Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Gebiedsagenda Broekheurne

Excursie aan Future Farm op 15 oktober 2022

Publiceerdatum: 29 augustus 2022

Excursie Future Farm

Voor boeren kan de productie van biogas een mooie aanvulling zijn op hun inkomen en het draagt tegelijkertijd bij aan de reductie van stikstof. Maar hoe produceer je in praktijk biogas? Wat heb je ervoor nodig en wat levert het op? En hoe breng je als boer emissies van andere stoffen terug? Op 15 oktober hebben belangstellenden een bezoek gebracht aan Future Farm. Erik Back vertelde hierover en liet zien hoe het opwekken van biogas in de praktijk werkt. Zijn project vergde veel doorzettingsvermogen en je moet houden van uitdagingen. Maar nu staat er ook iets dat bijdraagt aan de circulariteit. En nog steeds worden vervolgstappen gedaan om kringlopen verder te sluiten. Bijvoorbeeld het telen van eendenkroos dat als eiwitvervanger kan worden gevoerd.

 

Future Farm 

Erik Back (‘Boer Back’) wil met zijn onderneming komen tot een zo circulair mogelijke bedrijfsvoering, waarbij zo veel mogelijk kringlopen op het bedrijf of in de omgeving worden gesloten. Tegelijkertijd probeert hij de emissies van schadelijke stoffen (ammoniak en methaan) zo veel mogelijk terug te brengen en wil hij bijdragen leveren aan natuur, landschap en biodiversiteit. Dit alles met een sluitend verdienmodel.

Vanuit de Future Farm ontwikkelt hij met hulp van engineers en onderzoekers nieuwe technieken of past bestaande technieken op een slimme manier, in nieuwe combinaties toe. Het unieke is dat dit in een levensechte bedrijfs-setting plaatsvindt, dus niet in een lab-context. Dit maakt dat collega-ondernemers eerder dan bij klassieke proefboerderijen vertrouwen krijgen om bepaalde succesvolle ‘modules’ ook op het eigen bedrijf toe te passen. Dit versnelt de duurzame transitie van de rundveehouderij.  https://future-farm.nl

 

Blijf op de hoogte via ons Orgaan