Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Gebiedsagenda Broekheurne

23 mei ’23 Concept Gebiedsagenda en Toelichting

Publiceerdatum: 23 mei 2023

De Gebiedsaanpak Broekheurne gaat richting het einde en dat is het aanbieden van een Gebiedsagenda. In de bijlage vindt u de eerste concept versie. Deze wordt besproken met de achterbannen en vervolgens met de “Gebiedstafel”. Daarna zal de Bestuurlijke Advies Commissie geïnformeerd worden over wat er besproken is aan de Gebiedstafel.
Concept Gebiedsagenda en Toelichting

Blijf op de hoogte via ons Orgaan