Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Agrarische ondernemers uit Enschede opgelet! Vanaf 25 maart 2024 is het mogelijk om kruidenrijk grasland zaaigoed met korting te bestellen via www.1001ha.nl. Stichting Stawel, namens de Brede Coalitie Enschede, biedt u de mogelijkheid om te experimenteren met kruidenrijke grasmengsels tegen gereduceerde prijzen.

Voordelen

Waarom kruidenrijk grasland? Het antwoord is eenvoudig: het is goed voor de bodem, het klimaat en de biodiversiteit. Door de diversiteit aan bloeiende kruiden en grassen wordt de bodem verrijkt, ontstaat er meer bodemleven en krijgen insecten een leefomgeving, wat op zijn beurt weer goed is voor vogels. Kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen kunnen achterwege worden gelaten, en dat scheelt CO2 uitstoot. Elke hectare scheelt 500 kg kunstmest en 1000 kg CO2. En laten we niet vergeten dat een mengsel van grassen en kruiden ook gezonder is voor uw koeien.

Aanleiding

De aanschaf van het kruidenrijk grasland zaaigoed is duurder dan de aankoop van graszaad. Bovendien betekent het een andere manier van bemesten en maaien. Voor de boer best een grote stap. We vragen van alles van boeren, maar maken het niet makkelijk om te veranderen. Daarom sloegen LTO Nederland en Urgenda eind september 2020 de handen ineen om boeren te helpen op een hele laagdrempelige manier: een fikse korting op kruidenrijke grasmengsels zodat de prijs in de buurt komt van monocultuur graszaad. Gangbare melkveehouders krijgen €150 korting op een hectare aan zaaigoed voor productief kruidenrijk grasland, inclusief uitgebreide begeleiding.

Resultaten

Het succes van deze campagne is duidelijk zichtbaar. Landelijk is er al voor ruim 4500 hectare verkocht door 1500 unieke boeren. Uit enquêtes onder deelnemers blijkt dat driekwart van de boeren verder wil met kruidenrijk grasland, waarbij 97% aangeeft dat de melkproductie gelijk blijft of zelfs stijgt. Bovendien gebruiken zij gemiddeld 80% minder kunstmest en veel minder dierlijke mest.

Deze campagne draait niet alleen om de directe voordelen voor het milieu en uw bedrijf, maar ook om het leerproces voor u als melkveehouder. Door de mogelijkheid om maximaal 6 hectare per keer te bestellen, kunt u op een laagdrempelige manier experimenteren.

Om nog meer variatie en keuze te bieden, wordt er samengewerkt met zes zaadleveranciers voor diverse kruidenmengsels. Alle mengsels zijn gecertificeerd en bevatten minimaal 30% kruiden en vlinderbloemigen. Sinds augustus 2023 bieden we ook mengsels aan die boeren met de juiste begeleiding door bestaand grasland kunnen doorzaaien.

Als Stichting Stawel, namens de Brede Coalitie Enschede, zijn we verheugd om boeren in Enschede de mogelijkheid te bieden om te experimenteren met kruidenrijke grasmengsels. In maart begint het zaaiseizoen, en we hopen van harte dat u deze kans aangrijpt om samen met ons aan de slag te gaan.

 

De "Brede Coalitie" is een samenwerkingsverband tussen LTO, Landschap Overijssel, Landschapsfonds Enschede en Stawel. Samen trekken we op richting gemeente Enschede. Het doel is om het landelijk gebied te ondersteunen en hen zelf het initiatief te laten nemen in de transitie van de landbouw.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan