Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Gebiedsagenda Broekheurne

Gebiedsregisseur Broekheurne gestart per 1 maart 2022

Publiceerdatum: 3 maart 2022

Veehouder en consultant Erik Back is per 1 maart gestart als onafhankelijk gebiedsregisseur voor de gebiedsaanpak Broekheurne.

De buurtkring Broekheurne, Stawel en de gemeente Enschede hebben in 2021 een onafhankelijke verkenner gevraagd in het gebied Broekheurne te inventariseren wat in het gebied leeft  en wat de mogelijkheden en wenselijkheden zijn van een gebiedsaanpak in de Broekheurne. Op basis van een groot aantal gesprekken met mensen uit het gebied en betrokken organisaties heeft de verkenner verslag gedaan. Het rapport van de verkenner is op 6 oktober aan het gebied gepresenteerd. Erik Back neemt het stokje over van de Verkenner. Hij heeft de opdracht gekregen om in een periode van 6 maanden te komen tot een gebiedsagenda inclusief uitvoeringsprogramma.

De uitdaging voor de Broekheurne is alle uiteenlopende opgaven in het gebied, van natuur tot landbouw en water, van duurzame energie tot recreatie en landschap, in een compleet toekomstbeeld te brengen en maatregelen af te spreken die op draagvlak kunnen rekenen in het gebied.

Blijf op de hoogte via ons Orgaan