Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie

 • Erfcoach
 • Vereniging Wageler Samen
 • Filewaandelen in Coronatied of in hoes blieven
 • Nieuwe zonnedaken aan de Veldgeuverweg
 • Werk in uitvoering Lonneker Molen

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Vereniging Wageler Samen opgericht

We zijn bijzonder blij dat we jullie kunnen meedelen dat de Vereniging Wageler Samen op 26 oktober jl. is opgericht. Dat is de aanhef van de eerste nieuwsbrief die begin november verscheen. De leden van de vereniging zijn;
 • Stichting Landgoed Het Wageler,
 • Stichting Boerderij “De Viermarken”,
 • Stichting Stawel Duurzame Plattelandsontwikkeling,
 • Zone.college,
 • IVN, afdeling Enschede,
 • Bijenvereniging, afdeling Enschede,
 • Parkcommissie Ledeboerpark.
Het bestuur van de vereniging stelt zich onder andere als doel het bevorderen van duurzame samenwerking van de leden in het belang van de kwaliteit van het werkgebied van de vereniging. Dat wil de vereniging bereiken door:
a.       het opstellen, formuleren van een activiteitenplan
b.       het coördineren, stimuleren en organiseren van activiteiten educatie en voorlichting.
c.       het ondersteunen en faciliteren van het duurzaamheids- en educatieprogramma.
d.       het afstemmen van georganiseerde activiteiten met de betrokken organisaties.
e.       het bevorderen van een goede relatie met de gebruikers van het gebied.

Wat er aan vooraf ging. In 2017 is er een samenwerkingsverband ontstaan rondom het Lammerinkswönner met een viertal partners: Zone.college (voorheen AOC-Oost), Stawel, De Viermarken en de gemeente Enschede. Doel van deze samenwerking is in eerste instantie het behouden van de huidige activiteiten van het bezoekerscentrum Lammerinkswönner, nu de gemeente zich teruggetrokken heeft. De uitgangspunten zijn vastgelegd in een zogenaamd “beslisdocument”.
In 2019 is in opdracht van de gemeente door bureau Eelerwoude een plan opgesteld voor langjarig landschapsbeheer; het “Bidbook Wageler Samen Sterker”.
Zowel bij het samenwerkingsverband Lammerinkswönner als bij “Wageler Samen Sterker” was de gemeente nauw betrokken. In 2019 is geconcludeerd dat beide projecten samen op zouden moeten trekken omdat het één niet los kon worden gezien van het ander. Doel van de samenvoeging van beide projecten was het realiseren van een onafhankelijke organisatie waarin alle belangen gebundeld kunnen worden.

Op 13 november 2019 is er een bijeenkomst geweest op initiatief van het samenwerkingsverband Lammerinkswönner waarbij de partijen die actief zijn in de projectgroep Wageler Samen Sterker ook waren uitgenodigd. Aanwezig waren De Viermarken, Zone.college, Stawel, IVN, Bijenvereniging Enschede, de parkcommissie Ledeboerpark en de stichting Landgoed het Wageler.
Er is gekozen voor een vereniging omdat de leden dan op gelijkwaardige basis inspraak kunnen hebben. Bij een vereniging is overigens geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid, dus de eigen organisatie loopt hier geen risico.
In 2020 is vooral tijd besteed aan het opstellen van statuten, overleg hierover met de verschillende besturen, overleg met de gemeente en uiteindelijk de oprichting van de vereniging. Vanwege het coronavirus was het best lastig voor een aantal verenigingen om hun achterban te raadplegen. Het resultaat is er nu; de verenging is opgericht! En nu wacht in 2021 een mooie uitdaging. Invulling geven aan de plannen!

Filewaandelen in Coronatied of in hoes blieven

Met ’t mooie weer van vedage kwam der ok ne bettere stemming. ’t Har der netuurlijk ok met te maken dat Trump der achterdaal keek en Biden tot ’n niejen presideant van Amerika is keuzen. Al dat geschreeuw en lawaai vuur dee tied is den Trump slim op ’n emmer vrören. “Mar ne katte in ‘t nauw maakt rare sprongen” zeit ze mangs en dan mö’j ofwochen wat he almoal oetspookt. ‘k Zag op de app a nieje wonningen vuur Trump vuurbiej kommen tot nen igloo an too, doar kan hee mooi luk ofkoelen. 

En Twente is noe ’t ondeugnste jeunken van de schole met al dee nieje besmettingen. Iej vroagt ’t oe of hoo ’t meugelijk is en dan wördt ’t Noaberschop neumd, “schei toch oet”, doar geleuf ik himmoal niks van, hier doo’w alns met de app, doar he’w dan zölfs 2 groepen van, want iej könt wal biej éne appgroep heuren, mar doar heurt dan aanderen wier nich biej. Joa, dat luustert hier heel nauw, iej möt der wal biej heuren. Hele grote gezinnen dee mekaa anstekt he’w hier rechtevoort toch ok a nich meer.

Mar woar hef oonzen börgermeister ’t virus dan oplopen? Völ leu van de gemeente wearkt toch ok in thoes en vergaderen doot ze rechtevoort digitaal. Gelukkig is hee noe wier good te passe en wat nen netten kearl dat hee oons almoal bod hef doan oaver ziene beveending.

’t Koomp voalgens miej duur al dee toeristen oet ’t Westen dee ’t schone Twente op hebt zoch. De campings, kroegen en hotels waren der good oaver te sprekken toen de gasten moggen kommen noa dee eerste intelligeante lock down van ofgelopen vuurjoar. En vedage leek ’t hier ok vekaansie, leu hebt almoal dezölfde gedachen had, “vot oet de stad, de netuur in en vitamine D opsnoeven”. Ik har de fietse metnömmen, at leu dan te dicht in de buurte kömmen, koon’k maken da’k vot kwam en dat kwam miej good van pas.

Zo te zeen mö’j in Twickel wean, file waandelen, twee an twee zo wied a’j kieken können.  Mangs ok meer as twee, dee zölt dan wal tot ’t zölfde gezin hebben heurd. De parkeerplaats doar was bomvol en ’t leek of der biej ‘t Hoogspel ne grote boerenbrulfte gangs was, zovöl auto’s stunden doar, mar doar leavert ‘t niks op. Doar möt ze dan ok mar ’n hek vuur zetten en könt de leu € 2,- betalen net as biej Twickel . Vriejwillegers in Deelden genog dee helpt. Nich allenig in Deelden, ok in ’t Nijreesbos, langs de Doorbraak tot in Eule an too was ’t éne waandelpertiej, zoonder CO-2 oetstoot en mondkäpkes vuur, dee lingt boetenof her en der langs de weg, al dan nich besmet met ‘t Corona.
Bunt wiej hier in Twente straabaante moatregel neudig? Ieleu mangt ’t zeggen.

Leida van ’n Danngoarn

Nieuwe zonnedaken aan de Veldgeuverweg

In Twekkelo start Enschede Energie met twee nieuwe projecten! Bij de Coöperatie kun je vanaf nu investeren in de zonnedaken bij Melkveebedrijf De Veldgeuver en Landbouwbedrijf Baake. Het gaat om 2 naburige boerderijen waar respectievelijk 601 panelen en 865 panelen op de daken worden gelegd. Realisatie is gepland in februari 2021. We verwachten per 1 maart aan het net aangesloten zijn. Vanaf dat moment wekken de twee zonnedaken gezamenlijk 489.000 kWh op jaarbasis op. Dat is ongeveer gelijk aan het stroomverbruik van zo’n 140 huishoudens.
Ook in deze projecten kun je investeren en zo profiteren van een aantrekkelijke rente van 5%.

Freddy Baake en Karin Schukkink zijn buren en beide agrariër met een familiebedrijf. Hij is varkenshouder en zij heeft melkvee. Beide hebben zich aangesloten bij Energiecoöperatie Buitengebied Enschede, na de fusie overgegaan in coöperatie Enschede Energie / ECBE.

Freddy: “Het idee speelt al wel langer, al wel een paar jaar. Maar die investering, daar liepen we tegen aan te hikken en dit past ons wel”. Samen met de coöperatie wordt een zonnedak gerealiseerd. De lokaal opgewekte energie wordt voor een groot gedeelte gebruikt voor de bedrijfsvoeringen van beide agrariërs.

Karin: “Het speelt heel erg, die discussie nu, van zon op land en windmolens. Ik vind wel, dat als je aan de ene kant nee zegt daartegen, je aan de andere kant wel moet meedenken wat kan er dan wel kan en wat wel een goede oplossing zou zijn.” Freddy: “We kunnen allemaal wel wijzen naar elkaar, maar je moet zelf ook wat doen. Ik heb een groot dak, leg het vol!” Karin: “Wij vinden het leuk om het echt lokaal te doen, zodat de stroom theoretisch gezien ook onder de weg doorgaat en bij de buurman terecht komt.”

Beide bedrijven zijn ambitieus op duurzaamheidsgebied en stapje voor stapje nemen ze duurzame maatregelen. Freddy heeft zich aangesloten het KDV (Keten Duurzaam Varkensvlees). Karin vertelt over de warmte terugwin-installatie op de melktank en een frequentieregelaar op de melkpomp, zodat die niet altijd vol gas draait, maar naar behoefte. Karin: “Zo proberen we er wel bij elke afweging, die we maken er bij stil te staan. Het moet een win-win zijn. En dan ben je gek als je het niet doet!”

Wilt u investeren in één van deze projecten? Klik dan hier! Op deze pagina vindt u het inschrijfformulier voor het reserveren van certificaten en extra investeringsdocumentatie over deze twee zonnedakprojecten.

Werk in uitvoering bij de Lonneker Molen

Wat is er de laatste weken hard gewerkt bij de Lonneker Molen en wat hebben we de laatste weken vaak gedacht……gaat dat wel weer goed komen’. Het is natuurlijk bekend dat wanneer je gaat renoveren/verbouwen/opknappen bij oude huizen en ook bij molens, je voor onverwachte tegenvallers komt te staan. Zo ging het af en toe ook bij de molen.

Gelukkig kunnen we nu al heel goed zien het verschil tussen eind augustus (een bouwterrein) en begin november (het begint er allemaal weer een beetje op een molen te lijken. Misschien hebt u het zelf met eigen ogen kunnen zien, zo niet dan geven de foto’s een goede weergave.

Gelukkig hebben we tijdens de hele renovatie gebruik kunnen maken van een prachtige loods aan de Vergertweg. Alle werkzaamheden van de winkel konden gewoon doorgaan en de bestellingen in de webwinkel werden afgehaald in de molenschuur.

Het is de vrijwilligers zelfs gelukt (met hulp van scholieren die hun maatschappelijke stage bij de molen doen) om in een recordtempo 8000 zakken pannenkoekmeel in te pakken; o.a. als een onderdeel van een kerstpakket voor werknemers van een grote zorginstelling in Twente.

Ondanks de renovatie en de corona proberen we alles zo goed mogelijk te laten verlopen. En als het meezit hebben we voor de Kerst weer een prachtige molen die weer vele jaren mee kan!


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan