Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie

 • Korte keten 
 • Brede coaltie 
 • Verlet um bestuursleden 
 • Koeien kijken 
 • Boomdeeldagen 
 • Berichten Vrouwen van Nu
 • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

DOEMEE dialoog diner: Versterken van korte ketens in Enschede

Op dinsdag 11 juli 2023 vond het DOEMEE dialoog diner plaats in Enschede, een inspirerende werksessie die gericht was op het versterken van korte ketens in de regio. Het evenement werd gehouden in de sfeervolle omgeving van Café Coberco in de Melkhal Enschede en had als doel vragers, aanbieders en verbinders van streekproducten in en om Enschede uit te dagen, te inspireren en met elkaar te verbinden om korte ketens te bevorderen.

Welke heerlijke producten konden we vinden op ons Twentse platteland? En wie waren er allemaal op zoek naar meer mooie producten uit eigen streek? Over deze vragen gingen we met elkaar in gesprek. En dat deden we -natuurlijk- aan tafel, onder het genot van een heerlijk 4 gangen diner met mooie Twentse producten. Het was een inspirerende netwerkbijeenkomst die volledig in het teken stond van de korte keten. Tijdens deze bijeenkomst konden vragers en aanbieders van eten uit eigen streek elkaar ontmoeten. Samen verkenden we de verborgen vraag, zagen we welke producten werden aangeboden en onderzochten we wat nodig was om vraag en aanbod praktisch te kunnen koppelen. Samen met de deelnemers wilden we de voordelen en mogelijkheden van de korte keten ontdekken en bespreken. Gespreksleider Heleen Lansink leidde de avond in goede banen. Het was een inspirerende avond vol culinaire hoogstandjes en interessante gesprekken. We zijn blij met de ondersteuning van de Gemeente Enschede, die dit mede mogelijk heeft gemaakt.

Deze bijeenkomst diende als een startpunt waar vraag en aanbod met elkaar in contact werden gebracht. Samen zetten we ons in voor een toekomst waarin regionale smaken behouden blijven. Na afloop van het diner werden al direct afspraken gemaakt om met elkaar in verbinding te komen.

Dank aan alle aanwezigen die hun passie en betrokkenheid hebben gedeeld. Samen bouwen we aan een sterke korte keten en een bloeiende lokale economie!

Brede Coalitie

Kunnen we boeren in Enschede ondersteunen in hun zoektocht naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering, op welke manier doen we dat dan en met wie. Dat was de uitdaging waarmee we samen met partners en gestimuleerd door de gemeente aan de slag zijn gegaan. Doel is o.a. de agrarische ondernemer te steunen en te stimuleren zodat hij de keuzes kan maken die passen bij zijn ambities en die aansluiten bij (toekomstige) opgaves. Daarbij werken we vanuit de drie V’s; verduurzamen, verbreden en verbinden.

De brede coalitie bestaat uit vier organisaties, te weten Stawel, LTO, Landschap Overijssel en Landschapsfonds Enschede. Vanuit deze organisaties is een stuurgroep geformeerd van 4 personen. (Gerrit Jan van der Veen namens Stawel). Deze samenstelling doet recht aan het feit dat het buitengebied van Enschede met name bestaat uit landbouw, landschap en natuur en dat we een rijke schakering aan landgoederen hebben. Bij de uitvoering wordt Stawel ook ingeschakeld en deze ligt op het bordje van beide werknemers (Fraukje en Gerrit).

Het project dat we nu starten heeft tot doel om samen nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en gerichte steun aan te bieden op het agrarische erf. Op vrijwillige basis willen we begeleiding aanbieden en daar waar mogelijk een bijdrage leveren aan direct in te zetten maatregelen. En daarvoor hebben we ook middelen gekregen van de gemeente Enschede die de Brede Coalitie zo praktisch mogelijk wil gaan inzetten. Hoe het plan van aanpak er verder uit ziet? Je kunt het binnenkort vinden op onze website.

Een voorbeeld van wat er mogelijk is vanuit deze aanpak, is het opstellen van een bedrijfsplan. Als een individuele agrariër hiermee aan de slag wil, stellen we een voucher van € 1000,- euro per bedrijf beschikbaar. In combinatie met de mogelijkheden die de provincie Overijssel aanbiedt, kan dat betekenen dat de ondernemer zonder kosten een plan kan laten opstellen.

Verlet um bestuursleden

’n Paar wekke leden lag der nen breef biej miej in de brevenbusse, op zich nich zo heel vrömd, de meeste breve komt via de brevenbussen in hoes. Iej konnen ok nog nich zeen woar den breef vandan köm, allenig naam en adres stun derop.

En dan wö’j niejplichtig, wat zol der toch in dat kevak zitten? Dan goa’j an ’t prakkezeern, he’k ok metdoan an ne priesvroag en misschien ne pries wunnen?
Nee, dat ha’k nich of ik har doar gin onthoolden van maakt. Zol et dan ne bekeuring wean? Nee, dat was et ok nich, dan krie’j ’n kevak met nen peersen raand derumhen en met witte letters de weure ‘Centraal Justitieel Incassobureau’ derop drok. Gelukkig nich. Zol ’t van nen oonbekeanden wean den miej geald prebeern of te troggeln? Doar doo’k nich an met, et verkeerde adres dus.
Genog prakkezeerd en heanigan kiek ik wat derin zit en doar schrik ik van.

Wat nen mooien kaanten breef, vuurzeen van’n logo en ok nog op luxe pepier.
Den köm van de Vrouwen Van Nu, mar wat doar al in stun was nich zo mooi.  Prinses Beatrix is doar beschearmvrouw van, mar joa, den wus a geelsnich dat et bestoan van de ofdeling van Lönn’ker / Eanske an ’n zieden dröadje hung net as al dee aandere ofdelingen in Oaveriessel dee a nich meer bestoat. En ’t is  ok gin doon vuur prinses Beatrix um vuur al dee ofdelingen bestuursleden te zeuken.

Wat is der toch völ veraanderd de letste joaren. Ooit en dan proat ik oaver bienoa honderd joar leden, wörden in Lönn’ker/ Eanske de Boerinnenboond opricht. Wat warren de vrouwleu greuts op euren boond! Zee heulen duur de joaren hen heel völ cursussen, vuurlichting en excursies vuur eure leden. Todertied wörden et ok gekscherend ’n Schungelboond’ neumd, zo vaak warn de vrouwleu op’n trad. Et warren vuural de kearls dee doar an mossen wennen.

Heanigan warren et nich allenig meer de boerinnen dee lid moggen wean, mar konnen ok de vrouwleu dee op et plattelaand wonnen, lid wörden en ’n naam wörden umdeupt in ‘Plattelandsvrouwen’, dat dekken de lading better.
Kort noa de eeuwwisseling gung dat nog aait zo en duur de joaren hen hef oonze ofdeling heel völ goeie vuurzitters en secretarissen en geeldhoolders keand in besturen dee mekaa half stunden, dat staalden ze ok noar boeten oet. Et was in dee daage bienoa ne eer a’j vroagd wörden um in ’t bestuur te zitten.

Mar vanoet 'n Haag mos’ et ‘Vrouwen Van Nu’ hetten en ’t wörden der nich better op. Der bunt a oarig wat ofdelingen vot oet ’n landelijken Boond en zölf verdan goan. Mar ok dan he’j bestuursleden neudig um de koar te trekken.
Loa’w hoppen dat oons bestuur de moodveren nich löt zakken en ’n paar nieje bestuursleden derbiej kriegt en zee tehope met völ wille verdan könt goan.

Wiej majt et nich loaten sloffen, aans möt ok wiej oonze excuses anbeden an al dee vrouwleu dee in vrogere joaren de koar hebt trökken!

Leida van’n Danngoarn

Altijd al eens willen weten wat er op een boerderij gebeurt?

Voor het 11e achtereenvolgende jaar organiseren we met 6 boerinnen rond Enschede weer rondleidingen op ons eigen melkveebedrijf. Deze rondleidingen vinden plaats in de zomervakantie, elke middag op doordeweekse dagen. Wij vinden het erg leuk om u te laten zien wat wij dagelijks doen.

 • Wanneer gaat een koe melk geven (of geeft een koe altijd melk en hoeveel liter dan)?
 • En hoe komt die melk in de supermarkt?
 • Hoeveel eet en drinkt een koe per dag en wat eet en drinkt ze?
 • Hoe lang is een koe drachtig (zwanger)?
 • Hoe vaak wordt er per dag gemolken of misschien zijn er wel melkrobots op de boerderij? En hoe ziet zo’n melkrobot er dan uit?
 • En wat is het verschil tussen een biologisch en een gangbaar melkveebedrijf?

Wilt u antwoord op bovenstaande vragen of wilt u iets anders vragen, u bent van harte welkom! In de bijlage vindt u alle adressen en data.

We beginnen de rondleidingen om 14.00 uur; totale duur ongeveer 1-1 ½ uur.
AANMELDEN IS NOODZAKELIJK, ZIE DE FLYER OF DE FACEBOOKPAGINA

De rondleidingen zijn geschikt voor alle leeftijden, kosten € 3,- p.p. , kinderen t/m 2 jaar mogen gratis deelnemen.
Voor informatie mag u altijd bellen met één van de deelnemende bedrijven.
Jenny, Bendine, Ans, Bertine, Wilma en Hermieke

Boomdeeldagen

De Boomdeeldagen komen er aan! En dat betekent dat ook inwoners in het buitengebied van Enschede weer bomen en plantmateriaal kunnen aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs.
De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeente Enschede delen komende winter bomen en bosplantsoenplanten aan inwoners uit tegen een vergoeding van 25% van de totale kosten. De rest wordt door de provincie en gemeente betaald.


De actie geldt voor iedereen die in het buitengebied van de gemeente woont, met een plek voor bomen en/of bosplantsoenplanten in een klein landschapselement of op het erf. Je versterkt hiermee de lokale biodiversiteit en landschapsstructuur.

Je kunt als inwoner van één van de deelnemende gemeenten van 12 juni tot met 30 juli online plantmateriaal aanvragen. Het gaat om meerdere inheemse bomen of bosplantsoen waarbij de eigenaar voor maximaal 1.000 euro aan plantmateriaal mag bestellen en 75% van dat bedrag door de provincie en gemeente wordt betaald. De eigen bijdrage bedraagt dus maximaal 250 euro. Per gemeente is een beperkt budget beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Het plantmateriaal kan door inwoners zelf komende winter tijdens een Boomdeeldag worden opgehaald. In de gemeente Enschede wordt de Boomdeeldag op 16 december 2023 gehouden.

Meer informatie over deze actie en de mogelijkheid om bomen en/of bosplantsoen aan te vragen vind je op Iedereen een boom.

Vrouwen van Nu

Logo Vrouwen van nu 14,15 juli: Openluchtspel "Krom recht"
18 juli: Fietstocht

Verenigingskalender

14, 15 juli: Toneelvereniging De Vriendschap
Openluchtspel 2023, “Krom recht”. Teesinkbos Boekelo
voor meer informatie; www.devriendschap.com


Dinsdag 18 juli: Fietstocht 
Fietsen vanaf erve Kaamps in Deurningen.
Aanvang: 13.30 uur
Voor info, zie elders in deze uitgave.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan