Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Gebiedsagenda Broekheurne

Impressie gebiedsbijeenkomst 12 april 2022

Publiceerdatum: 13 juni 2022

Dinsdag 12 april 2022 | 20.00 uur

aanwezig: +/- 45 personen

Wat ging vooraf

Buurtkring Broekheurne, Stichting Stawel en gemeente Enschede hebben in 2021 een onafhankelijke verkenner, Gert Jan te Gronde, een verkenning uit te voeren in de Broekheurne. Zijn advies is om gebiedsgerichte aanpak te starten. Hierover is twee keer een gebiedsbijeenkomst gehouden. Conclusie is dat een gebiedsproces wordt gestart met de drie genoemde partijen als opdrachtgever. Het gebied krijgt een belangrijke rol bij het opstellen van de Gebiedsagenda Broekheurne. Gezocht is naar een onafhankelijke gebiedsregisseur om leiding te geven aan het gebiedsproces.

Aftrap gebiedsproces Broekheurne

Op dinsdagavond 12 april 2022 stelden buurtkring Broekheurne, Stichting Stawel en gemeente Enschede de nieuwe gebiedsregisseur, Erik Back, voor aan de inwoners van het buitengebied Broekheurne. Wethouder Jurgen van Houdt legt bij het gebied de uitdaging om een Gebiedsagenda op te stellen, waar de gemeente geen ‘nee’ tegen kan en wil zeggen. Dat moet dan wel een Gebiedsagenda zijn die past bij het gemeentelijke beleid: Visie landelijk gebied en Energievisie.

Koen Hobbelt van de buurtkring stelt Erik Back voor aan de bewoners van Broekheurne. Hij stelt dat Erik de eigenschappen, kennis en (agrarische) achtergrond heeft om samen met het gebied tot een goede Gebiedsagenda te komen.

De komende zes maanden doen de drie opdrachtgevers een stapje terug en is Erik Back leidend in het proces. Zij wensen hem succes met de totstandkoming van een gedragen gebiedsagenda.

Erik Back begint zijn verhaal met de fietstocht die hij maakte samen met Gerrit Meutstege van STAWEL en Gerbrand Naeff van de gemeente Enschede. Zo krijgt hij gevoel bij de omgeving, want “zonder gevoel geen gebiedsproces”, aldus Erik Back. “De opgaven zijn complex, dus dit moeten we samen doen”. Daarnaast stelt hij het kernteam voor, bestaande uit omgevingsmanager Anne Dannenberg en communicatieadviseur Heidi Otten. Ook vertelt hij over zijn bedrijfsactiviteiten en thuissituatie. Voor de opdracht is het van belang om vooruit te kijken naar (maatschappelijke) opgaven die op het gebied afkomen. Die opgaven gaan over landbouw, klimaat, energie, natuur, wonen, recreatie en landschap.

Proces

Aan de hand van een routekaart worden de drie fases in het proces toegelicht. De eerste fase bestaat uit de kennismaking (deze avond) en het voeren van individuele gesprekken en groepsgesprekken. Met grondeigenaren worden deze gesprekken gepland. Ook kunnen bewoners zelf contact opnemen om een afspraak voor een gesprek te plannen. Erik verzoekt alle bewoners om alvast na te denken over (gezamenlijke) belangen. Na een eerste inventarisatie van de uitkomsten van de gesprekken, worden groepen gevormd. Met deze groepen wordt inhoudelijk verder gesproken over ideeën en wensen voor het gebied.

In Fase 2 wordt een concept Gebiedsagenda gemaakt en deze wordt besproken met betrokkenen ter aanscherping. In Fase 3 wordt de definitieve gebiedsagenda afgerond en opgeleverd.

Het streven en de wens is om binnen een half jaar een gebiedsagenda te realiseren. Daarbij wordt wel aangegeven dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat.

Thema’s

De gebiedsagenda wordt integraal opgesteld. De verschillende thema’s krijgen een plek op de gebiedsagenda.

Deze avond gaat een aantal vragen over het energievraagstuk: de zonnepanelen. ‘Kunnen ze niet binnen de stad Enschede komen?’ ‘Wat als er geen match met TB Solar mogelijk is?’ Hierop wordt toegelicht dat de energieopgave van Enschede evenredig wordt verdeeld over de hele gemeente. Ook Broekheurne moet een deel bijdragen. Gelukkig is het net nog niet vol, zoals wel het geval is in Almelo. Erik Back vult aan dat dit nog slechts de energie-opgave tot 2030 is. Daarna zal nog meer duurzame opwek nodig zijn.

Op de vraag welke ruimte het gebied heeft om eigen keuzen te maken wordt toegelicht dat de gemeente beleid heeft en kaders stelt. Op de webpagina ‘Visie Landelijk Gebied’ van gemeente Enschede (https://www.enschede.nl/openbare-ruimte/beleid/visie-landelijk-gebied) vindt u het document ‘Bekijk de Visie Landelijk Gebied’, waarin kaders helder omschreven staan. Daarnaast hebben de opdrachtgevers aangegeven dat het resultaat en draagvlak telt. Erik Back heeft speelruimte om een bij het gebied passende aanpak te vinden.

Andere thema’s die genoemd zijn, zijn de 250 recreatiewoningen die misschien gebouwd worden net buiten het gebied, de slechte asfaltwegen, toerisme, de landbouwvisie, stikstof, afvaldumping, budget voor de opgaven. De genoemde thema’s zullen terugkomen in de gebiedsagenda.

Ten slotte

Erik Back eindigt met aan te geven dat verandering is spannend is. En dat soms positieve en soms ook negatieve ervaringen bij het proces horen. Maar het doel is om met elkaar te komen tot een gedragen gebiedsagenda die als basis dient voor een schoon en leefbaar Broekheurne. We gaan voor een resultaat waar zowel bewoners, omwonenden alsook toekomstige generaties blij mee zullen zijn.

Blijf op de hoogte via ons Orgaan