Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Coronavirus
  • En toen was 't gebuurd met oonze dagelijkse dinge
  • Het Boerderijfonds open voor aanvragen
  • Landschapsfonds zoekt (nieuwe) beheerders
  • Stroom afnemen bij postcoderoosproject Het Mors
  • De Lonneker Molen

Coronavirus

Het zijn bijzondere tijden! Het coronavirus heeft ons aardig in de greep. Dat betekent veel voor het dagelijks leven. We werken thuis, hebben zo min mogelijk externe contacten en houden afstand zoals voorgeschreven. Natuurlijk brengt dit veel onzekerheid met zich mee. Enerzijds zijn er de zorgen over hoe het gaat met ons werk, ons bedrijf en anderzijds de zorgen om onze gezondheid en die van familie, vrienden en bekenden. En dat gaat ons allemaal niet in de koude kleren zitten. Al met al staat ons dagelijks leven behoorlijk op de kop. In ieder geval tot 28 april en het is nog ongewis hoe het daarna gaat.

Inmiddels heeft de rijksoverheid besluiten genomen waardoor noodmaatregelen beschikbaar komen. Dat allemaal om de schade aan de economie te beperken. Maar toch, ga er maar aan staan. Als je zorgen hebt om je bedrijf of je baan, de kinderen thuis zijn en extra aandacht vragen, je toch naar je werk gaat omdat jij één van die mensen bent die een cruciaal beroep hebben, dan kan enige vorm van ondersteuning zeer welkom zijn.

Ook in deze lastige tijd staat het denken over de toekomst niet stil. Keuzes op bedrijfsniveau, maar ook op particuliere erven zullen juist nu misschien meer aandacht krijgen. Maar misschien zijn er ook wel zorgen op persoonlijk of financieel vlak waardoor iemand in de knel komt. Ook daarvoor kunt u de hulp inschakelen van de ervencoach. Schroom ook dan niet om te bellen zodat gekeken kan worden naar de beste oplossing of in overleg doorverwezen kan worden naar specialisten.

Stawel wil juist in deze moeilijke tijden een luisterend oor bieden en er zijn voor de mensen in het buitengebied. Onze consulent Gerrit Meutstege is als ervencoach al weer bijna een jaar bezig om die onafhankelijke steun te bieden aan erfeigenaren in het buitengebied.

De provincie Overijssel heeft het in afstemming met de gemeente Enschede mogelijk gemaakt dat deze ondersteuning u gratis kan worden aangeboden. Doordat het team van ervencoaches nauw samenwerkt is er veel kennis aanwezig en die kan via Gerrit beschikbaar komen voor u.

Kijk voor meer informatie ook even op www.ervencoaches.nl. Bellen kan met 06-51372588 of een mail naar info@stawel.nl. Uiteraard is uw privacy gewaarborgd!

En toen was 't gebuurd met oonze dagelijkse dinge

’t Coronavirus hef oons in de macht en dat zal ok nog wal ’n zetje doeren. A’w kiekt noar aandere laanden is der her en der nog wal luk verschil in anpak en hier in Hollaand zit wiej der oongeveer miln tusken in.

Ineens was ’t gebuurd, grote evenemeanten wörden oflast net noe wiej hier in Hollaand wollen gedeanken da’w 75 joar leden de bevrijding hebt vierd. Grote groepen vriejwillegers bunt doar al moandenlaank met gangs west. Mar ok musea en bioscopen  gungen dicht en de beentjes van Sint Hildegard stunden stil. Her en der wörden greanzen dicht doan en mossen vekaansiegangers maken dat ze wier in hoes kwamen. Met ’n betje geluk konnen ze nog net ’n lesten trein of vleegmesjien halen. Mar noe stoat al dee vleegmesjienen wearkloos an de groond, ’t Hef één vuurdeel, de loch is noe heel wat schoner noe dee CO2-oetstoot van de vleegmesjienen is stopt. Noe könt de boeren röstig euren gaank goan en ’t laand umbouwen en ’t lik of ’n stikstofcrisis in ’n doofpot is stopt.

Tweedoezendtwintig is ’t joar van hele grote veraaderingen en anpassingen. Völ leu mossen vanoet eur hoes an ’t weark en ok de keender konnen nich meer noar schole hen en kregen ’t hoesweark digitaal anböden. Eindexamens zollen dreks noa de meivekaansie beginnen. Op de meeste schole  waren de vuurbereidingen al tröffen vuur dee joarlijkse wekken van stress. Doar wörden joa ok ’t hele joar noar too wearkt. Toen deu minister Slob bod dat ok ’t CE dit joar zol vervallen.

Noe kwam de stress biej de zoarg terechte, vuural biej de zekenhuze oaver ’t antal bedden op ic ofdelingen. Nee, wiej hebt ’t hier nich zo good vuur mekaar as in de Pruus, doar hebt ze meer bedden en meender zeken preceantsgewies. Mar wiej könt wal merakels greuts wean op alle leu dee in ’n zekenhoes en in de verzoarging wearkt, alle lof en applaus dat ze kregen was dik verdeend.

En doar zit iej dan as zeumtig plusser, ineens kriej wier tied vuur oezölf en alle achterstallige weark in thoes of in ‘n hof. Wiej majt de duur nich meer oet wördt oons anzeg en bosschoppen doon allenig ’s morns vuur 8 uur. Wel dat bedach hef hef der gin weet van dat de meeste oale leu nich meer um zeumn uur nöast ’t berre stoat. Mar wiej könt oons good anpassen en bunt noe net as oonze jeugd drok met ’t hen en wier sturen van appjes en ‘kieke bellen noar mekaar’!
Leu waart oe vuur ’t Coronavirus en mood hoolden!

Leida van ’n Danngoarn

Het Boerderijenfonds open voor aanvragen

Vanaf heden kunnen eigenaren van agrarisch erfgoed een aanvraag indienen bij het Boerderijenfonds. Op www.boerderijenfonds.nl kunt u lezen waar u aan moet voldoen om een aanvraag in te kunnen dienen.

Het Boerderijenfonds is een stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie, van agrarisch erfgoed. Het fonds kan eigenaren ondersteunen met een financiële bijdrage en advies. Daarnaast richt het fonds zich op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed.

Het Boerderijenfonds is een initiatief van Agrarisch Erfgoed Nederland die hiervoor een samenwerking is aangegaan met het Nationaal Restauratiefonds. Het Restauratiefonds betaalt de subsidies uit en kan met financiële kennis over het proces van herbestemmen, verduurzamen en restaureren eigenaren ondersteunen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023. Met dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund. Alle informatie op www.boerderijenfonds.nl

Praktische zaken als inzenddata voor de drie aanvraagrondes en de data voor de spreekuren zijn te vinden op www.boerderijenfonds.nl. De eerste ronde sluit op 1 mei 2020. De volgende inzendtermijnen sluiten op 1 september 2020 respectievelijk op 15 januari 2021. Hebt u hierover vragen? Bel dan met de Ervencoach.

Landschapsfonds zoekt nieuwe beheerders

Heeft u belangstelling voor een contract Groene en Blauwe Diensten? Wilt u langjarig ondersteund worden in het beheer van uw houtwal, singel of poel? Dat kan. Het Landschapsfonds Enschede heeft nog besteedbaar budget om contracten ‘Groene en Blauwe Diensten’ af te sluiten. Zo’n contract geeft u 21 jaar lang een jaarlijkse vergoeding die besteed moet worden aan het onderhoud van uw landschapselementen zoals houtwallen en poelen. Ook kunt u terecht met vragen over het beheer bij het landschapsfonds. Van tijd tot tijd wordt er gekeken door het Landschapsfonds of u uw landschapselementen goed beheert.

Het Twentse landschap wordt gekenmerkt door een dicht netwerk aan landschapselementen. Al die houtwallen en kleine bosjes zorgen voor het geliefde coulisselandschap. Mogelijk is dit landschap voor u vanzelfsprekend omdat u erin geboren en getogen bent. Dan voelt een open landschap zoals de Flevopolder veel minder als thuis dan het Twentse landschap. Of misschien bent u vanwege het mooie Twentse landschap speciaal in Twente komen wonen. Hoe dan ook. Met deze regeling kunt u er voor zorgen dat u op uw grond bijdraagt aan het in stand houden of zelfs uitbreiden van het coulisselandschap. Zodat Twente, Twente blijft. Ook met haar eigen herkenbare landschap.

Én zoals de verharde wegen onze wegen zijn, zijn de houtwallen de wegen van dieren. Hoe meer die met elkaar verbonden zijn hoe handiger dat voor hen is. Want net als wij hebben ook de dieren veel minder aan doodlopende wegen. Omdat het budget zeer beperkt is worden alle aanmeldingen, zowel nieuwe als wensen tot het uitbreiden van een bestaand contract, getoetst op een aantal criteria. Deze zijn in willekeurige volgorde o.a.:

  • verdichten netwerk landschapselementen: bestaande contracten uitbreiden of aansluitend aan bestaande contracten nieuwe afsluiten
  • nieuwe aanplant heeft voorrang op herstel van landschapselementen mits passend op locatie.
  • aansluiten op natuurgebieden
  • ondersteunend aan doelsoorten (bijv. boomkikker of patrijs)

We verzamelen nu alle aanmeldingen. Komend najaar/winter worden deze getoetst. De aanmeldingen met de hoogste scores worden omgezet in een contract. Ter voorbereiding kan het zijn dat we middels een video telefoon gesprek contact opnemen en dat iemand bij u in het veld om kijken naar de staat van onderhoud van elementen. Hoe dan ook zoeken we een manier om binnen de corona regels van dat moment te blijven.
Heeft u belangstelling voor een contract Groenblauwe Diensten of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Gerrit Meutstege via 06 51372588 of info@landschapsfondsenschede.nl

Stroom afnemen bij postcoderoosproject Het Mors

Woon je in een van de volgende postcodes: 7513, 7514, 7521, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547 of 7548? Dan kun je deelnemen aan het postcoderoosproject Het Mors!

De energiecoöperaties hebben een nieuw postcoderoosproject in de aanbieding, het Mors aan de Haaksbergerstraat. Op 5 maart werd hiervoor in Usselo een informatiebijeenkomst gehouden. De werving van stroomafnemers is toen gestart en tevens is begonnen met de werving van fondsen. Dat laatste is goed gelukt, het investeringspotje is gevuld! Daardoor is er zekerheid dat het project door kan gaan.

Maar er is nog wel plek voor stroomafnemers. We hebben nu ongeveer de helft van de 65 huishoudens geworven. Dat betekent dus dat er voor circa 30 huishoudens nog plek is om mee te doen. Je kunt dus nog steeds mee doen en daardoor bij deelname profiteren van een korting van maximaal 4 cent per kWh. Voor een gemiddeld huishouden is dit al gauw een korting van 120 euro per jaar.

Woon je in het postcodegebied 7513, 7514, 7521, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547 of 7548 en wil je mee doen? Ga dan naar deze pagina en schrijf je in. Op de postcoderoospagina vind je meer informatie over hoe de postcoderoosregeling werkt. Voor meer informatie bel met 06-11423652

De molen laat van zich horen

Terwijl de natuur uit zijn winterslaap ontwaakt en de bloesem aan de bomen zijn pracht en praal laat zien, hebben we nauwelijks tijd om er van te genieten. Want, om met de woorden van de minister president te spreken, het coronavirus treft ons allemaal.

Het zijn onzekere tijden: bewoners van verpleeg –en verzorgingshuizen zijn geïsoleerd van de buitenwereld, kleine ondernemers maken zich zorgen over de voortgang van hun bedrijf, grote winkelketens hebben de deuren gesloten… het is stil in de stad!
Er gloort een klein beetje hoop; het lijkt of Brabant de ‘piek’ heeft gehad en dat de eerste effecten van de getroffen maatregelen zichtbaar worden. Maar we zijn er nog lang niet en moeten ons voorlopig houden aan de voorgeschreven richtlijnen.

Ook bij de molen hebben we, op verzoek van onze vrijwilligers, maatregelen getroffen. De ruimte in de molen is beperkt en daardoor kan niet altijd voldoende afstand worden genomen. De openingstijden zijn aangepast en producten kunnen opgehaald worden na een bestelling. We werden bijzonder verrast door het grote aantal bestellingen die we binnen kregen. Een grote klus om op een goede manier te organiseren. Dat heeft ons er toe gebracht om de bestellingen te laten verlopen via een webshop. Tijden veranderen; ook bij die oude molen uit 1850. Van het kleine winkeltje van molenaar Willem Bergink naar een online webshop in 2020.

Met man en macht is er de afgelopen dagen gewerkt om dit te realiseren. De website www.lonnekermolen.nl is totaal vernieuwd en al onze producten kunt u nu vinden in de webshop. We hebben misschien nog niet alle ‘kinderziekten’ doorlopen – om in medische termen  te blijven -, maar daar gaan we de komende tijd nog veranderingen in brengen.

Uiteraard hopen we dat u na het ‘corona-tijdperk’, gewoon weer op bezoek komt in de molen(winkel) en dat u op het molenerf gezellig even een kopje koffie, thee of frisdrank drinkt en geniet van dit mooie plekje in Lonneker. Met de Pasen zit dat er nog even niet in; dit jaar geen kuikentjes knuffelen bij de molen. U moet de eieren dit jaar ook in uw eigen tuin  verstoppen.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan