Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Gebiedsagenda Broekheurne

Bijeenkomsten met boeren en bewoners op 6 en 10 oktober

Publiceerdatum: 26 oktober 2022

In oktober zijn twee bijeenkomsten gehouden om uitleg te geven over de gebiedstafel en de bestuurlijke advies commissie (BAC).

Na een algemene uitleg over de stand van zaken is uitleg gegeven hoe de besluitvorming gaat lopen. De dagelijkse voortgang is belegd bij het Kernteam met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Aan de gebiedstafel wordt gewerkt aan de uitwerking van de agenda. Zij reageren op voorstellen of dragen suggesties voor.  De bestuurlijke advies commissie kijkt of de plannen die voorgedragen worden vanuit het Kernteam en de Gebiedstafel passen binnen de kaders en regelgeving en of belangen voldoende in beeld gekomen dan wel gediend worden. Het is uiteindelijk ook aan de BAC om een besluit te nemen/ knopen door te hakken.
Daarna komt de besluitvorming binnen de gemeente in beeld. Voorzien van een advies van de BAC zal uiteindelijk de gemeenteraad een besluit nemen over de Gebiedsagenda die is opgesteld met het gebied.

Blijf op de hoogte via ons Orgaan