Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Energie Coöperatie Buitengebied Enschede

Enschede wekt op stelt zich ten doel om het aandeel duurzame energie van het energieverbruik in Enschede omhoog brengen. Doelstelling is om in 2030 minimaal 12% duurzame energie in Enschede te produceren. Stawel is partner van Enschede wekt op en wil helpen om dit doel te realiseren. Stimuleren, motiveren en ondersteunen zijn daarin de sleuteltermen. Samen met partners in het buitengebied gaat Stawel komende tijd inventariseren wat burgers en ondernemers in het buitengebied hieraan bij kunnen/willen dragen. 

Om de gemeente hierin te ondersteunen is er op vrijdag 4 augustus is een belangrijke stap genomen als het gaat om de productie van meer duurzame energie in het buitengebied. Bij Hordijk en Hamer notarissen is de oprichtingsakte van Energie Coöperatie Buitengebied Enschede U.A gepasseerd. Oprichters en kersverse bestuursleden Niels van Elk en Johan van Dragt ondertekenden de akte waarmee de oprichting een feit werd.

Doel
De Energie Coöperatie Buitengebied Enschede heeft als doel een bijdrage te leveren aan de energietransitie en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling. In praktische zin ziet er dat als volgt uit;

De coöperatie doet dit voor;


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan