Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie

  • Robersfondsmiddag
  • Proef het Platteland
  • Zeen en zeen wörden
  • Brede Coalitie
  • Najaarsinzaai meerjarige akkerranden
  • Subsidie zonne-energie op bedrijfsdaken
  • Landbouwcongres Zuidoost Twente
  • Aan de slag met vezelgewassen in Twente

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie Overijssel en gemeente Enschede maken de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Robersfondsmiddag

Op 21 oktober a.s. is weer de jaarlijkse gezellige middag voor leden en oud-leden van Landbouwcoöperaties van 65 jaar en ouder. Deze middag wordt  aangeboden door het J.H.W. Robersfonds.

De FliereFluiters uit Haaksbergen zorgen voor zang en gezelligheid. Ook wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Om 13.30 uur staat de koffie klaar in het Verenigingsgebouw in Usselo. Het programma begint om 14.00 uur.

Het organiserend team is uitgebreid! U kunt zich opgeven voor 16 oktober a.s. bij;

Gerrie Meijer                   06-13198914
Jeannine Nijhuis              06-21966804
Jeannette Denneboom     06-13590209
Hermieke Voogd              06-22537056
Wilma Hobbelt                 06-57069907

Bellen, appen of gewoon aanspreken, alles is mogelijk. Samen maken we er een gezellige middag van. (Niet iedereen leest het Orgaan, dus zeg het voort!)

Proef het Platteland

In het kader van de Dutch Food Week organiseren streekproducenten zaterdag 14 oktober van 10 tot 14 uur een gezamenlijke proeverij op 8 verschillende locaties. Dit initiatief wordt ondersteund door Stawel, stichting voor duurzame plattelandsontwikkeling. Samen streven we naar een leefbaar en vitaal platteland. In het buitengebied van Enschede zijn tal van heerlijke streekproducten te vinden, en die willen we niet alleen proeven, maar ook de mensen erachter en het bijzondere productieproces ontdekken.

Mis het niet en kom de streek van Enschede proeven tijdens 'Proef het platteland!'

Meer info over deelnemende streekproducenten klik hier

flyer proef het platteland

Zeen en zeen wörden

Vedaag was ’t letsten dag van de Military in Bokel en zo heanigan keert de rös doar in et doarp wierum. Der bunt nog ’n antal late gasten in ’t Strodoarp en biej de Buren, dee hebt et der nog nich an too um noar hoes hen te goan.
Wekken van tevuurten kö’j et a vernemmen, der is meer onrös in ’t doarp as aans en leu vroagt mekaa of ze kaarten vuur de Military hebt. Oaveral zee’j de hekke a stoan en her en der ’n groot wegwiesbröd. Völ leu vroagt an de baas of ze ne ekstra dag vriej könt kriegen. Mar aanderen dee’j doar treft bunt eagen baas en meant dat zoonder eur de Military nich duur kan goan.

De echte peerdeleefhebbers bunt der netuurlijk doonderdaagns a, peerde kieken en kuren. Dan is et ok nog redelijk röstig doar en kö’j ok ’t parcours bekieken. Vriejdaagns begeent de dressuur en doar tref iej dan a meer volk an, ok meest peerdeleefhebbers en leu dee zölf ok joarenlaank hebt huusd met ’t peerdevolk. Oonderwiel leaft heel Bokel met, in de dage van de Military is et der drokker as ooit en a’j good luustert ko’j verschillende talen heuren, tot Twents an too.

Mar dan is ’t zoaterdag, de drokte neamp too en a biejtieds goa’j eers noar de Rotbek um ’n auto kwiet te wörden. Dan veurt de pendelbussen hen en wier um stöadig leu op te halen en noar et terrein te brengen, mooi dat et zo kan. Mar dat neamt nich vot dat der heel völ leu kunnighead in Bokel hebt en at ze dan noar de Military wilt, könt ze mooi ’n auto biej de kunnighead vuur de duur parkeren. Joa, dan is ’t nog wa ’n moal vol in Bokel. Gelukkig is et mar 1 moal in ’t joar da’j met gevoar vuur oen eagen leaven de Bokelse stroat oaver möt stekken.

