Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Gebiedsagenda Broekheurne

Gebiedsbijeenkomst 15 december 2022

Publiceerdatum: 14 november 2022

Op 15 december 2022 is een Gebiedsbijeenkomst gehouden in het Verenigingsgebouw in Usselo. Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezigen bijgepraat over de voortgang van de gebiedsontwikkeling. Er was weer een mooie vertegenwoordiging van het gebied aanwezig en aan de verschillende tafels werd intensief gediscussieerd over de thema’s. Hieronder de stukken die naar aanleiding van de informatieavonden besproken zijn met de deelnemers aan de Gebiedstafel en de Bestuurlijke Advies Commissie.

Presentatie Gebiedsavond 15 december

Presentatie eerste versie Gebiedsinrichting

Memo omvang Zonnepark

Speerpunten landbouw en natuur Gebiedsagenda Broekheurne

Speerpunten leefbaarheid Gebiedsagenda Broekheurne

Blijf op de hoogte via ons Orgaan