Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Gebiedsagenda Broekheurne

Gebiedsbijeenkomst met werksessies op 28 juni 2022

Publiceerdatum: 13 juni 2022

Beste inwoner(s) van Broekheurne,

We zijn toe aan de volgende stap in het gebiedsproces Broekheurne!

Tijdens de bijeenkomst van 12 april heb ik mij als gebiedsregisseur aan u voorgesteld. Wij hebben die avond met elkaar verkend wat er speelt in Broekheurne. In de weken daarna ben ik samen met omgevingsmanager Anne Dannenberg persoonlijk met u in gesprek gegaan. Een aantal van die gesprekken waren een-op-een en een aantal vonden plaats in kleine gezelschappen. Wij hebben in totaal ongeveer 75 inwoners van en betrokkenen bij het gebied besproken. Het ging over verleden, heden en toekomst. Tradities en nieuwe ontwikkelingen. In alle openheid zijn zorgen, ideeën en wensen over het gebied besproken. Hieruit sprak niet alleen een enorme betrokkenheid; de gesprekken hebben ook een goed beeld opgeleverd op basis waarvan we nu verder gaan.

Thema’s helpen om richting te geven
De opgehaalde informatie is geanalyseerd en opgenomen in een zestal thema’s. Deze geven richting aan landbouw, klimaat, energie, natuur, wonen, recreatie en landschap. Nu willen we samen met u de volgende stap zetten op weg naar de Gebiedsagenda Broekheurne.

In groepen nadenken over inhoud en vormgeven thema’s
We willen samen met u per thema doorpraten over de vertrekpunten, doelen, kansen en dillema’s. Dat doen we in groepen tijdens een actieve werksessie. Eerst toetsen we of u herkent wat in de gesprekken is opgehaald, wat eventueel mist of wat u anders ziet of wilt aanvullen. Daarna gaat het gesprek over hoe we per thema verder willen en hoe de thema’s elkaar kunnen versterken. Kortom: we gaan doorontwikkelen. Elke groep heeft een procesbegeleider, zodat we praktisch, actief en doelgericht aan de slag gaan.

Wij nodigen u van harte uit om aan deze werksessie deel te nemen:

Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Waar: Verenigingsgebouw: Haaksbergerstraat 821 7548 PB USSELO
Met wie: bewoners van Broekheurne & betrokken partijen
Vooraf aanmelden: Onderaan deze pagina

 

Opdracht vooraf
Als u naar de bijeenkomst komt, wilt u dan een foto of tekst over het gebied meenemen en daarbij kort aangeven waarom specifiek dit beeld of de vastgelegde plek voor u van waarde is. Hiermee willen we in woord en beeld karaktereigenschappen en kwaliteiten van Broekheurne in kaart brengen. Dank alvast.

Website
Op de broekheurne.stawel.nl kunt u de voortgang van het gebiedsproces volgen. U vindt hier een impressie van de bijeenkomst van 12 april, andere informatie en aanmeldformulieren voor de nieuwsbrief en bijeenkomsten.

We rekenen op u, want samen bepalen en maken we de toekomst van Broekheurne. We zien ernaar uit om u weer te ontmoeten.

Voor vragen kunt u terecht bij omgevingsmanager Anne Dannenberg, 06-39 60 77 79 of anne@kr8consultancy.nl.

Tot ziens en met vriendelijke groet,

Erik Back
Gebiedsregisseur

 

Verslaglegging gebiedsavond Broekheurne 

 

Aanmelden

Inschrijving gesloten
Blijf op de hoogte via ons Orgaan