Op de Military zölf is heel wat te zeen en te beleaven, mangs kö’j tusken al dat volk ok nog ’n peerd zeen. Doar goa’j der toch vuur hen of goa’j der hen um oene kameröa te treffen dee’j ne wekke leedn nog sprökken hebt? Mooi da’j der wes bunt in oene favoriete teante of op dat éne terras woara’j nog net ne stea in ’n heukske konnen veenden um oe daal te pleern, meu van al ’t geslep. En met dat mooie weer van n zoaterdag smaakt oe ‘t biertje of gleaske wien heel lekker.

Benaamd a’j dan ok nog dee leu treft woara’j vergangen joar kunnig met bunt wörden. En dan geet ’t wier: “he’j den of den ok zeen, dee zollen ok kommen” Regtervoort zee’j meender vrouwleu met heudjes op ’n kop, mar woarum ze dan toch op hoge hakken roond stroompelt, is nich te begriepen. En dee witte schoon könt ze ok better in thoes loaten, mar et oog wil ok wat. Mar iej wilt zeen wörden en dan wil iej der toch ok good oetzeen, of nich dan!
En token joar … dan zee’w et wa wier!

Leida van’n Danngoarn

Brede Coalitie; vraag je voucher aan!

Klaar om je agrarische bedrijf te verduurzamen, verbinden of verbreden? Maak gebruik van onze € 1000,- bedrijfsvoucher! Daarmee kun je een bedrijfsplan laten opstellen dat behulpzaam is voor de vraagstukken waar je als bedrijf tegenaan loopt.

In de vorige nieuwsbrief zijn we ingegaan op de Brede Coalitie. Deze is ontstaan in samenspraak met Gemeente Enschede. Er is een stuurgroep gevormd van 4 personen bestaande uit een vertegenwoordiger van STAWEL, LTO, Landschap Overijssel en Landschapsfonds Enschede. Gemeente Enschede heeft de stuurgroep budget toegekend en zo de opdracht verleend aan de stuurgroep om met behulp van het Plan van Aanpak, Enschedese boeren zo praktisch mogelijk te helpen en te adviseren voor het verduurzamen, verbreden en verbinden van de landbouw.

Dit kunnen we doen door middel van het vouchersysteem en het organiseren kennissessies. We bieden vouchers aan van € 1000,- per agrarisch bedrijf, bijvoorbeeld voor het maken van een bedrijfsontwikkelplan, zodat de boer in zijn kracht wordt gezet om op eigen manier invulling te geven aan de toekomstige uitdagingen.

Dinsdagavond 14 november organiseren we een bijeenkomst om aan onze boeren uit te leggen wat je met de bedrijfsvouchers vanuit de Brede Coalitie kunt doen. Heb je ondertussen al een idee wat je met de bedrijfsvoucher wilt, dan horen wij dit graag. Inspiratie voor onderwerpen kun je vinden in het plan van aanpak, maar als je andere ideeën hebt, die ook voldoen aan de 3 V’s, laat het ons weten. Dit kan variëren van het verduurzamen van jullie bedrijfsprocessen tot het vinden van nieuwe manieren om te verbinden met de stad of het verbreden van jullie aanbod. Klik hier om het hele plan van aanpak in te zien.

Een voorbeeld van wat er mogelijk is vanuit deze aanpak, is het opstellen van een toekomstbestendig bedrijfsplan. Door alle onzekerheden in de politiek, kunnen wij ons voorstellen dat je als boer behoefte hebt aan een stip op de horizon. Hierdoor kun je makkelijker en betere keuzes maken, wat bij jouw als ondernemer en bij je omgeving past. Wanneer je als individuele agrariër hiermee aan de slag wil, stellen we dus een voucher van € 1000,- euro per bedrijf beschikbaar. In combinatie met de mogelijkheden die de provincie Overijssel aanbiedt, kan dat betekenen dat de ondernemer zonder kosten een plan kan laten opstellen.

Heb je vragen of suggesties over de Brede Coalitie of wil je aan de slag met een voucher? Laat het ons het ons weten: fraukje.roeleveld@stawel.nl of 06-28439956.

Najaarsinzaai meerjarige akkerranden

Op 10 verschillende locaties in het buitengebied van Enschede zaait loonbedrijf Roossink deze week een meerjarig bloemenmengsel met voornamelijk nectarplanten in. Dit najaarsinzaai experiment is bedoeld om problemen rondom onkruid en droogte te voorkomen. De akkerrand gaat als kleine kiemplantjes het winter in en zal vroeg in het voorjaar beginnen te bloeien, dit sluit aan bij de periode waar dieren op zoek zijn naar nestgelegenheid. Het bloemenmengsel is inheems en bestaat voornamelijk uit nectarplanten, wat niet alleen goed is voor insecten, maar ook schuil- en foerageermogelijkheden biedt voor wilde dieren. Het voordeel van een meerjarige akkerrand is dat je het slechts één keer hoeft te zaaien en het elk jaar weer in bloei komt. Houd er rekening mee dat een meerjarige akkerrand minder kleurrijk is dan een eenjarige variant, maar het biedt het hele jaar door een leefgebied voor dieren.

In het kader van het stimuleren van de biodiversiteit is het belangrijk om te variëren. Daarom gaan we naast najaarsinzaai ook in het voorjaar weer akkerranden inzaaien met een eenjarig mengsel. Voordeel van een eenjarig mengsel is dat je ermee kan rouleren en het beter aansluit op het bouwplan van je perceel. Wil je van het voorjaar weer mee doen met voorjaarsinzaai van akkerranden mail dan naar fraukje.roeleveld@stawel.nl

Subsidie zonne-energie op bedrijfsdaken

Als eigenaar of huurder van een dak dat onderdeel is van een gebouw dat in Overijssel ligt kun je subsidie aanvragen voor zonne-energie op bedrijfsdaken. Voor de volgende activiteiten:

  • Activiteit A: Het aanpassen van een dak onder de voorwaarde dat er zonnepanelen op het dak worden geïnstalleerd.
  • Activiteit B: De aanschaf en installatie van lichtgewicht zonnepanelen op een dak, dat constructief onvoldoende draagkracht heeft voor de installatie van standaard zonnepanelen.

Voor het beschikbare budget, voorwaarden en manier van aanvragen klik op deze link.

Landbouwcongres Zuidoost Twente

De Reggehof in Goor was afgelopen vrijdag het decor voor de Landbouwbijeenkomst Zuid-Oost Twente. Gemeente Enschede, Borne, Hengelo, Haaksebergen en Hof van Twente hadden daarvoor de handen ineengeslagen om samen met inwoners en ondernemers in het buitengebied te praten over alle ontwikkelingen die er op dit moment spelen. 

Na een gezamenlijke aftrap waren er verschillende kennissessies, zoals mestverwerking, vergunningverlening en omgevingswet, teeltplannen en gewasdiversificatie en toekomstgerichte erven. Over dit laatste onderwerp verzorgde Gerrit samen met collega erfcoaches een kennissessie over doorontwikkeling van je erf. Onderwerpen als duurzame energie, landbouw en natuur, ondermijning en sociale vraagstukken kwamen ruimschoots aan de orde en natuurlijk was er volop gelegenheid om over treffende praktijkvoorbeelden met elkaar het gesprek aan te gaan. Een aantal ondernemers gaf aan graag een vervolggesprek te willen. Benieuwd wat een erfcoach voor jou kan betekenen? Gerrit vertelt het je graag!

Uitnodiging: Aan de slag met vezelgewassen in Twente

Wil je meer weten over de mogelijkheden van vezelgewassen in de agrarische sector? Kom dan naar de kennisbijeenkomst vanuit de Twentse Bouwboeren op 23 oktober van 19.30 tot 21.00 uur bij Kalkwijck Distillers in Vroomshoop.

We bespreken onderwerpen als de toepassing van vezelgewassen in de bouw, geschikte gewassen voor verschillende gronden, en de impact op bodem, biodiversiteit en watergebruik. Ook hoor je van agrariërs die met vezelgewassen aan de slag gaan.
Wil je erbij zijn? Meer informatie en aanmeldlink voor de kennissessie op 23 oktober klik hier.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan