Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Gebiedsagenda Broekheurne

Verkennende inloopbijeenkomst windenergie donderdag 23 februari.

Publiceerdatum: 20 februari 2023

Hierbij nodigen we u graag uit voor de inloopbijeenkomst over windenergie voor inwoners van Broekheurne. Deze vindt plaats op 23 februari 2023 bij Captain Jack in Buurse tussen 16.00 – 21.00 uur. In het gebiedsproces Broekheurne is het onderwerp windenergie naar voren gekomen. Een aantal mensen is zeer bezorgd over windturbines, anderen zien kansen. De Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) heeft mij als onafhankelijke gebiedsregisseur gevraagd om neutraal in beeld te brengen hoe windenergie in de Broekheurne eruit kan zien, wat een windturbines betekent voor het landschap, voor de woonkwaliteit, maar ook wat de financiële opbrengsten voor het gebied kunnen zijn als een windmolen geheel lokaal wordt ontwikkeld.

Om meer inzicht te krijgen vindt op 23 februari een inloopbijeenkomst plaats. U kunt tussen 16.00 en 21.00 uur binnenlopen bij Captain Jack (Broekheurnerweg 27) om uw vragen te stellen en meer te weten te komen over de (on)mogelijke locaties, de vormgeving en inrichting, de mogelijke businesscases en participatie (financiële deelname). Windunie verzorgt samen met Enschede Energie de inhoud.

Zelf organiseer ik deze bijeenkomst zonder mening of standpunt over die inhoud. In opdracht van de BAC help ik op deze manier om objectief de voor- en nadelen van windenergie samen met u als inwoner van het gebied op een rij te krijgen. Met die informatie kunt u zich een onderbouwd beeld vormen over windenergie en dit terugkoppelen aan uw vertegenwoordigers in het gebiedsproces. Dan kan op basis van feiten als onderdeel van het gebiedsproces aan een conclusie worden gewerkt.

Loopt u 23 februari tussen 16.00 en 21.00 uur ook binnen bij Captain Jack om met ons in gesprek te gaan?

Hartelijke groet en tot de 23e!

Erik Back

Onafhankelijk gebiedsregisseur Broekheurne

Blijf op de hoogte via ons Orgaan