehouder uit De Lutte, zijn praktijkervaring over hoe hij omgaat met maar liefst 15 bodemsoorten op zijn bedrijf. Zijn boodschap was helder: hoe meer je weet over de bodem, hoe zuiniger je ermee omgaat.

Na de pauze gingen we uiteen in kleinere groepen, waarbij we de behoeften van de boeren hebben opgehaald. Deze input wordt nu verzameld om een vervolgplan te maken, waarin we concreet aan de slag kunnen met de behoeften vanuit het gebied.

We kijken terug op een geslaagde avond vol waardevolle informatie en inspirerende gesprekken. Dank aan alle aanwezigen voor jullie bijdrage!

Wist je dat?

 • De stuwwal, waar Enschede op ligt, 30 meter aan hoogte verschil geeft
 • waardoor het water snel weg loopt en je veel stuwen moet plaatsen om het water vast te houden.
 • Grofweg 4 bodemsoorten in Enschede zijn
  • Enkeerdgrond: de essen
  • Veldpodzol
  • Keileem: is door de stuwwal op gestuwd dus niet geleidelijk verdeeld
  • Beekeerd
 • De gemiddelde jaarlijkse temperatuur stijgt
 • Extreme neerslag in korte periodes valt

Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan