Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Afgelopen zaterdag hebben we een kennisochtend ‘Ontwikkelen van natuurlijk kruidenrijk grasland’ gehad. Niet te verwarren met productief kruidenrijk grasland, die boeren inzaaien voor een droogteresistenter gewas, vermindering van kunstmest en het bevorderen van diergezondheid. (Lees hier meer over productief kruidenrijk grasland) Deze kennisochtend ging over natuurlijk kruidenrijk grasland dat je kunt ontwikkelen door goed beheer (verschralen, ruige stalmest en nabeweiden) en, zeker zo belangrijk, een stukje intrinsieke motivatie.

De ochtend begon met een theoretisch gedeelte in de oude boerderij het Lammerinkswönner, waar Roelof Jan en Kristianne van Vlechtwerk vertelden over de verschillende stadia die je kunt herkennen bij het ontwikkelen van kruidenrijk grasland. Het was een open presentatie met ruimte voor discussie, zodat verschillende kanten van het onderwerp aandacht kregen.

Zo is er een stadium toegevoegd aan het rijtje; ‘gedegenereerd’.  Daarin kun je terecht komen na tientallen jaren verschralen door maaien en afvoeren. Er ontstaat dan een situatie waarin de chemische en biologische toestand in de bodem niet tot het aantal kruiden in je grasland leidt die je wenst. Dat kan dan weer op verschillende manieren worden hersteld, zoals maaien voor bloei, toepassen van ruige stalmest of bekalken.

Na de presentatie gingen we het veld in, om de kruidenrijke graslanden in het gebied te bekijken. Deze zijn in gebruik en beheer bij boerderij De Viermarken. We kregen uitleg over grassen en kruiden en wat het gewas dat je ziet vertelt over de bodem. Er werd ook geteld hoeveel kruiden en grassen er in een vak van 5 x 5 meter aanwezig waren.

Dat viel alleszins mee, we kwamen al snel op minimaal 15 verschillende soorten grassen en kruiden. Ook kwamen er vragen aan de orde zoals: wat vertelt ridderzuring over de bodemgesteldheid? Wat moet je doen als één soort erg overheerst? En hoe kun je beweiding inzetten om bloemrijke grasland te creëren?

Het was een interessante kennisochtend waar theorie en praktijk bij elkaar kwam. Het ontwikkelen van natuurlijk kruidenrijk grasland vraagt om vakmanschap en motivatie. En belangrijk; wat je ziet is belangrijker dan welke datum de kalender aangeeft. Zoals bij boeren vaak het geval is, je werkt met de natuur en bent afhankelijk van het weer.

bijeenkomst in oude boerderij

Deze kennisochtend is mede mogelijk gemaakt door de Brede Coalitie: een samenwerkingsverband tussen LTO, Landschap Overijssel, Landschapsfonds Enschede en Stawel. 


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan