Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie

  • Uitnodiging kennisbijeenkomst Landbouw
  • Molenverkiezing
  • Robersfondsmiddag
  • Terugblik rondleiding boerderij
  • Zoargen oaver oonze zoarg
  • Uitnodiging plantaardige eiwitten

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie Overijssel en gemeente Enschede maken de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Uitnodiging kennisbijeenkomst Landbouw

Wethouder Niels van den Berg nodigt alle boeren in gemeente Enschede uit voor een bijeenkomst Landbouw op 6 oktober. Hij schrijft:

Wij hebben een prachtige gemeente en daar mogen we met zijn allen trots op zijn. Die gemeente vormen we samen, en u als boer hebt daarbij een essentieel aandeel. Denk alleen al aan voedselproductie, landschapsbeheer en – onderhoud, beleving van het groen en water en het werken aan de bodemkwaliteit.

Ons landelijk gebied is meer dan ooit in beweging. Het Rijk en de provincie werken aan het Nationaal- en Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De gemeenten Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo en Hof van Twente hebben hun krachten gebundeld onder de noemer “Zuidoost Twente”. Gezamenlijk voeren wij het gesprek met de provincie en alle andere organisaties in het gebied en willen we samen met u werken aan ons perspectief, met ruimte voor landbouw, natuur, water en mensen. Mooi en waardevol om daar met onze buurgemeenten aan te bouwen op een manier die past bij onze omgeving. Het is ook een complexe puzzel. Die leggen we samen met onze inwoners en ondernemers.

Daarom ben ik blij dat ik u mag uitnodigen voor de Bijeenkomst Landbouw van 6 oktober 2023. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis opdoen en uw kennis en mening met ons delen. Na een gezamenlijke start zijn er informatieve sessies. De middag wordt afgesloten met een kennismarkt, waar ruimte is voor ontmoeting en netwerken. U vindt de uitnodiging in de bijlage. Ik hoop van harte dat u zich aanmeldt.

Bekijk hier de uitnodiging en meld u aan.

Molenverkiezing

De Lonnekermolen wil en gaat de hoofdprijs van de Vriendenloterij Molenprijs 2023 winnen. Dat kan alleen met uw/jouw hulp.

De Lonnekermolen is één van de vier genomineerde molens voor de Vriendenloterij Molenprijs 2023. Door het winnen van de hoofdprijs kan een educatiecentrum worden gerealiseerd waar schoolkinderen op een leuke en leerzame manier het project ‘van akker tot bakker’ kunnen beleven. Daarvoor is het wel nodig dat heel Twente en ver daarbuiten gaat stemmen op de Lonneker Molen.
Dat kan via www.molenprijs.nl/lonneker van 7 september tot en met 1 oktober of via onderstaande QR code.

De beltmolen in Lonneker uit 1851 is oud, maar door de inzet van circa 100 vrijwilligers nog steeds springlevend.
Het educatieteam en de molenaars laten de kinderen alles zien en beleven wat te maken heeft met de werking van de molen en het malen van het meel.
Rondom de molen is ruimte genoeg, maar binnen is dat heel anders.
Bezoekende schoolklassen worden op uitklapbankjes in de molenschuur gezet om de mooie film over de molen te zien en het verhaal van de molengids te horen. De ruimte is daar eigenlijk niet voor geschikt omdat dit ook de ‘werkplaats’ is van de molenaar en de ‘klus-vrijwilligers’  en niet zo veilig is tussen het gereedschap. Bovendien is het er in de winter veel te koud om kinderen te ontvangen.

De Stichting heeft daarom een prachtig plan gemaakt voor een nieuwe educatie- en belevingsruimte naast de molenschuur, met een mooi uitzicht op de molen en met voldoende faciliteiten.

Door het winnen van de Vriendenloterij Molenprijs 2023 kan er een begin gemaakt worden met de bouw. Om de hoofdprijs van € 100.000,= te winnen moet de Lonnekermolen de meeste stemmen halen. Daarom moet iedereen die de Lonnekermolen een warm hart toedraagt stemmen tussen 7 september en 1 oktober.
Dat kan via www.molenprijs.nl/lonneker of via de onderstaande QR code.
Na het stemmen krijgt u een e-mail toegestuurd die u moet bevestigen, anders telt de stem niet en dat zou jammer zijn.
De Stichting hoopt en verwacht dat heel veel mensen gaan stemmen zodat we het verhaal van de molen en het graan kunnen blijven doorvertellen.

Tenslotte heeft de jeugd de toekomst!

Robersfondsmiddag

Op 21 oktober a.s. is weer de jaarlijkse gezellige middag voor leden en oud-leden van Landbouwcoöperaties van 65 jaar en ouder. Deze middag wordt  aangeboden door het J.H.W. Robersfonds.

De FliereFluiters uit Haaksbergen zorgen voor zang en gezelligheid. Ook wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Om 13.30 uur staat de koffie klaar in het Verenigingsgebouw in Usselo. Het programma begint om 14.00 uur.

Het organiserend team is uitgebreid! U kunt zich opgeven voor 16 oktober a.s. bij;

Gerrie Meijer                   06-13198914
Jeannine Nijhuis              06-21966804
Jeannette Denneboom     06-13590209
Hermieke Voogd              06-22537056
Wilma Hobbelt                 06-57069907

Bellen, appen of gewoon aanspreken, alles is mogelijk. Samen maken we er een gezellige middag van. (Niet iedereen leest het Orgaan, dus zeg het voort!)

Terugblik rondleidingen boerderij 2023

De rondleidingen op melkveebedrijven rondom Enschede zitten er weer op voor dit jaar. Jammer genoeg vielen de bezoekersaantallen dit jaar wat tegen.

We mochten dit jaar in 6 weken totaal 307 bezoekers ontvangen, verdeeld over 6 bedrijven. (Helaas waren er ook 7 dagen waarop er niemand kwam)

Hartelijke groet, Jenny/Dianne, Bendine, Ans/Karin, Bertine, Wilma en Hermieke

Zoargen oaver oonze zoarg

Hoo geet’t oeleu a’j ne wekke der tuskenoet bunt wes en vekaansie hebt had?
Kö’j ’n droad dreks wier oppakken of loop ieleu net as ik ’n aandern morn roond as ne kip zoonder kop? ’k Möt wa zeggen, ’t is röstig zoonder dee aandere 46 vekaansiegangers um oe hen, mar ok doar wen iej wa wier an.

’k Besleut um net as aans oetgebreid met koffie te beginnen, gewoon an de kökkentoafel. Met ’n Baans derbiej bu’j geliek wier op de heugte wat der de letste dage is gebuurd. En dan wör ik naa niejplichtig a’k leas: “Zorgbestuurders moeten boeten voor wanbeheer”. Dan geet ’t oaver De Rozenhof oet Old’nzel, ’t hef nen oarigen naam en kleenkt wa good en vertrouwd, ’t bunt leu oet Twente.
Mar wat kö’j oe vergissen, ok zee hebt der ’n potje van maakt. Moder met zön en dochter harren nich zovöl op met de zoarg vuur de leu en harren leu in deenst zoonder de juuste diploma’s en konnen bezunigen duur ze meender geald in’ toeten te doon. Mangs kregen de leu hemoal gin zoarg of völ te weinig. Mar et dreetal veun dat al dee luxe eur tooköm. Zee nammen et der good van, lekker oet etten noar dree Michelin-sterren restaurants, vekaansie vieren op ’n luxe cruiseschip en nich te vergetten de dure exclusieve vleegvekaansies o.a. noar Dubai. Et is te gek um los te lopen en doar kaan’k miej heel hellig oaver maken. Et is ok nich de eerste moal dat z.g. zoargbureau’s misbroek maakt van de macht dee zee hebt. Nog nich zo lang leden was der ne directeur van’ zoargbureau dee de ceanten noar de gokkaste brach. Dat alns geet ten koste van leu dee zoarg tookump mar nich kriegt. Leu möt felijk völ eerder an’ kettel houwen, mar hebt doar de mood nich vuur, mar wet ok nich woara’j met oene klachen möt wean.
Heel good dat dit dreetal noe möt boeten en zoargverzekeraars eure ceanten wierum weelt hebben. ’t Is toch ok te gek um los te lopen dat ze zo onmeundig hebt können graaien oet den groten hoop met inkomsten, dat lög der nich um.

Der zol ok meer toozich op zukke instellingen mötten wean, dat is dan wier ne schiere taak vuur oonze (nieje) regering. Dee möt zich nich allenig richen op et beschearmn van nog meer deers en plaanten en kromme regeltjes vuur boeren.

Et is noe de heugste tied dat boeren en leu dee zoarg neudig hebt better beschearmnd wördt duur oonze regering!

Leida van’n Danngoarn

Uitnodiging plantaardige eiwitten

Deze uitnodiging kregen we via ons netwerk doorgestuurd. Het leek ons een mooie kans voor belangstellenden uit Enschede om hierbij aan te sluiten.


Graag nodigen we jullie uit voor het event “plantaardige eiwitten; het eerlijke verhaal” op donderdag 28 september 2023 bij The Green East in Raalte.

Ken je ondernemers; primaire voedselproducenten, verwerkers of netwerkpartners voor wie dit event relevant is? Stuur deze mail gerust door!

Plantaardige Eiwitten | Het eerlijke verhaal
“Niet alleen is de agri- en foodsector een belangrijke sector in de Regio, het is ook een van de negen topsectoren waar Nederland wereldwijd in uitblinkt. En zoals in elke sector, staan ook deze ondernemers voor grote uitdagingen. Van het opschalen van de voedselproductie tot voedselverspilling in de keten en de eiwittransitie. Genoeg uitdagingen om mee aan de slag te gaan! Tijdens het evenement ‘Plantaardige eiwitten: het eerlijke verhaal’ op donderdag 28 september 2023 focussen we op de eiwittransitie. Laat je inspireren en leer van praktijkvoorbeelden uit de keten over het produceren of verwerken van plantaardige eiwitten, de noodzaak van de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten en breid jouw netwerk uit”.

Programma:

Het event duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Als je interesse hebt, meld je dan aan door te mail naar fraukje.roeleveld@stawel.nl  zodat we kunnen regelen om te carpoolen.

Plantaardige Eiwitten | Het eerlijke verhaal
Datum:         donderdag 28 september 2023
Tijdstip:        14.00 – 17.00 uur
Kosten:         gratis
Locatie:        The Green East, Drosteweg 8, 8101 NB Raalte

Vrouwen van Nu

Logo Vrouwen van nu Vrouwen van Nu publiceren vanaf nu niet meer in Ons Orgaan, omdat ze hun eigen nieuwsbrief beginnen.

Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan